Header ad

استاندارد‌های آلایندگی یورو

۹۷۰x90

آشنایی با استاندارد‌های آلایندگی یورو

شهر > محیط زیست ایران – همشهری آنلاین:
استانداردهای آلایندگی یورو (از ۱ تا ۶) میزان بیشینه مجاز را برای انتشار گازهای آلاینده خودروهایی که در کشورهای اتحادیه اروپا فروخته می‌شوند، تعریف می‌کند.

این استانداردها، انتشار اکسیدهای نیتروژن (Nox)، هیدروکربن‌ها (THC)، هیدروکربن‌های بدون متان (NMHC)، مونوکسید کربن (CP) و ذرات معلق (PM) را در بر دارد.

استاندارد‌های آلایندگی یورو

حدود مجاز در این استاندارد بر اساس میزان وزن آلودگی خروجی به تفکیک آلاینده (برحسب گرم) بر مسافت طی شده(برحسب کیلومتر) و بر اساس گروه خودرو و نوع سوخت مصرفی بیان می‌شوند.

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﻮﺧﺖ ﻳﻮﺭﻭ ۴ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۰۵ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ شرایط زیر را خواهد داشت:

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﺍﺭﺍﻯ ۳۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺭﻭﻣﺎﺗﻴﻚ، ۱۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻟﻔﻴﻦ، ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻨﺰﻥ، ۲٫۷ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ، ppm 50 ﺳﻮﻟﻔﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ بدون ﺳﺮﺏ.

ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﻮﺭﻭ ۵ ﺍﺭﻭﭘﺎ هم که در ساﻝ ۲۰۰۹ معرفی شد به این شرح است:

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ۳۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺁﺭﻭﻣﺎﺗﻴﻚ، ۱۸ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻟﻔﻴﻦ، ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻨﺰﻥ، ۲٫۷ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻛﺴــﻴﮋﻥ، ppm 10 ﺳﻮﻟﻔﻮﺭ و به طور کامل بدون ﺳﺮﺏ.

جدول مقایسه میزان آلاینده در انواع استاندارد بنزین یورو:

ردیف

تاریخ

مونوکسید کربن

هیدورکربن‌ها

هیدروکربن‌های بدون متان

اکسیدهای نیتروژن

HC+NOx

ذرات معلق

P***

یورو ۱ جولای ۹۲ ۲٫۷۲ (۳٫۱۶) ۰٫۹۷ (۱٫۱۳)
یورو ۲ ژانویه ۹۶ ۲٫۲ ۰٫۵
یورو ۳ ژانویه ۲۰۰۰ ۲٫۳ ۰٫۲۰ ۰٫۱۵
یورو ۴ ژانویه ۲۰۰۵ ۱٫۰ ۰٫۱۰ ۰٫۰۸
یورو ۵ سپتامبر ۲۰۰۹ ۱٫۰۰۰ ۰٫۱۰۰ ۰٫۰۶۸ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۰۵**
یورو ۶ سپتامبر ۲۰۱۴ ۱٫۰۰۰ ۰٫۱۰۰ ۰٫۰۶۸ ۰٫۰۶۰ ۰٫۰۰۵**
زیر فروشگاه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

زیر فروشگاه