تو کنکور باید بدونی چه تست هایی رو اول حل کنی و چه تست هایی رو آخر! یعنی استراتژی حل تست داشته باشی . تازه چه جوری سریع حل کنی که وقت کم نیاری و استرس نگیری! اینارو هم من بهت می گم ، ما که با هوشیم باید راهمون فرق کنه!!!
همیشه بچه ها می گن خیلی می خونم اما درصدم خیلی فرق نمی کنه!!! ما تو این کلاس ها ، در عرض 16 جلسه (8هفته) درصد های پایین رو تا 50 درصد و درصدهای بالا رو تا 20 درصد بالا می بریم. پس شانس قبولی تو رشته های خوب برات بیشتر میشه!!!
تو این دوره قرار نیست همه ی فیزیک رو بگم ، اما همه ی نکات مهم رو می گم ضمن این که بررسی می کنیم احتمال اومدن کدوم تست ها بیشتره و چی کار کنیم با خیال راحت تر تست فیزیک بزنیم . کاری که خودت به تنهایی نمی تونی انجام بدی
امسال برای پانزدهمین ساله که کلاس تست و نکته و همایش برگزار می کنم، این دوره از اوایل اردیبهشت96 شروع میشه ، روزهای دوشنبه ، هشت هفته طول می کشه و تو هر هفته دو جلسه کلاس داریم و تو این کلاس ها تست های احتمالی و نکات اساسی رو بررسی می کنیم
اردیبهشت ۱۳۹۶
ش ی د س چ پ ج
« فروردین    
 1
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱  
 

قبولی های مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف سال۹۳

قبولی های مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی شریف سال۹۳

میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۸۰۹۰ ۲۰ ۱۳ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۲۴۸ ۲۶ ۱۷ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۵۸ ۶۹ ۴۴ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۴۶ ۷۵ ۴۸ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۰۰۱ ۷۷ ۵۰ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۷۸ ۷۸ ۵۱ منطقه ۱ پسر شیراز مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۹۹ ۹۳ ۶۱ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۷۰ ۱۰۲ ۶۵ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۶۷ ۱۰۹ ۶۸ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۴۶ ۱۱۵ ۷۱ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۶۱ ۱۱۵ ۷۱ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۰۵ ۱۲۵ ۷۵ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۳۰ ۱۳۰ ۷۸ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۷۰ ۱۳۱ ۷۹ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۷۵ ۱۳۴ ۸۱ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۱۶۵ ۱۳۷ ۸۴ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۶۴ ۱۳۸ ۸۵ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۳۳ ۱۴۰ ۸۶ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۴۷ ۱۴۴ ۸۸ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۶۶ ۱۵۲ ۹۳ منطقه ۱ پسر شیراز مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۹۱ ۱۵۲ ۹۳ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۴۴ ۱۵۶ ۹۵ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۷۸ ۱۶۰ ۹۷ منطقه ۱ پسر شیراز مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۷۷ ۱۶۳ ۹۹ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۲۴ ۱۶۴ ۱۰۰ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۵۰ ۱۷۶ ۱۰۷ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۶۶ ۱۷۹ ۱۰۸ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۴۶ ۱۸۴ ۱۱۱ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۱۰ ۱۹۳ ۱۱۷ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۹۱ ۱۹۹ ۱۲۰ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۸۷ ۲۰۲ ۱۲۲ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۵۰ ۲۰۵ ۱۲۴ منطقه ۱ پسر شیراز مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۴۷ ۲۱۳ ۱۲۶ منطقه ۱ دختر شیراز مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۵۴ ۲۲۴ ۱۳۱ منطقه ۱ پسر شیراز مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۰۱ ۱۲۹۷ ۷۵۵ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۲۶۶ ۱۵ ۴ منطقه ۲ پسر یزد مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۳۹۳ ۲۳ ۷ منطقه ۲ پسر یزد مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۳۲ ۸۲ ۲۴ منطقه ۲ پسر لاهیجان مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۲۵ ۹۴ ۲۹ منطقه ۲ دختر اراک مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۲۹ ۹۷ ۳۰ منطقه ۲ پسر جهرم مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۰۱۲ ۱۰۲ ۳۳ منطقه ۲ پسر کرمان مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۸۲۰۸ ۱۰۸ ۳۶ منطقه ۲ پسر ساری مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۷۱ ۱۱۸ ۴۱ منطقه ۲ پسر قم مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۹۵ ۱۳۱ ۴۷ منطقه ۲ پسر همدان مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۹۴۶ ۱۴۵ ۴۹ منطقه ۲ دختر کرج مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۹۱ ۱۸۸ ۶۰ منطقه ۲ پسر اراک مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۷۰۱ ۲۴۴ ۸۵ منطقه ۲ دختر زنجان مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۸۳ ۳۴۳ ۱۱۸ منطقه ۲ پسر اراک مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۶۴ ۳۶۵ ۱۲۵ منطقه ۲ پسر دامغان مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۵۳ ۴۶۳ ۱۵۵ منطقه ۲ پسر سمنان مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۰۴ ۴۷۹ ۱۶۱ منطقه ۲ پسر قم مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۸۲ ۵۲۲ ۱۷۶ منطقه ۲ پسر قزوین مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۶۵ ۵۵ ۲ منطقه ۳ پسر شهربابک مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۸۱۰ ۱۵۹ ۷ منطقه ۳ پسر بشرویه مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۶۹ ۹۰۸ ۴۱ منطقه ۳ پسر شهریار-ملارد-باغستان-اندیشه مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۲۳۶ ۲۱۷۸ ۱۲۲ منطقه ۳ پسر پاکدشت مهندسی مکانیک -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
بــرچسب ها :
, , ,
امتیاز دهیـد :
اگر این مطلب را دوست دارید پس like کنید :

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 
 
نظرات :
2933
بازدید امروز :
2636
بازدید دیروز :
3192
تعداد عضو ها :
13685
کل مطالب :
2183
 
تلفن :
021-66388462
فکس :
021-66389469
همراه :
09121184523
ارسال پیامک :
10008395
[email protected]
 
نماد اعتماد الکترونیکی