Header ad

معرفی‌‌شدگان‌ رشته‌‌های‌ نیمه‌‌متمرکز

زیر چگونه درس بخوانیم

از سوی سازمان سنجش اعلام شد:

نیمه‌‌متمرکز – معرفی‌‌شدگان‌ رشته‌‌های‌ نیمه‌‌متمرکز آزمون‌ سراسری‌ ۹۵

۱۳۹۵/۰۸/۰۳

 ضمن آرزوی موفقیت‌‌ برای داوطلبان‌‌ گرامی‌، بدین‌‌وسیله‌ نظر معرفی‌‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت رشته‌‌های‌ مختلف‌ تحصیلـی نیمه‌‌متمرکز دانشگاه‌ها  و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی، پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و رشته‌های تحصیلی مقطع کاردانی گروه آموزش پزشکی در مرحلـه پذیرش صرفاً براساس سؤابق تحصیلی را به‌ منظور شرکت‌ در مراحل ‌مصاحبه، معاینه یا آزمون عملی، به‌ نکات زیر معطوف‌ می‌دارد:

الف) براساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزینش‌ رشته‌‌های‌ نیمه‌‌‌متمرکز، معرفی‌شدگان‌ هر یک‌ از کدرشته‌های‌ نیمه‌‌‌متمرکز تا چند برابر ظرفیت‌ در هر کد رشته‌ با توجه‌ به‌ نمره‌ کل‌ از بین‌ کلیه داوطلبانی‌ که‌ کدرشته‌ یا رشته‌های‌ مربوط را انتخاب ‌نموده‌اند، استخراج‌ و اسامی‌ آنان‌ در هر رشته‌ درج‌ گردیده‌ است.
ب) نحوه گزینش معرفی‌شدگان‌ چندبرابرظرفیت و سایر ضوابط رشته‌های تحصیلی نیمه‌متمرکز در دفترچه‌ شماره‌ ۲ راهنمای‌ انتخاب رشته‌های تحصیلی درج‌ گردیده‌ است ‌و داوطلبانی‌ که‌ در هر یک‌ از کد رشته‌های‌ متمرکز انتخابی‌ قبل‌ از کد رشته‌های‌ نیمه‌‌متمرکز پذیرفته‌شده‌‌اند، در ردیف‌ واجدین‌ شرایط رشته‌های‌ نیمه‌متمرکز قرار نگرفته‌‌اند.
ج) در زمان انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵، محدودیتی برای انتخاب رشته‌های نیمه‌متمرکز، از نظر تعداد کد رشته وجود نداشته و داوطلبان می‌توانستند در صورت تمایل، کد رشته‌های نیمه‌متمرکز مورد نظر خود را که واجد شرایط و ضوابط آن باشند انتخاب نمایند. بدیهی است که با توجه به ضوابط و کسب حد نصاب نمره علمی لازم، هر داوطلب در هر دوره از هر گروه آزمایشی (۱ یا ۲ گروه آزمایشی)، حداکثر در دو کد رشته نیمه‌متمرکز با توجه به اولویت‌های انتخابی برای انجام آزمون عملی، مصاحبه و یا معاینه از سوی سازمان معرفی می‌گردد.
د) معرفی‌شدگان رشته‌های نیمه‌متمرکز نیازی به انتخاب رشته مجدد ندارند. این داوطلبان براساس اولویت بندی رشته‌های خود در فرم انتخاب رشته گزینش خواهند شد. فقط لازم است که در مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش یا آزمون عملی (مثل رشته علوم ورزشی و آموزش تربیت بدنی) شرکت نمایند.
و) پذیرفته‌شدگان رشته‌های متمرکز آزمون سراسری سال ۹۵ توجه داشته‌ باشند چنانچه‌ در ردیف ‌معرفی‌شدگان ‌چند برابر ظرفیت هر یک ‌از رشته‌‌های‌ نیمه‌‌متمرکز قرار گرفته‌اند، در صورتی که برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاینه یا آزمون عملی رشته‌ یا رشته‌‌های‌ نیمه‌متمرکز اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و به عنوان پذیرفته‌شده ‌نهایی‌ هر یک از رشته‌های تحصیلی‌ نیمه‌‌متمرکز اعلام‌ قبولی شوند، مطابق ضوابط قبولی‌ قبلی آنان‌ در رشته‌ متمرکز لغو شده و ‌باید در رشته قبولی نیمه‌متمرکز ثبت‌نام و ادامه تحصیل نمایند. بدیهی است که  امکان بازگشت و ادامه تحصیل این دسته از پذیرفته‌شدگان در رشته قبولی متمرکز، میسر نیست.
ه‍) اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی نیمه‌متمرکز پس از انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش و پس از گزینشعلمی نهایی در دهه اول بهمن ماه سال جاری فقط از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
تذکر بسیــار مهم: کلیه معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت باید قبل از مراجعه به مؤسسه ذی‌ربط، برای اطلاع از برنامه زمان و مکان، مدارک مورد نیاز و شرایط عمومی و اختصاصی برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه یا سایر مراحل گزینش حتماً به پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه محل مصاحبه مراجعه نمایند.
«برنامه زمان و مکان مراجعه معرفی‌شدگان چند برابرظرفیت رشته‌های ‌مختلف تحصیلی نیمه‌متمرکز‌ »
۱- معرفی‌شدگان کدرشته­های تحصیلی نیمه‌متمرکز علوم‌ورزشی دوره‌های روزانه، شبانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و آموزش تربیت‌بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان
طبق مصوبه، کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان معرفی‌شده چند برابر ظرفیت هر یک از کد رشته­های تحصیلی نیمه‌متمرکز علوم ‌ورزشی دوره‌های روزانه، شبانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و آموزش تربیت‌بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در سایت سازمان اعلام شده است، در صورت تمایل برای شرکت در سایر مراحل (آزمون عملی) باید نسبت به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۸۰ (یکصد و هشتاد هزار) ریال بابت هزینه آزمون عملی به صورت اینترنتی با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، همزمان با اعلام نتایج معرفی‌شدگان از تاریخ ۲۸/۷/۹۵ لغایت ۸/۸/۹۵ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند.لازم به توضیح است کلیه داوطلبانی که در رشته تحصیلی نیمه‌متمرکز علوم ورزشی دوره‌های‌ روزانه‌، شبانه‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ یا رشته آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه‌ فرهنگیان در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت قرار گرفته‌اند، فقط باید یک‌بار هزینه مذکور را پرداخت نمایند.
همچنین داوطلبان ضرورت دارد برای اطلاع از زمان و محل برگزاری آزمون عملی، محل اخذ گواهی سلامت کامل جسم و روان و میزان هزینه اخذ این گواهی، به اطلاعیه‌ای که در روز دوشنبه مورخ ۱۷/۸/۹۵ در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان و همچنین نشریه پیک سنجش منتشر می‌گردد، مراجعه نمایند.
تذکر مهم: داوطلبان معرفی ‌شده چند برابر ظرفیت رشته­های تحصیلی نیمه‌متمرکز علوم‌ورزشی دوره‌های روزانه، شبانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و آموزش تربیت‌بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان توجه داشته باشند که در صورت عدم پرداخت هزینه آزمون عملی ، برای آنان کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد. بدیهی است که نداشتن کارت ورود به جلسه آزمون عملی، موجب‌ حذف‌ آنان‌ از آزمون عملی و گزینش نهایی خواهد شد.
تذکر مهم: کلیه معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های نیمه‌متمرکز آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش، علاوه بر موضوع بند (ه‍) این اطلاعیه، باید طبق اطلاعیه‌ای که در دهه آخر آذر ماه از سوی این سازمان برای شرکت در مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی که در دو قسمت مجزا از سوی آموزش و پرورش استان محل اقامت داوطلب برگزار خواهد شد، منتشر می‌شود. شرکت نمایند؛ در غیر این صورت، شرکت نکردن در این مصاحبه، به منزله انصراف فرد از ادامه گزینش تلقی می‌گردد؛ به عبارتی، کلیه داوطلبان باید حایز شرایط مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی بوده تا درگزینش نهایی که بر اساس ضوابط این سازمان در بهمن ماه انجام می‌گردد، شرکت داشته باشند.
۲- معرفی‌شدگان ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصیلی موسیقی نظامی (کد ۱۲۲۵۴) ‌دانشگاه هنر (محل تحصیل پردیس کرج) –  بورسیه ارتش جمهموری اسلامی ایران
طبق مصوبه، کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان معرفی‌شده چند برابر ظرفیت ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصیلی موسیقی نظامی (کد ۱۲۲۵۴) اعلام شده است، در صورت تمایل برای شرکت در سایر مراحل (آزمون عملی و گزینش نهایی) باید نسبت به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۳۰ (دویست وسی هزار) ریال بابت هزینه آزمون عملی به صورت اینترنتی با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، همزمان با اعلام نتایج معرفی‌شدگان از تاریخ ۲۸/۷/۹۵ لغایت ۸/۸/۹۵ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند. ضمناً داوطلبان ضرورت دارد که برای اطلاع از زمان و محل برگزاری آزمون عملی، به اطلاعیه‌ای که در روز دوشنبه مورخ ۱۷/۸/۹۵ در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان و همچنین نشریه پیک سنجش منتشر می‌گردد مراجعه نمایند.
همچنین، با توجه به اینکه این رشته‌محل دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی است، معرفی شدگان علاوه بر انجام آزمون عملی، باید برای شرکت در مراحل گزینش طبق توضیحات بند ۱۳ این اطلاعیه اقدام نمایند. لازم به تاکید است در صورتی که داوطلبی در هر کدام از مراحل فوق (آزمون عملی و مراحل گزینش) شرکت ننماید از گزینش نهایی حذف خواهد شد.
۳- معرفی‌شدگان ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصیلی مدیریت هتلداری (کد ۲۱۸۸۱) ‌دانشگاه علامه طباطبایی -‌‌ تهران
داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌ شده ‌رشته‌‌ ‌‌‌‌تحصیلی مدیریت هتلداری (کد ۲۱۸۸۱) ‌دانشگاه علامه طباطبایی- ‌‌تهران اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ که برای‌ انجام‌ مراحل‌ مصاحبه و گزینش‌، با در دست ‌داشتن‌ اصل‌ کارت ملی یا شناسنامه‌ عکسدار و یک‌ برگ‌ روگرفت از آن – پرینت کارنامه‌ آزمون‌ سراسری- در تاریخ ۱۵/۸/۹۵ از ساعت‌ ۸:۳۰ صبح به آدرس: تهران – بلوار دهکده المپیک – تقاطع بزرگراه شهید همت – دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران – طبقه همکف – سالن شورا مراجعه‌ نمایند.
 ضمناً داوطلبان، چنانچه سابقه‌ای مبنی بر سوابق آموزشی یا کاری در حوزه هتلداری دارند، مستندات مربوطه را در هنگام مصاحبه به همراه داشته باشند. شماره تلفن دانشگاه:  ۴۴۷۳۷۵۴۸-۰۲۱
۴- معرفی‌شدگان ‌رشته‌های‌ ‌‌‌‌تحصیلی مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک (کدهای ۲۱۹۰۰ تا  ۲۱۹۰۲) دوره مشترک ‌دانشگاه ‌‌تهران با دانشگاه ایندیانا پردو آمریکا
داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌ شده ‌رشته‌های‌ ‌‌‌‌تحصیلی مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک (کدهای ۲۱۹۰۰ تا  ۲۱۹۰۲)  دوره مشترک ‌دانشگاه ‌‌تهران با دانشگاه ایندیانا پردو آمریکا اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ که برای‌ انجام‌ مراحل‌ مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش‌، با در دست ‌داشتن‌ مدارک لازم مطابق جدول ذیل از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ مطابق جدول ذیل به آدرس: تهران -خیابان کارگر شمالی- بالاتر از جلال آل احمد – پردیس فنی شماره ۲ دانشگاه – دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک(با توجه به رشته معرفی شده) مراجعه نمایند. همچنین این دسته از داوطلبان، برای اطلاع از شرایط و ضوابط و مدارک لازم به منظور انجام مراحل مصاحبه، به سایت دانشگاه به نشانی: http://acedemics.ut.ac.ir مراجعه نمایند.
برنامه زمان‌بندی مراجعه داوطلبان  ‌رشته‌‌های‌ تحصیلی مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک (کدهای ۲۱۹۰۰ تا  ۲۱۹۰۲) ‌دانشگاه ‌‌تهران
مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر (کدهای ۲۱۹۰۰ و ۲۱۹۰۱)
شنبه ۸/۸/۹۵ و یکشنبه ۹/۸/۹۵
مهندسی مکانیک (کد ۲۱۹۰۲)
چهارشنبه ۱۹/۸/۹۵
۵- معرفی‌شدگان‌ رشته‌های‌‌‌‌ تحصیلی مهندسی برق (کدهای  ۲۱۶۵۲ و ۲۱۸۸۵)، تلویزیون ‌‌و‌‌ هنرهای‌ دیجیتالی (کدهای ۲۱۸۲۳ و ۲۱۸۸۶)، کاردانی فنی برق-الکترونیک (کد ۲۱۶۵۱) و کارگردانی‌ تلویزیون (کدهای  ۲۱۸۲۴ و ۲۱۸۸۷) دانشکده صدا‌‌ و ‌‌سیمای ‌جمهوری ‌‌اسلامی ‌‌ایران
    داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های‌‌‌‌ تحصیلی مهندسی برق (کدهای  ۲۱۶۵۲ و ۲۱۸۸۵)، تلویزیون ‌‌و‌‌ هنرهای‌ دیجیتالی (کدهای ۲۱۸۲۳ و ۲۱۸۸۶)، کاردانی فنی برق – الکترونیک (کد ۲۱۶۵۱) و کارگردانی‌ تلویزیون (کدهای ۲۱۸۲۴ و ۲۱۸۸۷) دانشکده صدا‌‌ و ‌‌سیمای ‌جمهوری ‌‌اسلامی ‌‌ایران اعلام گردیده، لازم است که برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش، با در دست‌ داشتن اصل شناسنامه عکسدار و یک سری روگرفت از تمام صفحات و کارت ملی، دو سری پرینت کارنامه آزمون سراسری- یک سری تصویر گواهی پایان دوره پیش‌دانشگاهی- شش قطعه عکس۴×۳ پشت نویسی شده و مدرک از وضعیت نظام وظیفه (یک سری برای برادران) گواهی اشتغال به تحصیل برای آن دسته از معرفی‌شدگانی که در سایر دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل هستند، مطابق برنامه زمانی مندرج در سایت دانشگاه به نشانی: www.Iribu.ac.irبه آدرس: تهران – خیابان ولیعصر(عج) – ابتدای بزرگراه نیایش – دانشگاه صدا و سیما – اداره کل آموزش مراجعه نمایند. تلفن تماس: ۲۲۱۶۸۵۲۵ (کد۰۲۱).
تذکر : داوطلبان در رشته‌های کارگردانی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی، در صورتی که آثار یا نمونه کارهای هنری تولید شده از سوی خودشان از قبیل فیلم، عکس، نقاشی، شعر، صنایع دستی و … دارند، در روز مصاحبه همراه داشته باشند.
۶- معرفی‌شدگان‌ رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ اطلاعـات‌ و امنیت ملی (کدهای‌ ۲۱۸۲۵ تا ۲۱۸۲۹، ۲۱۸۳۱ تا ۲۱۸۳۴، ۲۱۸۷۷، ۲۱۸۸۰  و ۲۱۸۸۴)
از متقاضیان دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی (کدهای‌ ۲۱۸۲۵ تا ۲۱۸۲۹، ۲۱۸۳۱ تا ۲۱۸۳۴، ۲۱۸۷۷، ۲۱۸۸۰ و ۲۱۸۸۴)  متعاقباً و به صورت مستقیم از سوی دانشگاه فوق برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل مختلف گزینش دعوت به عمل خواهد آمد؛ به عبارت دیگر، در این مرحله اسامی برای این کد رشته‌ها اعلام نمی‌شود.
۷- معرفی‌شدگان رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی (کد ۲۱۸۷۹) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
     معرفی‌شدگان رشته تحصیلی مددکاری اجتماعی (کد ۲۱۸۷۹) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، لازم است که برای‌ انجام‌ مصاحبه،‌ با در دست‌ داشتن‌ مدارک لازم از تاریخ ۱۵/۸/۹۵ لغایت ۱۸/۸/۹۵ از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ به آدرس: تهران – اوین – بلوار دانشجو – کودکیار- دانشگاه علوم بهزیستی- دپارتمان مددکاری اجتماعی مراجعه نمایند. همچنین این دسته از داوطلبان، برای دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت دانشگاه به نشانی:www.uswr.ac.ir مراجعه نمایند. شماره تماس: ۲۲۱۸۰۰۶۴ – (کد ۰۲۱).
۸- معرفی‌شدگان رشته‌های تحصیلی پزشکی (کد ۲۱۹۰۴)، داروسازی (کدهای ۲۱۶۶۲ و ۲۱۶۶۳)، کاردانی فوریت‌های پزشکی (کدهای  ۲۱۷۴۲ و ۲۱۷۴۳) و تکنسین سلامت دهان (کدهای  ۲۱۶۹۹ و ۲۱۷۰۰) دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا… (عج) – تهران
     معرفی‌شدگان رشته‌های تحصیلی پزشکی (کد ۲۱۹۰۴)، داروسازی (کدهای ۲۱۶۶۲ و ۲۱۶۶۳)، کاردانی فوریت‌های پزشکی (کدهای  ۲۱۷۴۲ و ۲۱۷۴۳) و تکنسین سلامت دهان (کدهای  ۲۱۶۹۹ و ۲۱۷۰۰) دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا… (عج) – تهران، لازم است که برای اطلاع از برنامه زمان و مکان، مدارک مورد نیاز و شرایط عمومی و اختصاصی به منظور انجام مراحل مصاحبه ، معاینه یا سایر مراحل گزینش، به سایت دانشگاه به نشانی:www.bmsu.ac.ir مراجعه نمایند.
۹- معرفی‌شدگان رشته تحصیلی کارشناسی ‌ارشدپیوستهالهیاتومعارفاسلامیوارشاد (کد ۱۶۱۰۰) دانشگاهغیرانتفاعی امام رضا (ع)-مشهد
     معرفی‌شدگان رشته تحصیلی کارشناسیارشدپیوستهالهیاتومعارفاسلامیوارشاد (کد ۱۶۱۰۰) دانشگاهغیرانتفاعی امام رضا (ع) – مشهد، لازم است که برای اطلاع از برنامه زمان و مکان، مدارک مورد نیاز و شرایط عمومی و اختصاصی به منظور انجام مراحل مصاحبه، معاینه یا سایر مراحل گزینش، به سایت دانشگاه به نشانی: www.imamreza.ac.ir مراجعه نمایند.
۱۰- معرفی‌شدگان ­رشته‌­‌ تحصیلی­ تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه – قم (کد ۲۱۸۳۰) مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه-قم
    داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی‌‌شدگان چند برابر ظرفیت ­رشته‌­‌ تحصیلی­ تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه – قم (کد ۲۱۸۳۰) مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه-قم اعلام گردیده، لازم‌ است‌ که برای‌ انجام‌ مراحل‌ مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش،‌ با در دست‌ داشتن اصل شناسنامه عکسدار و یک سری روگرفت از تمام صفحات و کارت ملی و یک سری روگرفت از آن- پرینت کارنامه آزمون سراسری- یک سری تصویر گواهی پایان تحصیلات ماز سویه و پیش‌دانشگاهی- شش قطعه عکس۴×۳ با زمینه سفید تمام رخ- مدرک ایثارگری و جانبازی برای ایثارگران و جانبازان یا اعضاء درجه یک خانواده آنان و خانواده معظم شهدا، سابقه عضویت و فعالیت در بسیج، سؤابق فعالیت‌های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی از ساعت ۸ صبح مطابق جدول ذیل به آدرس: قم – میدان ارتش-بلوار الغدیر – بعد از دانشگاه قم- مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی مراجعه نمایند. همچنین این دسته از داوطلبان، برای اطلاع از شرایط و ضوابط و سایر مدارک لازم به منظور انجام مراحل مصاحبه، به سایت دانشگاه به نشانی: www.smc.ac.irمراجعه نمایند.
برنامه زمان‌بندی مراجعه داوطلبان  ‌رشته‌‌‌ تحصیلی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه – قم (کد ۲۱۸۳۰) مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه – قم
الف تا خ
د تا ظ
ع تا ی
یکشنبه ۹/۸/۹۵
دوشنبه ۱۰/۸/۹۵
سه‌شنبه ۱۱/۸/۹۵
۱۱- معرفی‌شدگان ‌رشته‌‌ تحصیلی کاردانی علوم‌ انتظامی (کد ۲۱۸۷۸) دانشگاه علوم‌انتظامی‌ امین وابسته به نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
  داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌شده‌ ‌رشته‌‌ تحصیلی کاردانی علوم‌ انتظامی (کد  ۲۱۸۷۸) دانشگاه علوم‌انتظامی‌ امین اعلام‌ گردیده، لازم‌ است‌ که برای ثبت‌نام، انجام معاینات اولیه پزشکی، مصاحبه، آزمون آمادگی جسمانی و… برابر برنامه زمان‌بندی تعیین شده به هسته گزینش استان محل سکونت خود(مرکز استان) مراجعه نمایند.(آدرس مدیریت‌های گزینش و استخدام استان‌ها درسایت دانشگاه به نشانی: www.police.irقابل مشاهده است).
مدارک مورد نیاز: به همراه داشتن شماره داوطلبی، اصل کارت ملی، شناسنامه و روگرفت از تمام صفحات آن، شش ‌قطعه عکس ۴×۳‌ تمام‌‌رخ جدید (عکس‌ رایانه‌ای و اسکن شده نباشد)، اصل مدرک تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی به همراه روگرفت مربوط – پرینت قبولی اولیه در آزمون سراسری سال۱۳۹۵، اصل و روگرفت مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه.
تذکرات‌ مهم: ۱- وضعیت نظام وظیفه باید یکی از موارد (الف – دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت. ب – گواهی اشتغال به خدمت سربازی. ج-کارت پایان خدمت. د-کارت معافیت غیرپزشکی. ح – ارایه گواهی معافیت تحصیلی از نظام وظیفه) باشد. ۲- داوطلبانی که دارای معافیت پزشکی می‌باشند، شرایط ثبت‌نام در دانشگاه علوم انتظامی را ندارند. ۳- فارغ‌التحصیلان مقاطع کاردانی و بالاتر حق ثبت‌نام ندارند. ۴- داشتن حداقل۱۷۰ سانتیمتر قد برای داوطلبان الزامی است. ۵ – داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ماز سویه و پیش دانشگاهی با حداقل معدل ۱۴ در یکی از مقاطع الزامی است. ۶ – هسته گزینش استان‌ها در قبال داوطلبانی که در زمان تعیین شده مراجعه ننمایند، مسؤولیتی نخواهند داشت. ۷-  موفقیت در مراحل گزینش و استخدام برابر ضوابط هیات مرکزی گزینش نیروی انتظامی است. ۸- در صورت کثرت متقاضی دبیرخانه هیات مرکزی گزینش ناجا مجاز خواهد بود از میان دارندگان بالاترین معدل و مناسب‌ترین افراد با ماموریت‌های ناجا، نفرات واجد شرایط را انتخاب و گزینش نماید.
برنامه زمان‌بندی مراجعه داوطلبان  ‌رشته‌‌های‌ تحصیلی کاردانی علوم‌ انتظامی (کد  ۲۱۸۷۸) دانشگاه علوم‌انتظامی‌ امین
الف تا ش
ص تا ی
شنبه ۸/۸/۹۵
یکشنبه ۹/۸/۹۵
۱۲- رشته‌های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و کاردانی فوریت‌های پزشکی (کدهای ۲۱۶۵۸، ۲۱۶۶۶، ۶۲۱۶۵ و ۲۱۷۳۱) بورسیه نیروی انتظامی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
   داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌شدگان‌ ‌رشته‌‌های تحصیلی فوق‌الذکر اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ که برای ثبت‌نام اولیه، انجام معاینات اولیه پزشکی، مصاحبه، آزمون آمادگی جسمانی و … مطابق جدول ذیل، به هسته گزینش و استخدام نیروی انتظامی در محل سکونت داوطلب (مرکز استان) در سایت اینترنتی ‌به ‌نشانی: www.police.irمراجعه نمایند.
مدارک لازم : ۱- عکس ۴×۳ تمام رخ با زمینه سفید شش قطعه (عکس‌ رایانه‌ای و اسکن شده نباشد). ۲- اصل شناسنامه و کارت ملی و روگرفت از تمام صفحات. ۳- اصل مدرک تحصیلی دیپلم و پیش‌دانشگاهی  به همراه روگرفت مربوط. ۴- پرینت کارنامه آزمون سراسری. ۵- اصل و کپی از مدرک نظام وظیفه (گواهی اشتغال به خدمت سربازی ،کارت پایان خدمت، کارت معافیت غیر پزشکی، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت یا ارایه گواهی معافیت تحصیلی نظام وظیفه). ۶- البسه و کفش ورزشی برای انجام آزمون آمادگی جسمانی.
تذکر مهم: ۱- داوطلبانی که دارای معافیت پزشکی هستند، شرایط ثبت‌نام را ندارند. ۲- داوطلبان فارغ‌التحصیل مقاطع کاردانی و بالاتر مجاز به ثبت‌نام نیستند. ۳- حداقل قد برای داوطلبان ۱۷۰ سانتی متر است. ۴- داشتن مدرک تحصیلی پایان ماز سویه یا پیش‌دانشگاهی با حداقل معدل ۱۸ برای داوطلبان بورسیه پزشکی و دندانپزشکی و ۱۶ برای بورسیه پرستاری و کاردانی فوریت‌های پزشکی الزامی است. ۵- هسته گزینش استان‌ها در قبال داوطلبانی که برابر زمان تعیین شده مراجعه ننمایند، مسؤولیتی نخواهد داشت.
برنامه زمان‌بندی مراجعه داوطلبان رشته‌های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و کاردانی فوریت‌های پزشکی (کدهای ۲۱۶۵۸، ۲۱۶۶۶ ،۶۲۱۶۵ و ۲۱۷۳۱) بورسیه نیروی انتظامی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
الف تا ص
ض تا ی
دوشنبه ۱۰/۸/۹۵
سه‌شنبه ۱۱/۸/۹۵
۱۳- معرفی‌شدگان ‌رشته‌های‌ تحصیلی پزشکی (کد ۲۱۶۵۷)، دندانپزشکی (کد ۲۱۶۶۵)، داروسازی (کد ۲۱۶۶۲)، علوم آزمایشگاهی (کد ۲۱۶۶۸)، کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی (کد ۲۱۶۶۱)، کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت (کد ۲۱۶۶۹)، هوشبری (کد ۲۱۸۲۲)، کاردانی فوریت‌های پزشکی (کد ۲۱۷۳۲)،  کاردانی تکنسین سلامت دهان(کد ۲۱۹۰۳)، اتاق عمل (کد ۲۱۶۵۳)، موسیقی نظامی(کد ۱۲۲۵۴) و پرستاری (کدهای ۲۱۶۵۴ و ۲۱۶۵۵) دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران و رشته پزشکی (کد ۲۱۹۰۵) بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران
            داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌شدگان‌ هر یک از رشته‌های فوق‌الذکر اعلام‌ گردیده‌، لازم‌ است‌ که برای‌ انجام‌ مراحل‌ گزینش،‌ با در دست ‌‌داشتن:۱- عکس ۴×۳ تمام رخ با زمینه سفید دوازده قطعه ۲- اصل کارت ملی و شناسنامه به همراه سه سری روگرفت از تمام صفحات آن ۳- سه سری روگرفت از تمام صفحات شناسنامه پدر و مادر ۴- اصل و سه سری روگرفت از گواهی پیش‌دانشگاهی، گواهی موقت پیش‌دانشگاهی، مدرک پایان دوره ماز سویه، گواهی موقت پایان دوره ماز سویه و ریز نمرات پایان دوره ماز سویه ۵- پرینت کارنامه آزمون سراسری و گواهی قبولی سازمان سنجش. ۶- اصل و روگرفت از مدرک نظام وظیفه (گواهی اشتغال به تحصیل در دوره پیش‌دانشگاهی، کارت پایان خدمت، کارت معافیت غیرپزشکی، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت یا گواهی اشتغال به خدمت سربازی) ۷- مشخصات بستگان (پدر- مادر- خواهر و برادر – پدر بزرگ و مادر بزرگ). ۸- ارایه اصل گذرنامه (در صورت دارا بودن) ۹- داوطلبان شرایط دار (فرزند نظامی- شهید – جانباز – آزاده) باید اصل مدرک را به همراه داشته باشند. ۱۰- لباس و کفش ورزشی مناسب. راس ساعت ۰۰/۶ صبح مطابق جدول ذیل به‌ آدرس: تهران‌‌- میدان حر– خیابان امام خمینی (ره) – نرسیده به چهارراه کمالی- مدیریت گزینش و استخدام نزاجا مراجعه‌ نمایند. تلفن تماس: ۶۶۹۷۳۱۴۶ (کد ۰۲۱).
تذکرات‌ مهم: ۱- از پذیرش داوطلبان دارای معافیت پزشکی و افرادی که مدارک فوق را به همراه نداشته باشند امتناع خواهد شد. ۲- مراحل گزینش دو تا سه روز به طول می‌انجامد (داوطلبان باید محل اسکان برای خود پیش‌بینی نمایند). ۳ – معرفی‌شدگانی که بیش از یک کد رشته معرفی‌ شده‌اند لازم است که فقط یک‌بار برای گزینش مراجعه نمایند و قبولی در مراحل گزینش در یک رشته‌، به منزله قبولی در تمامی رشته‌های معرفی شده است. ۶- از آوردن وسایل غیر ضرور خودداری گردد. ۷- به دلیل شبانه‌روزی بودن دوره آموزش، داوطلبان متاهل حق ثبت‌نام ندارند.
ضمناً معرفی‌شدگان رشته‌ ­تحصیلی داروسازی (کد ۲۱۶۶۲) بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران لازم است که علاوه بر شرکت در مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل ارتش جمهوری اسلامی ایران، بر اساس بند ۶ این اطلاعیه اقدام نمایند.
برنامه زمان‌بندی مراجعه داوطلبان رشته‌های تحصیلی دانشگاه علوم ‌پزشکــــی ارتش جمهوری اسلامی ایران
ردیف
 

رشته تحصیلی
تاریخ  مراجعه
جنس
۱
پزشکی(کد ۲۱۹۰۵) در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- تهران و پرستاری(کد ۲۱۶۵۴)
۱۳/۹/۹۵
زن
۲
پرستاری(کد ۲۱۶۵۵) ، هوشبری(کد ۲۱۸۲۲)، اتاق عمل(کد ۲۱۶۵۳) و کاردانی فوریت‌های پزشکی(کد ۲۱۷۳۲)
۱۴/۹/۹۵
مرد
۳
علوم آزمایشگاهی(کد ۲۱۶۶۸) و کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی(کد ۲۱۶۶۱)، کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
(کد ۲۱۶۶۹) و کاردانی تکنسین سلامت دهان (کد ۲۱۹۰۳)
۱۵/۹/۹۵
مرد
۴
پزشکی (کد ۲۱۶۵۷)، دندانپزشکی (کد ۲۱۶۶۵)، داروسازی (کد ۲۱۶۶۲) و موسیقی نظامی (کد ۱۲۲۵۴)
۱۶/۹/۹۵
مرد
۱۴- معرفی‌شدگان­ رشته‌های ­تحصیلی پزشکی (کدهای ۲۱۹۰۴ و ۲۱۶۵۹)، دندانپزشکی (کدهای ۲۱۶۶۴ و ۲۱۶۶۷)، داروسازی (کد ۲۱۶۶۳)، کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی (کد ۲۱۶۶۰) و کاردانی فوریت‌های پزشکی (کدهای ۲۱۷۳۶، ۲۱۷۳۸، ۲۱۷۴۲،۲۱۷۴۳ ۲۱۷۴۷، ۲۱۷۵۱، ۲۱۷۵۲،‌۲۱۷۵۶، ۲۱۷۶۴، ۲۱۷۷۵، ۲۱۷۷۶، ۲۱۷۷۹، ۲۱۷۸۲، ۲۱۷۸۳، ۲۱۷۸۷، ۲۱۷۹۱، ۲۱۷۹۲، ۲۱۷۹۷، ۲۱۸۰۰، ۲۱۸۰۷ و ۲۱۸۱۰) در ­دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
   داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ معرفی‌شدگان‌ هر یک از رشته‌های فوق‌الذکر اعلام‌ گردیده‌، متعاقباً از سوی آن ارگان برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل مختلف گزینش دعوت حضوری به عمل خواهد آمد؛ به عبارت دیگر، هیچ برنامه زمانی و مکانی برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش برای این کد رشته‌ها اعلام نمی‌شود.
ضمناً معرفی‌شدگان رشته‌های ­تحصیلی پزشکی (کد ۲۱۹۰۴ ) و داروسازی (کد ۲۱۶۶۳) بورسیه سپاه پاسداران اسلامی لازم است که علاوه بر شرکت در مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل سپاه پاسداران اسلامی، براساس بند ۶ این اطلاعیه اقدام نمایند.
۱۵- معرفی‌شدگان­رشته‌­‌های تحصیلی­ کاردانی­فوریت‌های­پزشکــی­، مامایی، اتاق عمل، هوشبری، بهداشت محیط، بهداشت عمومی گرایش‌های مبارزه با بیماری‌ها و بهداشت خانواده، علوم‌آزمایشگاهی، بهداشت حرفه‌ای، مدارک پزشکی و تکنیسین سلامت دهان (دانشگاه‌های ­‌علوم ‌پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی‌ کشور) داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان معرفی شدگان هر یک از رشته‌های فوق‌الذکر اعلام گردیده، لازم است که برای اطلاع از برنامه زمانی و مکانی، مدارک مورد نیاز و شرایط عمومی و اختصاصی برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه یا سایر مراحل گزینش، به پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه محل معرفی چند برابر ظرفیت خود مراجعه نمایند.
داوطلبان گرامی می‌توانند سؤالات خود را با سیستم پاسخگویی اینترنتی مندرج در سایت این سازمان به نشانی: www.Sanjesh.org مطرح نموده یا با  شماره‌ تلفن:  ۴۲۱۶۳ (پیش شماره ۰۲۱) تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.