سوالات فیزیک کنکور سراسری |محمد گنجی ، آموزش ، مشاوره ، استراتژی ، کنکور

"۲۷ تیر ۱۳۹۷"

  • فیلم های آموزشی فیزیک باهوشانه
Header ad

سوالات فیزیک کنکور سراسری

تعیین رشته بالا

سوالات فیزیک کنکور سراسری سالهای قبل یه منبع مناسب برای ایام بعد از عیده که می خواین جمع بندی فیزیک کنکور رو به درستی انجام بدین

سوالات فیزیک کنکور سراسری
دانلود سوالات کنکور سراسری

پس سعی کردم سوالات سالهای قبل رو با در نظر گرفتن حذفیات اون اینجا قرار بدم تا به عنوان تست تمرینی با در نظر گرفتن زمان حل کنید .

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۰ با پاسخ – داخل کشور

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۰ با پاسخ  – داخل کشور

 

 


 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۱ با پاسخ – داخل کشور

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۱ با پاسخ- داخل کشور

 

 


 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۲ با پاسخ – داخل کشور

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۲ با پاسخ- داخل کشور

 

 


 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۳ با پاسخ – داخل کشور

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۳با پاسخ – داخل کشور

 

 


سوالات فیزیک کنکور سراسری

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۴ با پاسخ – داخل کشور

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۴با پاسخ  – داخل کشور

 

 


 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۵ با پاسخنامه – داخل کشور

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۵با پاسخنامه – داخل کشور

 

 


 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۶با پاسخنامه – داخل کشور

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۶با پاسخنامه – داخل کشور

 

 


 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۷ با پاسخنامه – داخل کشور

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۷با پاسخنامه – داخل کشور

 

 


 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۸با پاسخنامه – داخل کشور

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۸ با پاسخنامه  – داخل کشور

 

 


سوالات فیزیک کنکور سراسری

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۸۹ با پاسخنامه – داخل کشور

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۸۹با پاسخنامه – داخل کشور

 

 


 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۰ با پاسخنامه – داخل کشور

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۰ با پاسخنامه- داخل کشور

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۰ – خارج از کشور
دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال ۱۳۹۰- خارج از کشور
دانلود پاسخنامه


 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۱ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۱ – داخل کشور

دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۱ – خارج از کشور
دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال ۱۳۹۱- خارج از کشور
دانلود پاسخنامه


 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۲ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۲ – داخل کشور

دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۲ – خارج از کشور
دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۲- خارج از کشور
دانلود پاسخنامه


 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۳ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۳ – داخل کشور

دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۳ – خارج از کشور
دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال ۱۳۹۳- خارج از کشور
دانلود پاسخنامه


سوالات فیزیک کنکور سراسری

 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۴ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۴ – داخل کشور

دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۴ – خارج از کشور
دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال ۱۳۹۴- خارج از کشور
دانلود پاسخنامه


 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۵ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۵ – داخل کشور

دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۵ – خارج از کشور
دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال ۱۳۹۵- خارج از کشور
دانلود پاسخنامه


 

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۶ – داخل کشور
دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال۱۳۹۶ – داخل کشور

دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور تجربی سال۱۳۹۶ – خارج از کشور
دانلود پاسخنامه

دانلود سوالات فیزیک کنکور ریاضی سال ۱۳۹۶- خارج از کشور
دانلود پاسخنامه


 

سوالات فیزیک کنکور سراسری

اگه سوالی در مورد مشاوره و برنامه ریزی درسی دارید اینجا کلیک کنید

و

اگه سوالی در مورد فیزیک کنکور و جزوه و کتاب دارین اینجا کلیک کنید

تعیین رشته

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

تعیین رشته