درباره من

محمد گنجی

متولد 1351

مدرک تحصیلی …

محمد گنجی

 

 

 

 

 

 

من کار رو از سال 70 شروع کردم . اول تدریس