Header ad

قبولی های مهندسی نفت – سال۹۳ رشته ریاضی

زیر چگونه درس بخوانیم

قبولی های مهندسی نفت – سال۹۳ رشته ریاضی – منبع کانون فرهنگی آموزش

نام دانشگاه میانه تراز کانون چارک پایین رتبه قبولی های کانون
منطقه ۱
چارک پایین رتبه قبولی های کانون
منطقه ۲
چارک پایین رتبه قبولی های کانون
منطقه ۳
دانشگاه صنعتی شریف – تهران
۷۲۲۴ ۴۴۹ ۲۷۰ ۸۹
دانشگاه تهران
۶۸۵۹ ۷۵۰ ۵۰۴ ۱۸۳
دانشگاه صنعت نفت
۶۶۹۱ ۷۶۹ ۶۹۴ ۱۲۶
دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
۶۶۶۶ ۱۱۲۰ ۶۳۲ ۲۱۱
دانشگاه صنعت نفت
۶۵۴۶ ۱۷۷۱ ۸۹۱ ۲۲۶
دانشگاه صنعت نفت
۶۴۷۸ ۱۱۹۸ ۹۵۹ ۲۴۹
دانشگاه صنعت نفت
۶۳۱۱ ۱۱۹۹ ۲۸۳
دانشگاه شیراز
۶۱۱۲ ۳۶۷۳ ۲۶۵۳ ۷۰۴
دانشگاه تهران
۵۹۰۴ ۳۶۹۳ ۲۵۷۰ ۶۶۴
دانشگاه صنعتی سهند – تبریز
۵۵۸۶ ۴۰۷۰ ۱۲۱۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران
۵۵۰۸ ۱۰۷۴
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
۵۳۹۵ ۵۶۹۵ ۱۶۹۶
مرکز آموزش عالی لامرد
۵۳۱۰ ۸۱۷۷
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار
۵۳۰۸ ۹۱۳۹ ۷۶۸۸ ۲۱۸۴
دانشگاه صنعتی شریف – تهران – پردیس خودگردان
۵۲۵۰ ۱۱۹۰۴
دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار
۵۱۴۵ ۹۰۱۱
دانشکده فنی ومهندسی گرمسار
۴۹۹۹ ۱۴۵۷۷ ۱۴۸۶۰
مرکز آموزش عالی لامرد
۴۸۵۱
موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی – اصفهان
۴۴۸۵ ۲۵۶۲۴ ۳۹۳۲۴ ۱۳۹۳۱
موسسه غیرانتفاعی کاوش – محمودآباد مازندران
۴۴۶۸ ۳۹۶۶۷ ۶۱۴۴۷ ۲۰۵۱۵
موسسه غیرانتفاعی مهر اروند آبادان
۴۳۹۵ ۵۳۷۶۱ ۲۳۲۷۴
دانشگاه پیام نور مازندران – مرکز ساری
۴۳۷۷ ۴۴۸۵۳

قبولی های مهندسی نفت – سال۹۳ رشته ریاضی – منبع کانون فرهنگی آموزش

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.