برنامه ی درسی بایگانی | استراتژی موفقیت با محمد گنجی

"۲۷ تیر ۱۳۹۷"

  • فیلم های آموزشی فیزیک باهوشانه
Header ad
برنامه ی درسی

برنامه ی مطالعاتی خرداد – رشته ریاضی

برنامه ی مطالعاتی خرداد – رشته ریاضی
برنامه ی مطالعاتی خرداد – رشته ریاضی برنامه ی مطالعاتی خرداد – رشته ریاضی یه برنامه ی جمع بندی برای ایام خرداد و بعد از امتحانات نهایی خرداد هست که کمک می کنه...
بیشتر بخوانید

برنامه ی مطالعاتی خرداد – رشته تجربی

برنامه ی مطالعاتی خرداد – رشته تجربی
برنامه ی مطالعاتی خرداد – رشته تجربی برنامه ی مطالعاتی خرداد – رشته تجربی یه برنامه ی جمع بندی برای ایام خرداد و بعد از امتحانات نهایی خرداد هست که کمک می کنه...
بیشتر بخوانید

برنامه ی مطالعاتی دانش آموز تجربی

برنامه ی مطالعاتی دانش آموز تجربی
برنامه ی مطالعاتی دانش آموز تجربی برنامه ی مطالعاتی دانش آموز تجربی ، یه برنامه ی کامل برای رسیدن به حداکثر آمادگی کنکوره ! این برنامه کمک می کنه تا کارهات نظم بگیره و مر...
بیشتر بخوانید

برنامه ی مطالعاتی دانش آموز ریاضی

برنامه ی مطالعاتی دانش آموز ریاضی
برنامه ی مطالعاتی دانش آموز ریاضی برنامه ی مطالعاتی دانش آموز ریاضی ، یه برنامه ی کامل برای رسیدن به حداکثر آمادگی کنکوره ! این برنامه کمک می کنه تا کارهات نظم بگیره و مر...
بیشتر بخوانید

برنامه ی مطالعاتی فیزیک کنکور

برنامه ی مطالعاتی فیزیک کنکور
برنامه ی مطالعاتی فیزیک کنکور برنامه ی مطالعاتی فیزیک کنکور باید خیلی دقیق و جامع باشه تا بتونه کمک کنه اوضاع درسی بهتر بشه! یه قسمت زیادی از درخواست های بچه ها تو کلاس و...
بیشتر بخوانید