تو کنکور باید بدونی چه تست هایی رو اول حل کنی و چه تست هایی رو آخر! یعنی استراتژی حل تست داشته باشی . تازه چه جوری سریع حل کنی که وقت کم نیاری و استرس نگیری! اینارو هم من بهت می گم ، ما که با هوشیم باید راهمون فرق کنه!!!
همیشه بچه ها می گن خیلی می خونم اما درصدم خیلی فرق نمی کنه!!! ما تو این کلاس ها ، در عرض 16 جلسه (8هفته) درصد های پایین رو تا 50 درصد و درصدهای بالا رو تا 20 درصد بالا می بریم. پس شانس قبولی تو رشته های خوب برات بیشتر میشه!!!
تو این دوره قرار نیست همه ی فیزیک رو بگم ، اما همه ی نکات مهم رو می گم ضمن این که بررسی می کنیم احتمال اومدن کدوم تست ها بیشتره و چی کار کنیم با خیال راحت تر تست فیزیک بزنیم . کاری که خودت به تنهایی نمی تونی انجام بدی
امسال برای پانزدهمین ساله که کلاس تست و نکته و همایش برگزار می کنم، این دوره از اوایل اردیبهشت96 شروع میشه ، روزهای دوشنبه ، هشت هفته طول می کشه و تو هر هفته دو جلسه کلاس داریم و تو این کلاس ها تست های احتمالی و نکات اساسی رو بررسی می کنیم
اردیبهشت ۱۳۹۶
ش ی د س چ پ ج
« فروردین    
 1
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱  
 

قبولی های مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف سال۹۳

قبولی های مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی شریف سال۹۳

میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۴۰۰ ۳ ۳ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۴۵ ۲۷ ۱۸ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۲۹ ۴۳ ۳۰ منطقه ۱ دختر مشهد مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۰۵ ۱۰۰ ۶۴ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۰۹ ۱۱۰ ۶۹ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۹۰ ۱۲۶ ۷۶ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۹۳ ۱۸۶ ۱۱۳ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۱۶ ۱۸۶ ۱۱۳ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۰۲ ۲۱۶ ۱۲۸ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۱۴ ۲۵۱ ۱۴۵ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۴۹ ۲۶۸ ۱۵۶ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۰۸ ۲۷۸ ۱۵۸ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۹۹ ۲۹۰ ۱۶۹ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۷۴ ۳۰۲ ۱۸۰ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۳۵ ۳۳۳ ۱۹۸ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۵۳ ۳۴۸ ۲۰۷ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۳۸ ۳۵۵ ۲۱۲ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۲۳ ۳۷۰ ۲۲۳ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۲۳ ۳۷۶ ۲۲۸ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۵۵ ۳۸۷ ۲۳۵ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۳۱ ۴۱۰ ۲۴۹ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۸۹ ۳۱ ۹ منطقه ۲ پسر آمل مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۸۷ ۶۵ ۲۲ منطقه ۲ پسر آمل مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۹۱ ۱۱۹ ۴۲ منطقه ۲ پسر زرین دشت مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۶۲ ۱۶۴ ۵۳ منطقه ۲ پسر شهرکرد مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۸۳ ۱۹۴ ۶۳ منطقه ۲ پسر سنندج مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۵۷ ۲۱۰ ۷۰ منطقه ۲ پسر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۷۱ ۲۱۱ ۷۱ منطقه ۲ پسر مرند مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۳۰ ۲۴۹ ۸۷ منطقه ۲ پسر کاشان مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۰۶ ۲۵۱ ۸۹ منطقه ۲ دختر خرمدره مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۱۴ ۲۷۶ ۹۷ منطقه ۲ دختر ساری مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۵۵ ۲۷۷ ۹۸ منطقه ۲ پسر بابل مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۱۶ ۲۹۸ ۱۰۰ منطقه ۲ پسر همدان مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۵۲ ۳۱۶ ۱۰۷ منطقه ۲ پسر خرمدره مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۷۱ ۳۱۹ ۱۰۹ منطقه ۲ پسر همدان مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۶۷ ۳۱۹ ۱۰۹ منطقه ۲ پسر سامان مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۶۷ ۳۵۸ ۱۲۲ منطقه ۲ دختر زنجان مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۲۹ ۳۸۱ ۱۲۹ منطقه ۲ پسر قائم شهر مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۶۶ ۳۹۳ ۱۳۳ منطقه ۲ پسر اهواز مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۳۱ ۴۲۶ ۱۴۴ منطقه ۲ پسر بابل مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۰۵ ۴۶۷ ۱۵۷ منطقه ۲ دختر بابل مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۱۰ ۴۸۵ ۱۶۴ منطقه ۲ پسر بیرجند مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۳۵ ۴۹۶ ۱۶۹ منطقه ۲ پسر داراب مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۴۴ ۵۱۴ ۱۷۴ منطقه ۲ دختر قرچک مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۸۶ ۸۱۹ ۲۷۷ منطقه ۲ پسر اراک مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۷۹ ۸۳۳ ۲۸۳ منطقه ۲ پسر تهران مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۷۹ ۲۶۹ ۱۴ منطقه ۳ دختر اسفراین مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۸۳۰ ۲۷۰ ۱۵ منطقه ۳ پسر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۳۵ ۴۱۵ ۱۷ منطقه ۳ پسر تنکابن مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۹۵ ۹۶۸ ۴۵ منطقه ۳ دختر کلات نادر مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۶۸۳ ۱۰۸۳ ۵۲ منطقه ۳ دختر اسلام‌شهر مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۷۶۷ ۱۳۲۹ ۶۵ منطقه ۳ پسر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۴۸۱ ۱۴۱۷ ۷۴ منطقه ۳ دختر قائن مهندسی کامپیوتر-دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
بــرچسب ها :
, , ,
امتیاز دهیـد :
اگر این مطلب را دوست دارید پس like کنید :

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 
 
نظرات :
2933
بازدید امروز :
2636
بازدید دیروز :
3192
تعداد عضو ها :
13685
کل مطالب :
2183
 
تلفن :
021-66388462
فکس :
021-66389469
همراه :
09121184523
ارسال پیامک :
10008395
[email protected]
 
نماد اعتماد الکترونیکی