تو کنکور باید بدونی چه تست هایی رو اول حل کنی و چه تست هایی رو آخر! یعنی استراتژی حل تست داشته باشی . تازه چه جوری سریع حل کنی که وقت کم نیاری و استرس نگیری! اینارو هم من بهت می گم ، ما که با هوشیم باید راهمون فرق کنه!!!
همیشه بچه ها می گن خیلی می خونم اما درصدم خیلی فرق نمی کنه!!! ما تو این کلاس ها ، در عرض 16 جلسه (8هفته) درصد های پایین رو تا 50 درصد و درصدهای بالا رو تا 20 درصد بالا می بریم. پس شانس قبولی تو رشته های خوب برات بیشتر میشه!!!
تو این دوره قرار نیست همه ی فیزیک رو بگم ، اما همه ی نکات مهم رو می گم ضمن این که بررسی می کنیم احتمال اومدن کدوم تست ها بیشتره و چی کار کنیم با خیال راحت تر تست فیزیک بزنیم . کاری که خودت به تنهایی نمی تونی انجام بدی
امسال برای پانزدهمین ساله که کلاس تست و نکته و همایش برگزار می کنم، این دوره از اوایل اردیبهشت96 شروع میشه ، روزهای دوشنبه ، هشت هفته طول می کشه و تو هر هفته دو جلسه کلاس داریم و تو این کلاس ها تست های احتمالی و نکات اساسی رو بررسی می کنیم
فروردین ۱۳۹۶
ش ی د س چ پ ج
« اسفند    
 1234
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  
 

قبولی های مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی شریف سال۹۳

قبولی های مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی شریف سال۹۳

میانگین تراز کانونی رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
۷۲۹۸ ۲۸۲ ۱۶۲ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۴۵ ۳۲۳ ۱۹۱ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۲۲ ۳۶۹ ۲۲۲ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۰۱ ۴۰۴ ۲۴۴ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۲۵ ۴۳۳ ۲۵۹ منطقه ۱ پسر اصفهان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۳۴ ۴۳۷ ۲۶۰ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۸۴۶ ۵۶۶ ۳۳۱ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۹۱ ۶۴۵ ۳۸۱ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۶۳۵ ۶۶۷ ۳۹۰ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۳۱ ۷۱۱ ۴۱۹ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۲۲ ۷۴۵ ۴۳۸ منطقه ۱ دختر اصفهان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۷۷ ۷۶۸ ۴۴۹ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۱۶ ۷۹۶ ۴۶۹ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۶۶ ۸۰۹ ۴۷۷ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۲۱ ۸۲۷ ۴۸۷ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۷۲۰ ۸۶۰ ۵۰۸ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۸۲۱ ۸۹۴ ۵۲۶ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۳۲ ۹۰۷ ۵۳۴ منطقه ۱ پسر مشهد مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۵۶ ۹۱۹ ۵۴۱ منطقه ۱ پسر پردیس مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۰۷ ۹۲۷ ۵۴۵ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۰۳ ۹۷۴ ۵۷۱ منطقه ۱ پسر تبریز مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۸۲ ۱۰۰۲ ۵۸۷ منطقه ۱ دختر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۶۹۸ ۱۰۲۵ ۶۰۱ منطقه ۱ پسر تهران مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۹۴ ۵۰۶ ۱۷۱ منطقه ۲ پسر قائم شهر مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۶۹۶ ۵۲۷ ۱۷۹ منطقه ۲ دختر مرند مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۳۷۶ ۷۵۷ ۲۵۹ منطقه ۲ دختر کرج مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۶۶ ۷۶۵ ۲۶۳ منطقه ۲ پسر اهواز مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۸۸۶ ۹۰۵ ۳۰۸ منطقه ۲ دختر زنجان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۵۳۶ ۹۲۲ ۳۱۵ منطقه ۲ پسر بجنورد مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۵۰۲ ۹۵۶ ۳۲۸ منطقه ۲ دختر شاهرود مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۱۶۶ ۱۰۱۹ ۳۴۶ منطقه ۲ پسر سیرجان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۱۸ ۱۰۲۳ ۳۴۸ منطقه ۲ پسر بابل مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۵۹ ۱۰۴۴ ۳۵۵ منطقه ۲ پسر میانه مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۴۸۱ ۱۰۴۸ ۳۵۷ منطقه ۲ دختر قم مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۴۲ ۱۰۵۷ ۳۵۹ منطقه ۲ دختر آباده مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۵۲۷ ۱۰۷۰ ۳۶۶ منطقه ۲ دختر بابل مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۸۵۹ ۱۰۷۳ ۳۶۸ منطقه ۲ دختر اقلید مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۸۳ ۱۰۸۶ ۳۷۳ منطقه ۲ پسر بروجرد مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۲۲۸ ۱۰۹۱ ۳۷۶ منطقه ۲ پسر خوی مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۷۸۹ ۱۱۶۷ ۴۰۵ منطقه ۲ پسر قائم شهر مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۹۵ ۱۲۰۵ ۴۲۰ منطقه ۲ پسر شهرکرد مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۵۹۶ ۱۲۰۸ ۴۲۱ منطقه ۲ دختر قزوین مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۲۸ ۱۲۹۱ ۴۴۷ منطقه ۲ پسر بندرعباس مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۹۸ ۱۲۹۳ ۴۴۹ منطقه ۲ دختر خوی مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۷۸ ۱۲۹۷ ۴۵۱ منطقه ۲ پسر کرمانشاه مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۵۳۱ ۱۳۱۱ ۴۵۴ منطقه ۲ پسر کرمان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۷۹۱ ۱۳۳۴ ۴۶۰ منطقه ۲ دختر ارومیه مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۳۵۱ ۱۳۵۳ ۴۶۷ منطقه ۲ دختر شاهرود مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۴۰۹ ۱۳۵۹ ۴۷۰ منطقه ۲ پسر اسلام‌شهر مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۲۸ ۱۳۶۶ ۴۷۲ منطقه ۲ دختر آمل مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۷۳ ۱۳۸۵ ۴۷۶ منطقه ۲ پسر خوی مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۹۶۹ ۱۴۵۵ ۴۹۷ منطقه ۲ پسر اراک مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۶۳ ۱۴۸۸ ۵۰۸ منطقه ۲ پسر جهرم مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۶۵ ۱۴۹۳ ۵۱۰ منطقه ۲ پسر همدان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۵۲۵۴ ۲۰۰۱۰ ۷۶۹۷ منطقه ۲ دختر قزوین مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۸۴۶ ۸۳۷ ۳۸ منطقه ۳ پسر آبادان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۸۱۲ ۸۸۸ ۴۰ منطقه ۳ پسر خورموج مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۷۰۹۷ ۱۳۰۴ ۶۲ منطقه ۳ پسر ایلام مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۷۴۱ ۱۷۵۵ ۹۲ منطقه ۳ دختر طبس مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۵۷۵ ۱۹۹۲ ۱۰۴ منطقه ۳ دختر قائن مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۳۴۵ ۲۱۲۹ ۱۱۶ منطقه ۳ پسر کهنوج مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۶۲۰ ۲۳۰۱ ۱۳۵ منطقه ۳ پسر لردگان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۴۸۷ ۲۴۳۵ ۱۴۴ منطقه ۳ پسر ابرکوه مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۳۳۹ ۲۴۶۲ ۱۵۰ منطقه ۳ پسر بشرویه مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۲۵۹ ۲۵۹۲ ۱۶۸ منطقه ۳ پسر ساری مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۵۴۵۸ ۲۶۸۵ ۱۷۷ منطقه ۳ پسر جم مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۶۲۹۴ ۲۷۲۵ ۱۸۲ منطقه ۳ پسر مکاتبه‌ای مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
۵۸۳۵ ۲۸۳۹ ۱۹۵ منطقه ۳ پسر آبادان مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی شریف -تهران-روزانه
بــرچسب ها :
, , ,
امتیاز دهیـد :
اگر این مطلب را دوست دارید پس like کنید :

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 
 
نظرات :
2933
بازدید امروز :
1952
بازدید دیروز :
2832
تعداد عضو ها :
13613
کل مطالب :
2183
 
تلفن :
021-66388462
فکس :
021-66389469
همراه :
09121184523
ارسال پیامک :
10008395
[email protected]
 
نماد اعتماد الکترونیکی