Header ad

قبول شدگان کنکور۹۱- رتبه۱۰۰- رشته ی زبان- منطقه۱

زیر چگونه درس بخوانیم
رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر استان رشته قبولی
۸۰ ۵۰ ۱ دختر اصفهان اصفهان
۸۶ ۵۲ ۱ پسر تهران تهران
۹۱ ۵۶ ۱ دختر تهران تهران
۹۳ ۵۸ ۱ پسر تبریز آذربایجان شرقی
۹۶ ۵۹ ۱ دختر اصفهان اصفهان
۹۹ ۶۱ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی
۱۰۸ ۶۷ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه تهران – روزانه
۱۱۳ ۷۲ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی
۱۱۵ ۷۴ ۱ دختر اصفهان اصفهان
۱۲۱ ۷۸ ۱ پسر تهران تهران
۱۲۲ ۷۹ ۱ دختر تهران تهران
۱۴۱ ۸۸ ۱ دختر تهران تهران
۱۵۰ ۹۲ ۱ دختر شیراز فارس
۱۵۶ ۹۸ ۱ دختر تهران تهران
۱۵۶ ۹۸ ۱ پسر تهران تهران
۱۶۱ ۱۰۰ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی
۱۶۷ ۱۰۳ ۱ دختر شیراز فارس
۱۶۸ ۱۰۴ ۱ پسر مشهد خراسان رضوی
۱۷۲ ۱۰۶ ۱ پسر تبریز آذربایجان شرقی
۱۷۸ ۱۰۸ ۱ دختر تهران تهران
۱۹۶ ۱۱۷ ۱ دختر مشهد خراسان رضوی
۲۰۲ ۱۲۰ ۱ دختر تبریز آذربایجان شرقی
۲۰۵ ۱۲۲ ۱ دختر تهران تهران
۲۱۱ ۱۲۶ ۱ پسر مشهد خراسان رضوی
۲۱۳ ۱۲۷ ۱ دختر اصفهان اصفهان
۲۱۴ ۱۲۸ ۱ دختر تهران تهران
۲۲۲ ۱۳۵ ۱ دختر تهران تهران
۲۳۲ ۱۴۰ ۱ پسر تبریز آذربایجان شرقی
۲۳۷ ۱۴۳ ۱ پسر تهران تهران زبان وادبیات انگلیسی -دانشگاه تهران – روزانه
۲۴۸ ۱۴۹ ۱ دختر تهران تهران

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.