فیزیک یازدهم بایگانی | محمد گنجی | آموزش ، مشاوره ، استراتژی ، کنکور
Header ad
فیزیک یازدهم

آموزش فیزیک یازدهم

آموزش فیزیک یازدهم
آموزش فیزیک یازدهم آموزش فیزیک یازدهم که قدیما بهش فیزیک ۳ می گفتیم و به خاطر وجود امتحان نهایی ، یکی از مهم ترین کتاب های دبیرستان بوده و هست کتاب درسی هم از لحاظ سرفصل...
بیشتر بخوانید

آموزش فیزیک یازدهم فصل الکتریسیته ساکن

آموزش فیزیک یازدهم فصل الکتریسیته ساکن
آموزش فیزیک یازدهم فصل الکتریسیته ساکن   آموزش فیزیک یازدهم فصل الکتریسیته ساکن فصل اول کتاب درسیه و جزو مباحثیه که به شدت به هندسه و مثلثات و محاسبات ریاضی وابسته ا...
بیشتر بخوانید