Header ad

قبول شدگان کنکور۹۱- رتبه۸۰۰- رشته ی انسانی- منطقه۱

زیر چگونه درس بخوانیم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۱۵۹۵ ۷۲۳ ۱ دختر تهران تهران مدیریت گمرکی -دانشکده علوم اقتصادی – شبانه
۱۶۰۱ ۷۲۷ ۱ پسر مشهد خراسان رضوی حقوق -دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار – روزانه
۱۶۰۷ ۷۲۸ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی زبان وادبیات فارسی -دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۱۶۳۳ ۷۴۰ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی حقوق -دانشگاه تبریز – شبانه
۱۶۵۴ ۷۴۵ ۱ پسر تهران تهران علوم قضایی -دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری وابسته به قوه قضاییه – روزانه
۱۶۶۲ ۷۴۸ ۱ دختر اصفهان اصفهان علوم اجتماعی -دانشگاه اصفهان – روزانه
۱۶۶۶ ۷۴۹ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی روانشناسی -دانشگاه فردوسی مشهد – شبانه
۱۶۶۷ ۷۵۰ ۱ دختر تهران تهران حسابداری -دانشکده علوم اقتصادی – روزانه
۱۷۳۰ ۷۷۵ ۱ دختر اصفهان اصفهان حسابداری -دانشکده فنی وحرفه ای دختران دکترشریعتی – روزانه
۱۷۳۸ ۷۷۸ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی حقوق -دانشگاه حکیم سبزواری -سبزوار – روزانه
۱۷۵۷ ۷۸۵ ۱ دختر تهران تهران علوم سیاسی -دانشگاه علامه طباطبایی -تهران – روزانه
۱۷۹۲ ۷۹۸ ۱ دختر خوراسگان اصفهان حسابداری -دانشگاه یزد – روزانه
۱۸۰۶ ۸۰۲ ۱ دختر شیراز فارس علوم اجتماعی -دانشگاه شیراز – روزانه
۱۸۱۹ ۸۰۶ ۱ پسر تبریز آذربایجان شرقی حقوق -دانشگاه تبریز – شبانه
۱۸۳۱ ۸۰۹ ۱ دختر شیراز فارس دبیری زبان وادبیات فارسی -پردیس شهیدباهنر-شیراز – تربیت معلم
۱۸۳۳ ۸۱۰ ۱ پسر مشهد خراسان رضوی حقوق -دانشگاه بیرجند – روزانه
۱۸۳۵ ۸۱۱ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی راهنمایی ومشاوره -پردیس شهیدهاشمی نژاد-مشهد – تربیت معلم
۱۸۴۴ ۸۱۵ ۱ پسر تهران تهران علوم قضایی -دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری وابسته به قوه قضاییه – روزانه
۱۸۴۴ ۸۱۵ ۱ دختر اصفهان اصفهان حقوق -دانشگاه شهرکرد – روزانه
۱۸۶۷ ۸۲۰ ۱ دختر تهران تهران سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی -دانشگاه تهران – روزانه
۱۸۷۳ ۸۲۳ ۱ دختر تهران تهران حقوق -دانشگاه گیلان -رشت – روزانه
۱۸۸۰ ۸۲۶ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی -دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه
۱۹۱۱ ۸۳۸ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی روانشناسی -دانشگاه فردوسی مشهد – شبانه
۱۹۲۵ ۸۴۶ ۱ پسر تهران تهران راهنمایی ومشاوره -دانشگاه تهران – روزانه
۱۹۲۹ ۸۴۸ ۱ دختر شیراز فارس علوم تربیتی -دانشگاه شیراز – روزانه
۱۹۴۰ ۸۵۵ ۱ دختر شهرری تهران علوم اقتصادی -دانشکده علوم اقتصادی – روزانه
۱۹۵۱ ۸۵۹ ۱ دختر بهارستان اصفهان حقوق -دانشگاه کاشان – روزانه
۱۹۷۲ ۸۶۷ ۱ دختر تهران تهران مدیریت بازرگانی -دانشگاه الزهرا/س /تهران – شبانه
۱۹۸۲ ۸۷۰ ۱ پسر مشهد خراسان رضوی دبیری زبان وادبیات فارسی -پردیس شهیدبهشتی -مشهد – تربیت معلم
۲۰۰۹ ۸۷۷ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.