Header ad

قبولی های مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی شریف سال۹۳

۹۷۰x90

قبولی های مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی شریف سال۹۳

میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۹۵۵ ۸۹ ۵۹ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۸۴ ۱۴۲ ۸۷ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۸۵ ۱۶۰ ۹۷ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۳۷ ۱۶۷ ۱۰۱ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۷۵ ۲۲۱ ۱۳۰ منطقه ۱ دختر مشهد مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۸۵ ۲۲۷ ۱۳۳ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۸۶ ۲۴۸ ۱۴۴ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۸۰ ۲۷۹ ۱۵۹ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۲۶ ۲۸۷ ۱۶۷ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۸۷ ۲۸۸ ۱۶۸ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۵۹ ۲۹۵ ۱۷۴ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۹۷ ۳۰۶ ۱۸۳ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۶۱ ۳۱۵ ۱۸۷ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۷۷ ۳۴۳ ۲۰۴ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۵۷ ۳۷۱ ۲۲۴ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۰۰ ۴۰۰ ۲۴۲ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۲۱ ۴۱۱ ۲۵۰ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۲۲ ۴۳۹ ۲۶۲ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۵۴ ۸۵ ۲۵ منطقه ۲ پسر همدان مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۵۵ ۹۹ ۳۱ منطقه ۲ پسر ساری مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۰۹۳ ۱۴۱ ۴۸ منطقه ۲ دختر سنندج مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۷۷ ۲۳۶ ۸۱ منطقه ۲ پسر لاهیجان مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۵۴ ۲۵۶ ۹۲ منطقه ۲ پسر کرمان مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۱۷ ۲۷۴ ۹۶ منطقه ۲ پسر ملایر مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۲۷ ۲۹۰ ۹۹ منطقه ۲ پسر بیرجند مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۰۸ ۳۰۴ ۱۰۱ منطقه ۲ دختر همدان مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۴۲ ۳۳۱ ۱۱۳ منطقه ۲ پسر آمل مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۳۰ ۳۸۰ ۱۲۸ منطقه ۲ پسر بجنورد مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۴۷ ۳۸۸ ۱۳۱ منطقه ۲ پسر بجنورد مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۷۹ ۴۲۱ ۱۴۲ منطقه ۲ پسر یزد مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۰۴ ۴۲۸ ۱۴۵ منطقه ۲ پسر آمل مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۰۹ ۴۴۴ ۱۵۲ منطقه ۲ پسر یزد مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۱۵ ۵۴۶ ۱۸۹ منطقه ۲ پسر قزوین مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۷۰ ۵۸۱ ۲۰۰ منطقه ۲ پسر قزوین مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۱۱ ۶۳۵ ۲۱۹ منطقه ۲ دختر قزوین مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۱۷ ۶۳۶ ۲۲۰ منطقه ۲ پسر قم مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۷۶۹ ۶۶۳ ۲۳۱ منطقه ۲ پسر قم مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۵۱ ۷۲۳ ۲۴۷ منطقه ۲ دختر محمدیه مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۷۷ ۷۷۶ ۲۶۶ منطقه ۲ پسر قزوین مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۲۹ ۸۵۱ ۲۸۹ منطقه ۲ پسر اسلام‌شهر مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۳۶ ۸۷۳ ۲۹۶ منطقه ۲ پسر قزوین مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۰۵ ۸۷۶ ۲۹۷ منطقه ۲ پسر قم مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۹۱ ۱۶۶۳ ۹۰ منطقه ۳ پسر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۸۱۹ ۱۸۸۳ ۹۵ منطقه ۳ پسر آبیک مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۷۰۰ ۲۰۹۵ ۱۱۲ منطقه ۳ پسر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۶۶۷ ۲۰۹۹ ۱۱۳ منطقه ۳ پسر تاکستان مهندسی عمران -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه

زیر فروشگاه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

زیر فروشگاه