Header ad

قبول شدگان کنکور۹۱-رتبه۲۰۰- رشته ی زبان- منطقه۱

زیر چگونه درس بخوانیم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۲۵۴ ۱۵۳ ۱ دختر اصفهان اصفهان
۲۷۴ ۱۶۳ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی
۲۷۸ ۱۶۷ ۱ دختر شیراز فارس
۲۸۱ ۱۶۸ ۱ پسر مشهد خراسان رضوی
۲۸۴ ۱۷۰ ۱ پسر اصفهان اصفهان
۲۸۹ ۱۷۳ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی
۲۹۱ ۱۷۴ ۱ دختر تهران تهران
۲۹۷ ۱۷۷ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی
۲۹۹ ۱۷۸ ۱ پسر تهران تهران
۳۰۰ ۱۷۹ ۱ دختر تهران تهران
۳۰۶ ۱۸۴ ۱ پسر اصفهان اصفهان
۳۰۹ ۱۸۷ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی
۳۱۴ ۱۹۱ ۱ دختر شیراز فارس
۳۲۳ ۱۹۴ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه تهران – روزانه
۳۲۴ ۱۹۵ ۱ پسر تهران تهران
۳۳۲ ۲۰۰ ۱ دختر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه تهران – روزانه
۳۴۵ ۲۰۷ ۱ پسر مشهد خراسان رضوی
۳۵۴ ۲۱۴ ۱ دختر شاهین شهر اصفهان
۳۶۳ ۲۱۷ ۱ دختر تهران تهران
۳۶۴ ۲۱۸ ۱ دختر تهران تهران
۳۶۵ ۲۱۹ ۱ پسر خوراسگان اصفهان
۳۶۸ ۲۲۱ ۱ دختر تهران تهران
۳۷۲ ۲۲۴ ۱ دختر تهران تهران
۳۸۴ ۲۳۳ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی
۳۸۷ ۲۳۴ ۱ دختر تهران تهران
۳۹۰ ۲۳۶ ۱ دختر تهران تهران
۳۹۵ ۲۳۹ ۱ دختر تهران تهران
۴۱۱ ۲۴۷ ۱ دختر تهران تهران
۴۱۲ ۲۴۸ ۱ پسر اصفهان اصفهان
۴۱۳ ۲۴۹ ۱ پسر شهرک جدید پردیس تهران

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.