Header ad
۹۷۰x90

اخبار علمی و آموزشی

اعمال سهمیه ۵ درصدی در آزمون‌ها

اعمال سهمیه ۵ درصدی در آزمون‌ها اعمال سهمیه ۵ درصدی در آزمون‌ها اعمال این مصوبه در سال جاری موجب شد که تعدادی...

زیر فروشگاه

چگونه درس بخوانیم

برای کنکور از چه موقع شروع کنم به خوندن

برای کنکور از چه موقع شروع کنم به خوندن برای کنکور از چه موقع شروع کنم به خوندن ؟ اول بعضی از درسها رو بخونم ت...

زیر چگونه درس بخوانیم

مقالات

الگوی تعطیلات در کشورهای مختلف جهان

الگوی تعطیلات در کشورهای مختلف جهان الگوی تعطیلات در کشورهای مختلف جهان ، در حالی که این باور نادرست عمومی در...