Header ad

قبول شدگان کنکور۹۱-رتبه۶۹۰۰- رشته ی تجربی- منطقه۱

زیر چگونه درس بخوانیم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۲۵۱۲۴ ۶۷۶۷ ۱ دختر اصفهان اصفهان زیست شناسی -دانشگاه اصفهان – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۱۲۴ ۶۷۶۷ ۱ دختر تهران تهران اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی سمنان – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۲۱۵ ۶۷۹۰ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی علوم ازمایشگاهی -دانشگاه سمنان – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۲۴۲ ۶۷۹۳ ۱ پسر بهارستان اصفهان اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۲۶۳ ۶۷۹۶ ۱ دختر تهران تهران اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی قم – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۲۶۳ ۶۷۹۶ ۱ دختر شهرک جدید پردیس تهران مدیریت بازرگانی -دانشگاه الزهرا/س /تهران – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۳۰۶ ۶۸۰۶ ۱ دختر تهران تهران هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی گلستان -گرگان – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۳۴۷ ۶۸۲۰ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۳۴۷ ۶۸۲۰ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۳۴۷ ۶۸۲۰ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۳۴۷ ۶۸۲۰ ۱ دختر تهران تهران علوم اقتصادی -دانشگاه تهران – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۳۷۴ ۶۸۳۱ ۱ دختر اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی -دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی -اصفهان – غیرانتفاعی نمایش کارنامه
۲۵۳۸۷ ۶۸۳۴ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی -دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۴۰۹ ۶۸۴۵ ۱ دختر تهران تهران پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی فسا – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۴۴۶ ۶۸۵۵ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۴۴۶ ۶۸۵۵ ۱ پسر شیراز فارس روانشناسی -دانشگاه شیراز – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۴۷۲ ۶۸۶۲ ۱ دختر تهران تهران روانشناسی -موسسه غیرانتفاعی امین -فولادشهر/اصفهان / – غیرانتفاعی نمایش کارنامه
۲۵۵۳۲ ۶۸۷۷ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تبریز – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۵۳۲ ۶۸۷۷ ۱ پسر تهرانسر تهران علوم ازمایشگاهی -دانشگاه سمنان – شبانه نمایش کارنامه
۲۵۶۱۴ ۶۸۹۶ ۱ دختر تهران تهران مهندسی بهداشت حرفه ای -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۶۶۰ ۶۹۰۷ ۱ پسر مشهد خراسان رضوی پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی مشهد – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۶۸۳ ۶۹۱۳ ۱ دختر اصفهان اصفهان هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی لرستان -خرم اباد – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۷۰۲ ۶۹۱۷ ۱ دختر شیراز فارس هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی فسا – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۷۲۰ ۶۹۲۰ ۱ دختر تهران تهران زیست شناسی -دانشگاه الزهرا/س /تهران – شبانه نمایش کارنامه
۲۵۷۲۰ ۶۹۲۰ ۱ دختر تهران تهران پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی البرز-کرج – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۸۵۴ ۶۹۵۸ ۱ دختر اصفهان اصفهان کاردرمانی -دانشگاه علوم پزشکی همدان – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۸۷۱ ۶۹۶۳ ۱ دختر تهران تهران مهندسی بهداشت حرفه ای -دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۸۹۱ ۶۹۶۹ ۱ دختر شیراز فارس مامایی -دانشگاه علوم پزشکی کرمان – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۸۹۱ ۶۹۶۹ ۱ پسر مشهد خراسان رضوی زیست شناسی -دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه نمایش کارنامه
۲۵۸۹۱ ۶۹۶۹ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی بیرجند – روزانه نمایش کارنامه
۲۶۰۰۰ ۶۹۹۶ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی شیمی -دانشگاه تبریز – روزانه نمایش کارنامه
۲۶۰۰۰ ۶۹۹۶ ۱ دختر اصفهان اصفهان پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی یزد – روزانه نمایش کارنامه
۲۶۰۳۷ ۷۰۰۵ ۱ پسر تهران تهران پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه نمایش کارنامه
۲
۲۶۰۶۹ ۷۰۱۳ ۱ دختر خوراسگان اصفهان کارشناسی بهداشت عمومی -دانشگاه علوم پزشکی تهران – روزانه نمایش کارنامه
۲۶۰۸۹ ۷۰۱۸ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشکی ارومیه – روزانه نمایش کارنامه
۲۶۱۹۰ ۷۰۴۰ ۱ پسر شیراز فارس هوشبری -دانشگاه علوم پزشکی کاشان – روزانه نمایش کارنامه
۲۶۱۹۰ ۷۰۴۰ ۱ دختر تهران تهران شیمی -دانشگاه مازندران -بابلسر – روزانه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.