Header ad

با مهار انرژی صفر کاربرد انرژی در جهان دگرگون می‌شود

۹۷۰x90
نگاهی نو، به جهان ماده و ضد ماده و نظریه صفر

دانش > دانش – مهدی آیت‌اله‌زاده اردبیلی:
از جمله دستاوردهای فیزیک نوین، کشف انرژی شگفت انگیز تاریکی است که نام دیگر آن ضد انرژی است.

نظریه صفر که در ایران و برای نخستین بار توسط نویسنده این مقاله در سال ۱۳۸۶ در همشهری‌آنلاین منتشر شد، یک نظریه بنیادی در شناخت پیدایش جهان هستی است.

این نظریه کلیه دیدگاه‌های مربوط به علم فیزیک و متافیزیک را شامل می‌شود و کمک می‌کند تا برای معماها و پرسش های علمی و فیزیک هسته‌ای در اشل میکروسکوپیک تا فیزیک فضا در خصوص کهکشان‌ها از عدد ثابت پلانک گرفته تا سرعت نور پاسخی مناسب بیابیم و فراتر ازاین، ذرات صفر موجود در ابتدای هستی تا ذرات متضاد ماده و خود ماده را با خواص آن‌ها بررسی کنیم.

بر پایه یافته‌های دانش پیشرفته فیزیک امروز، جهان هستی و طبیعت بر اساس تقارن و تضاد ایجاد شده است. تمامی بحث‌های فیزیک قدیم بر پایه ماده و انرژی است، اما بدون در نظر گرفتن طرف دیگر هستی نمی‌توان به دانش شناخت جهان راه یافت. از این رو ماده و انرژی، هم ضد ماده وهم ضد انرژی دارند. در بحث انرژی و یافته های جدید دانشمندان همچنان که اعلام شده، نوع تازه‌ای از انرژی پر قدرت در حوزه تاریکی کشف شده است، که گفته می‌شود در صورت مهار این نوع انرژی اساس کاربرد انرژی در جهان دگرگون خواهد شد.

من در سال ۱۳۸۶ یافته‌های جدیدم درباره پیدایش جهان هستی را در قالب “نظریه صفر” مطرح کردم که در همشهری‌آنلاین منتشر شد.

اساساً وقتی به ذرات الکترون و پروتون بر می‌خوریم به این واقعیت می‌رسیم که این دو ذره به کمک ذره‌ای به نام نوترون که بار آن صفر است به وجود آمده‌اند، شایان یادآوری است برخلاف آنچه که “هاوکینگز” دانشمند برجسته فیزیک اذعان می دارد، برای شکافتن ذره صفر، یک شکافنده لازم است به همین دلیل باید گفت ماده و انرژی به کمک ضد ماده و ضد انرژی با خواص صفر به وجود آمده اند. اما این فرآیند نیاز به شکافنده دارد.

در واقع نظریه صفر درباره هستی و نیستی وبقاء از منظر نگاه ناظر صفر به صورت ساده زیر تعریف می‌شود:

انفجار نورپیدایش هستی هرچیز از صفر (نیستی) با خواص معین برای رسیدن به مقدار ثابت معین (بقاء) در نهایت به صفر (نیستی) است.

در مقابل پیدایش هستی چیز دیگری از صفر (نیستی) با خواص معین برای رسیدن به مقدار ثابت معین (بقاء) در نهایت به صفر (نیستی) است.

قطعاً قانون معینی بین آن دو چیز (پدیده) و خواص آن‌ها وجود دارد. بطوریکه در هر حال نتیجه کلی پیدایش آن دو چیز صفر (نیستی) است.

کلمه هر چیز دلالت برماده و غیر ماده می‌کند. ناظری که با تفکر صفر با کل زوایای دید مثبت و منفی به هستی نگاه می‌کند تمام جوهرهای مثبت و منفی را با یک قانون صفر هستی می‌بیند و “ناظر صفر نامیده می‌شود و بنابراین ناظر صفر ناظری است که تمام هستی را یکجا می‌بیند که با تمام جوهرهای هستی متضاد به کمک هم از صفر بوجود می‌آیند و به مقدار ماکزیمم می‌رسند و نابود می‌شوند.

دانشمندان طبق اصل بقاء انرژی نسبیتی کل انیشتین، مجموع کل جرم و انرژی موجود در عالم ماده را ثابت می‌دانند و این اصل یعنی بررسی قوانین مربوط به یک طرف هستی است که تقارن ندارد و نظریه صفر ادامه و مکمل این اصل است.

بنابراین از نظر ناظرصفر پیدایش جهان هستی به صورت ۴ اصل زیر کامل می‌شود:

۱- اصل بقاء جرم و انرژی در عالم ماده: جرم و انرژی در عالم ماده به خودی خود به وجود نمی آیند و به خودی خود هم از بین نمی‌روند. بلکه به کمک ضد جرم و ضد انرژی از صفر بوجود آمده و از بین می‌روند، بطوریکه مجموع کل جرم و انرژی موجو در عالم ماده مقداری است ثابت و می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند.

۲-اصل بقاء ضدجرم وضدانرژی درعالم ضدماده: ضدجرم و ضدانرژی در عالم ضدماده به خودی خود به وجود نمی آیند واز بین نمی روند، بلکه به کمک جرم و انرژی از صفر به وجود می آیند واز بین می روند، به طوری که مجموع کل ضدجرم و ضدانرژی موجود در عالم ضدماده مقداری است ثابت و می توانند به یکدیگرتبدیل شوند.

۳- اصل نیستی یا عالم غیب : عالم نیستی یا غیب عالم واحدی است که در یک نقطه هندسی تمام ذرات متضاد دو عالم ماده وضد ماده در آن جمع اند و یک ذره متمرکز با خاصیت صفر می باشند.

۴- اصل هستی : هنگام ایجاد هستی از عالم غیب (نیستی)، تمام ذرات متمرکز در یک نقطه با خاصیت صفر به نام نقطه صفر شکافته شده و دو عالم متضاد هستی یعنی عالم ماده و ضدماده به وجود آمده اند.

ما چون در جهان ماده هستیم و پس از شکافته شدن جهان هستی از عالم ضد ماده دور شده‌ایم، از وجود عالم ضد ماده بی‌خبریم. جهان ماده درحال انبساط است تا به صورت قانونمند به نقطه حداکثری برسد. از این مرحله دوباره دوره انقباض آغاز می‌شود و عالم ماده به عالم غیب یا نیستی می‌رسد و آماده انفجار یا همان رخدادبینگ‌بنگ بعدی می‌شود.

فرضیه بیگ‌بنگ بر این مبنا که انفجار پدید آورنده جهان، تابع رابطه ماده و انرژی است و بدون در نظر گرفتن جهان ضدماده و ضدانرژی ناقص است. هنگام جداشدن دو عالم ماده و ضدماده از صفر نیروی دافعه عظیمی به نام نیروی آفرینش به وجود می‌آید تا آن‌ها را از هم جدا کند.

اگر اولین خواص متضاد هستی را انرژی و ضدانرژی (انرژی سیاه) بنامیم، انرژی و ضدانرژی از انرژی صفر به وجود می‌آیند و همدیگر را می‌رانند.

از این رو در فضای تهی (انرژی صفر)، دو فضای انرژی و ضد انرژی وجود دارد که دانشمندان تنها تا نزدیکی انرژی صفر می‌توانند برسند و نه بیشتر، چون خودشان نابود می‌شوند.

 

زیر فروشگاه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

زیر فروشگاه