تو کنکور باید بدونی چه تست هایی رو اول حل کنی و چه تست هایی رو آخر! یعنی استراتژی حل تست داشته باشی . تازه چه جوری سریع حل کنی که وقت کم نیاری و استرس نگیری! اینارو هم من بهت می گم ، ما که با هوشیم باید راهمون فرق کنه!!!
همیشه بچه ها می گن خیلی می خونم اما درصدم خیلی فرق نمی کنه!!! ما تو این کلاس ها ، در عرض 16 جلسه (8هفته) درصد های پایین رو تا 50 درصد و درصدهای بالا رو تا 20 درصد بالا می بریم. پس شانس قبولی تو رشته های خوب برات بیشتر میشه!!!
تو این دوره قرار نیست همه ی فیزیک رو بگم ، اما همه ی نکات مهم رو می گم ضمن این که بررسی می کنیم احتمال اومدن کدوم تست ها بیشتره و چی کار کنیم با خیال راحت تر تست فیزیک بزنیم . کاری که خودت به تنهایی نمی تونی انجام بدی
امسال برای پانزدهمین ساله که کلاس تست و نکته و همایش برگزار می کنم، این دوره از اوایل اردیبهشت96 شروع میشه ، روزهای دوشنبه ، هشت هفته طول می کشه و تو هر هفته دو جلسه کلاس داریم و تو این کلاس ها تست های احتمالی و نکات اساسی رو بررسی می کنیم
اردیبهشت ۱۳۹۶
ش ی د س چ پ ج
« فروردین    
 1
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱  
 

عملکرد ۱57نفر برتر کنکور سراسری۹۳- رشته ی زبان

لیست نفرات برتر گروه آزمایشی منحصرا زبان کنکور 93

4کشوری

فروغ حبيب الهى ساعتلو
از اروميهرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :15
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :1
تعداد آزمون:23
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8139


6کشوری

آرمان خواجوئى
از كرمان
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :6
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :2
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6357

7کشوری

زهرا نقدآبادى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :13
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :7
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :5
تعداد آزمون:7
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8091


8کشوری

نوشين شهيدزاده
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :91
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :8
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :6
تعداد آزمون:37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7813


9کشوری

نگين يغمايى
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :2
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :2
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :9
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :7
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8474

10کشوری

حنانه صفى اقدم
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :29
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :10
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :8
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7952


1منطقه 3

زكيه طيبى
از اسفراينرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :14
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :1
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7180


1ايثارگران

محسن محب زاده
از يزدرتبه در ايثارگران رشته ریاضی فیزیک :5
رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :1
تعداد آزمون:22
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7680


2منطقه 3

محمد خلعتبرى
از شهريار-ملارد-باغستان-انديشهرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :2
تعداد آزمون:70
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6410


2ايثارگران

فاطمه نوذرى
از قائم شهررتبه در ايثارگران رشته علوم تجربی :1
رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :2
تعداد آزمون:46
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8137


3منطقه 3

وحيد رستم خانى
از خدابندهرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :1
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :3
تعداد آزمون:84
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:8091


3ايثارگران

فرزانه قربانعلى زاده
از اروميهرتبه در ايثارگران رشته علوم تجربی :13
رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :3
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7469


3منطقه 2

مريم خراسانى
از قزوينرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :3
تعداد آزمون:21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7745


4منطقه 2

محمدكاظم ميدانى
از يزدرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :7
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :4
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8394


4ايثارگران

على فضلى
از اصفهانرتبه در ايثارگران رشته علوم تجربی :4
رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :4
تعداد آزمون:26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7650


5منطقه 3

كيميا قياسوند
از كنگاوررتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :45
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :5
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7393


5ايثارگران

بنفشه فرزادفرد
از مشهدرتبه در ايثارگران رشته علوم تجربی :14
رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :5
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6692


5منطقه 2

فاطمه فاضلى فرد
از خرم آباد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :6
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :5
تعداد آزمون:56
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8150

6منطقه 2

مريم اردشير
از آملرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :45
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :6
تعداد آزمون:77
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7346


6منطقه 3

درسا اسماعيل پور مقدم
از قائنرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :4
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :6
تعداد آزمون:35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7604


7منطقه 2

سينا اكبرى
از اروميهرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :5
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :7
تعداد آزمون:39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8381


7منطقه 3

محمد محموديان
از طبسرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :17
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :7
تعداد آزمون:62
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7853


8منطقه 2

مهسا دولتشاهى
از خرم آباد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :8
تعداد آزمون:64
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8300

8منطقه 3

عليرضا طراوتى
از شهر قدسرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :148
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :8
تعداد آزمون:65
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6076


9منطقه 2

امير حسين منوچهرى
از ساريرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :83
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :9
تعداد آزمون:49
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7245


9منطقه 1

امير محمد نورى زاده
از تبريزرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :52
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :9
تعداد آزمون:53
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7889


9منطقه 3

الهه ملك زاده
از ماه شهررتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :24
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :9
تعداد آزمون:81
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:7294


10منطقه 3

سيدفريد حسينى
از ماه شهررتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :72
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :10
تعداد آزمون:70
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7091


10منطقه 2

محمد رافعى
از شهركردرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :53
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :10
تعداد آزمون:27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7862


11منطقه 3

وحيد ارمغانى
از ياسوجرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :22
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :11
تعداد آزمون:46
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8073


11منطقه 1

حجت شهريارى طالخونچه
از اصفهانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :884
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :11
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6510


11منطقه 2

احسان ابراهيمى دهشيرى
از يزدرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :11
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :11
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7890


12منطقه 3

على زارع
از شيروانرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :11
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :12
تعداد آزمون:65
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7902


12منطقه 2

روزبه يزدان پناه راورى
از كرمانرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :12
تعداد آزمون:18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6731


12منطقه 1

محمد رضا خواجوند
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :551
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :12
تعداد آزمون:12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6770


13منطقه 1

مهسا پاكزاد
از اصفهانرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :13
تعداد آزمون:18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6823


13منطقه 2

الهه داداش پور رودبنه
از لاهيجانرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :49
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :13
تعداد آزمون:48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7618


13منطقه 3

بهنام اسدى
از تكابرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :6
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :13
تعداد آزمون:28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7514


13ايثارگران

ريحانه خالقى
از كرمانرتبه در ايثارگران رشته ریاضی فیزیک :9
رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :13
تعداد آزمون:23
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7545


14منطقه 2

مارال صالحى
از تهرانرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :14
تعداد آزمون:17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6772


14منطقه 3

مينو مشهورى
از سقزرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :106
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :14
تعداد آزمون:39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6675


15منطقه 2

زهرا امينى
از اروميهرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :392
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :15
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7464


15منطقه 3

پيام على خياوى
از مشكين شهررتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :44
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :15
تعداد آزمون:53
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7396


15ايثارگران

حسن اسدى گندمانى
از بروجنرتبه در ايثارگران رشته علوم تجربی :2
رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :15
تعداد آزمون:84
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7735


16منطقه 2

كسرى قارونى
از خرم آبادرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :16
تعداد آزمون:26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6558


16ايثارگران

على صابرى
از بيرجندرتبه در ايثارگران رشته ریاضی فیزیک :8
رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :16
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7250


17منطقه 3

حسين سنجرى مقدم
از قائنرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :17
تعداد آزمون:22
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7837


17منطقه 1

سيده زهرا موسوى
از شيراز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :17
تعداد آزمون:11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8436

17منطقه 2

سيدشايان پورميربابائى
از لاهيجان
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :17
تعداد آزمون:64
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8486

18منطقه 2

امير حسين مرتضائى
از لاهيجانرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :8
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :18
تعداد آزمون:142
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:8371


19منطقه 3

احمد رضا يوسفخانى
از تنكابنرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :17
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :19
تعداد آزمون:139
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:7335


19منطقه 1

بهار رنجبران
از شيرازرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :19
تعداد آزمون:1
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6451


20منطقه 2

وجيهه هادوى
از يزدرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :25
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :20
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7977


20منطقه 3

نيلوفر كريمى
از تهرانرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :20
تعداد آزمون:14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5194


21منطقه 3

سينا باستانى
از تنكابنرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :179
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :21
تعداد آزمون:124
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:7001


21منطقه 2

پرند اكبرى
از كرجرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :49
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :21
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7946


22منطقه 3

نيما البرزى
از رضوانشهررتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :933
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :22
تعداد آزمون:45
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6508


22منطقه 2

عليرضا توانا
از تهرانرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :162
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :22
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7522


23منطقه 2

حجت كرمى
از يزدرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :23
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8266


23منطقه 3

منيژه رضاپورسرمستانى
از يزدرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :19
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :23
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7028


23منطقه 2

سيدمسعود بيطرف
از شاهرودرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :69
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :23
تعداد آزمون:51
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7771


24منطقه 3

مهيار مهدوى
از شاهين دژرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :11
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :24
تعداد آزمون:48
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7799


25منطقه 2

فاطمه موسوى
از چمستانرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :45
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :25
تعداد آزمون:80
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:8020


25منطقه 1

محمدمعين گلچين
از مشهدرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :37
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :25
تعداد آزمون:68
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8174


25منطقه 3

يحيى سلطانيان
از شهرجديد هشتگردرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :28
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :25
تعداد آزمون:47
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7402


26منطقه 2

نيما كوهستانى
از تهرانرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :72
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :26
تعداد آزمون:17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7547


26ايثارگران

سجاد عظيمى
از فريدونشهررتبه در ايثارگران رشته ریاضی فیزیک :23
رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :26
تعداد آزمون:66
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6680


26منطقه 3

حسين مقيميان اول
از بشرويهرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :7
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :26
تعداد آزمون:38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7810


27منطقه 3

سيمين بهرامى
از بمرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :6
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :27
تعداد آزمون:125
سابقه کانونی:9سال
میانگین تراز کانونی:7466


27منطقه 1

سيد حامد رحمانى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :71
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :27
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7753


27منطقه 2

ساناز مجيدى
از گلپايگانرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :403
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :27
تعداد آزمون:25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6916


28منطقه 2

رضا رستگار
از ساريرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :196
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :28
تعداد آزمون:7
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7316


28منطقه 3

هادى مردانى
از مهربانرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :158
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :28
تعداد آزمون:18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6309


28منطقه 1

سعيد وفايى نعمتى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :356
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :28
تعداد آزمون:13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7117


29منطقه 1

مريم سادات مداح ساتيه
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :177
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :29
تعداد آزمون:6
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7473


29منطقه 2

سيد حميدرضا آيتى زاده
از بندرعباسرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :265
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :29
تعداد آزمون:40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7373


29منطقه 3

سيدكريم بى خليلى
از بندر لنگهرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :134
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :29
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7064


30منطقه 1

سيدعلى متقى
از اصفهانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :28
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :30
تعداد آزمون:26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8162


30منطقه 2

سارا كريمى
از كرمانشاهرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :224
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :30
تعداد آزمون:54
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7511


30منطقه 3

پوريا حسنى
از سنقررتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :21
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :30
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7651


31منطقه 1

مهشاد عليميان
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :169
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :31
تعداد آزمون:12
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7700


31منطقه 2

حسن بورقان فراهانى
از اهوازرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :18
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :31
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7993


32منطقه 3

على حيدرى
از عباس آبادرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :222
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :32
تعداد آزمون:119
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:6253


32منطقه 2

غزاله صالح آبادى
از كاشانرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :90
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :32
تعداد آزمون:50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7807


32منطقه 1

رهام دوراخان
از تبريزرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :449
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :32
تعداد آزمون:13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7429


33منطقه 3

عليرضا محتشمى
از شيروانرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :35
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :33
تعداد آزمون:35
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7519


33منطقه 2

عليرضا نمازى
از اهوازرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :75
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :33
تعداد آزمون:33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7679


33منطقه 1

محمدهادى مهندس
از شيرازرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :93
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :33
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7866


35منطقه 3

محبوبه حقى رودى
از خوافرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :174
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :35
تعداد آزمون:47
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7359


35منطقه 1

اسماعيل عسكرى
از شيرازرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :637
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :35
تعداد آزمون:6
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6818


36منطقه 2

على سرمدى
از خمينرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :790
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :36
تعداد آزمون:36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6582


36منطقه 3

محمد كفيلى گاوگانى
از آذرشهررتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :36
تعداد آزمون:33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:4977


37منطقه 2

فائزه حاجى باقرى
از اميركلارتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :383
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :37
تعداد آزمون:37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7101


37منطقه 3

فرزان رحمانى
از تاكستانرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :37
تعداد آزمون:21
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:4728


37منطقه 1

سارا خسروى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :793
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :37
تعداد آزمون:12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6926


38منطقه 1

كيميا شباهنگ
از مشهدرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :38
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6302

لیست نفرات برتر گروه آزمایشی منحصرا زبان کنکور 93

38منطقه 2

عليرضا رضايى
از ميانه
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :9
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :6
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :38
تعداد آزمون:38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8021

38منطقه 3

مريم محمدى گوابر
از املشرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :143
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :38
تعداد آزمون:61
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6826


39منطقه 2

محمدعارف قادرى
از بيرجندرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :54
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :39
تعداد آزمون:40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7673


39منطقه 1

مهسان صمدى
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :5
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :39
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8035

40منطقه 3

هاجر الله قلى پور
از ملكانرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :114
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :40
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7196


40منطقه 2

ميعاد لقايى
از بابلسر
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :8
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :40
تعداد آزمون:49
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8055

40منطقه 1

نيلوفر ظريف
از مشهدرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :30
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :40
تعداد آزمون:50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7829


41منطقه 3

محسن امير سبتكى
از زرندرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :5
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :41
تعداد آزمون:101
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:8038


41منطقه 2

سيد على طبائى عقدائى
از همدانرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :100
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :41
تعداد آزمون:90
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7516


41منطقه 1

سامان صدرآبادى
از مشهدرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :41
تعداد آزمون:17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6281


41ايثارگران

مريم شجاعى
از كرجرتبه در ايثارگران رشته علوم تجربی :16
رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :41
تعداد آزمون:35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6868


42منطقه 1

رعنا صاحب نسق
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :908
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :42
تعداد آزمون:12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6646


42منطقه 2

نگار غفارى
از ساريرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :42
تعداد آزمون:11
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6554


43منطقه 2

سيده غزل ميرآقاجان تباراميرى
از اميركلارتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :94
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :43
تعداد آزمون:44
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7796


43منطقه 3

سحر محبوبى
از سرابرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :43
تعداد آزمون:47
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5838


43منطقه 1

محمدعلى نيازى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :318
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :43
تعداد آزمون:6
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6991


44منطقه 3

على يزدانى تبار
از جغتايرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :44
تعداد آزمون:7
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6090


45منطقه 3

ناعمه اعظمى
از خوافرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :60
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :45
تعداد آزمون:13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7683


45منطقه 2

رادمان حسين زاده سمنانى
از بابلرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :507
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :45
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6615


46منطقه 3

على شجاع
از شيروانرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :323
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :46
تعداد آزمون:62
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6788


47منطقه 1

نگار قربانى جهنديزى
از تبريزرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :97
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :47
تعداد آزمون:72
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7501


47منطقه 3

سعيد سعيدى
از قشمرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :295
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :47
تعداد آزمون:54
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6199


48منطقه 2

امير رضا خيام
از يزدرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :74
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :48
تعداد آزمون:55
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7716


48منطقه 1

روژين داريوش همدانى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :11
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :48
تعداد آزمون:12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7909


49منطقه 1

محمدعلى مصرى پور
از اصفهانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :340
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :49
تعداد آزمون:23
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7119


49منطقه 2

حسين نخعى
از بهبهانرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :125
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :49
تعداد آزمون:84
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7718


49منطقه 3

ارمان زين الدينى ميمند
از شهربابكرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :8
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :49
تعداد آزمون:112
سابقه کانونی:9سال
میانگین تراز کانونی:7980


50منطقه 3

ندا پيل افكن
از شهربابكرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :77
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :50
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6714


50ايثارگران

محمد قاسمى
از نهاوندرتبه در ايثارگران رشته ریاضی فیزیک :20
رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :50
تعداد آزمون:63
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7664


50منطقه 1

آناهيتا جليلى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :50
تعداد آزمون:11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6198


50منطقه 2

على محمد روستا
از رشترتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :50
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6603


51منطقه 2

آتوسا فيروزيانى
از كرجرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :478
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :51
تعداد آزمون:35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7255


51منطقه 3

بهنام مرادى
از شهربابكرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :10
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :51
تعداد آزمون:113
سابقه کانونی:9سال
میانگین تراز کانونی:7792


52منطقه 3

اميد حميدى
از تربت جامرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :257
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :52
تعداد آزمون:118
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:7017


52منطقه 2

ثمين على حسينى
از مرندرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :302
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :52
تعداد آزمون:65
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7487


52منطقه 2

ثنا قائدى
از اهوازرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :52
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6758


53منطقه 1

على طالش رمضانى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :53
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6251


54منطقه 3

اميد جليل
از ياسوجرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :54
تعداد آزمون:62
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7914


54منطقه 2

نسترن درزى درونكلا
از ساريرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :389
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :54
تعداد آزمون:23
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6895


55منطقه 2

عبدالرشيد شفيعي
از شهركردرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :55
تعداد آزمون:136
سابقه کانونی:9سال
میانگین تراز کانونی:7104


56منطقه 1

على نامجومقدم
از شيرازرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :53
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :56
تعداد آزمون:40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7645


56منطقه 2

زهرا جواهرى مقدم
از بهبهانرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :56
تعداد آزمون:9
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7140


57منطقه 1

اميد شمس الهى
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :3
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :3
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :57
تعداد آزمون:13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7955

57منطقه 2

ماهاندخت رفيع دشتى
از اهوازرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :909
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :57
تعداد آزمون:38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6696


57منطقه 1

فاطمه ميرعشق الله
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :249
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :57
تعداد آزمون:40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7832


57منطقه 3

سمانه نبى لودشيرى
از نظرآبادرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :92
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :57
تعداد آزمون:83
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6042


58منطقه 2

مهرنوش گلدوست
از بهبهانرتبه در منطقه 2 رشته هنر :7
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :58
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6922


59منطقه 1

سايه جلالى دولت شاهى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :222
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :59
تعداد آزمون:11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7222


59منطقه 3

فاطمه جمشيد بيگى
از ايلامرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :59
تعداد آزمون:38
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5912


60منطقه 1

حسين مهدوى
از اصفهانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :662
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :60
تعداد آزمون:29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7061


60منطقه 2

محمدجواد اسلامى بيدگلى
از كاشانرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :10
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :60
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8203


61منطقه 1

عاطفه احمدى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :713
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :61
تعداد آزمون:9
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7119


61منطقه 2

عرفان حسن پور منصور
از بابلرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :94
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :61
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7313


61منطقه 3

بابك بهمن
از سرخسرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :665
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :61
تعداد آزمون:99
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:6268


62منطقه 3

مهرداد نورى ديزيچه
از اصفهانرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :25
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :62
تعداد آزمون:63
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7558


62ايثارگران

فاطمه فانى
از بشرويهرتبه در ايثارگران رشته علوم تجربی :21
رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :62
تعداد آزمون:32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7089


62منطقه 2

آرش صالحى پور
از همدانرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :62
تعداد آزمون:47
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6609


62منطقه 1

كيميا امامى
از مشهدرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :573
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :62
تعداد آزمون:17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6315


63منطقه 2

مرضيه حقيقى
از زاهدانرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :240
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :63
تعداد آزمون:21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6925


63منطقه 3

فاطمه زارعى
از قائنرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :42
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :63
تعداد آزمون:28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7565


63منطقه 1

حميدرضا فتحى
از تبريزرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :610
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :63
تعداد آزمون:86
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7268


64منطقه 1

باران بربرستانى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :64
تعداد آزمون:11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7421


65منطقه 1

الهام حبيب زاده
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :4
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :4
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :65
تعداد آزمون:2
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8092

66منطقه 1

فهيمه دهقان دهنوى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :192
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :66
تعداد آزمون:4
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7687


66منطقه 3

محمدمهدى بهزادى
از شهربابكرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :2
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :66
تعداد آزمون:61
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:7865


66منطقه 1

فرنوش نادرى نبى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :465
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :66
تعداد آزمون:33
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6726


66منطقه 2

زهره كرمانشاه
از كاشانرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :514
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :66
تعداد آزمون:35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6838


67منطقه 2

سيد ماهان ابراهيمى
از ساريرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :34
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :67
تعداد آزمون:40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7942


67منطقه 3

اميرحسين جسرى
از ماكورتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :288
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :67
تعداد آزمون:36
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7200


68منطقه 3

محمد صيادى
از بمرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :308
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :68
تعداد آزمون:96
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6821


68منطقه 1

كيميا زارع
از شيرازرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :68
تعداد آزمون:3
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5746


68منطقه 2

مريم قاسم زاده
از فسارتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :155
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :68
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7603


69منطقه 3

مهشيد نيك روش
از بجنوردرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :69
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6265


69منطقه 2

مهران ايلاقى حسينى
از كرمانرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :421
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :69
تعداد آزمون:12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7326


69منطقه 1

نرگس يعقوبيان
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :375
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :69
تعداد آزمون:7
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6708


69منطقه 3

اميد رمضانى
از طبسرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :18
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :69
تعداد آزمون:74
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7678


70منطقه 1

على باقرى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :70
تعداد آزمون:94
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6919


70منطقه 1

فريور سبزوى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :70
تعداد آزمون:33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5150


70منطقه 2

زهرا رضايى
از همدانرتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :847
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :70
تعداد آزمون:25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7433


71منطقه 3

فاطمه موسائى يخفروزان
از اهررتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :769
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :71
تعداد آزمون:69
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6490


71منطقه 2

شراره باباگلى
از بابلرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :71
تعداد آزمون:81
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6889


72منطقه 2

آريانا حاتمى
از ساريرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :72
تعداد آزمون:8
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6636


72منطقه 1

ياسمن سعيدى
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :1
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :1
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :72
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8604

73منطقه 3

مطهره وكيليان
از شهربابكرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :361
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :73
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6683


74منطقه 2

سارا گل محمدى
از كرجرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :382
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :74
تعداد آزمون:35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7107


74منطقه 3

صحرا نوروزيان
از در‌گزرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :445
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :74
تعداد آزمون:64
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6313


75منطقه 2

نگين حسين زاده باويل عليائى
از اروميهرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :75
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6821


75منطقه 1

نيوشا اميرانى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :465
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :75
تعداد آزمون:12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7382


76منطقه 1

ياسمين يارمند
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :819
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :76
تعداد آزمون:3
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6555


76منطقه 2

سيده فاطمه كاظم زاده
از بابلرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :278
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :76
تعداد آزمون:43
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6884


77منطقه 2

فاطمه شيرزاد
از اروميهرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :67
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :77
تعداد آزمون:43
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7868


77منطقه 3

مرضيه آزاد
از شيروانرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :778
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :77
تعداد آزمون:23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5506


77منطقه 2

شهرزاد بهادريان
از نيشابوررتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :77
تعداد آزمون:14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6189


77منطقه 1

نيلوفر زمانى
از اصفهانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :453
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :77
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7285


79منطقه 1

سيدعلى سادات اخوانى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :423
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :79
تعداد آزمون:2
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7350


79منطقه 2

راضيه فكورى
از بيرجندرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :79
تعداد آزمون:17
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7329

لیست نفرات برتر گروه آزمایشی منحصرا زبان کنکور 93

79منطقه 3

مهران حبيبى
از كلالهرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :326
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :79
تعداد آزمون:54
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6804


80منطقه 2

زهرا بابايى
از خرمدرهرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :89
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :80
تعداد آزمون:46
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7906


80منطقه 3

عاطفه زارع جماب
از سرخسرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :87
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :80
تعداد آزمون:120
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:6757


80منطقه 1

سيده سارا عظيمى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :80
تعداد آزمون:7
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6162


81منطقه 2

على صالحى
از تهرانرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :397
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :81
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6868


81منطقه 3

محمد رضا محمدى زاده
از بمرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :77
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :81
تعداد آزمون:117
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:6879


82منطقه 3

ادريس ويسى احمدآبادسفلى
از سقزرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :31
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :82
تعداد آزمون:65
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7373


82منطقه 2

فاطمه خليلى قيدارى
از كرجرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :385
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :82
تعداد آزمون:21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7323


82منطقه 1

الهام محمدى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :97
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :82
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7609


83منطقه 3

الميرا عيسى پوران ايران
از ماه شهررتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :83
تعداد آزمون:14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5494


83منطقه 2

عليرضا شلويرى
از قزوينرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :195
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :83
تعداد آزمون:61
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7730


84منطقه 3

فرشته ارسارى
از بندرتركمنرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :241
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :84
تعداد آزمون:50
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6753


84منطقه 2

محمد صالحى
از خمينرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :201
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :84
تعداد آزمون:33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7558


85منطقه 3

فاطمه عبدالهى
از فردوسرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :405
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :85
تعداد آزمون:70
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6872


85منطقه 2

زهرا رفيعى
از شهركردرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :47
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :85
تعداد آزمون:60
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8124


86منطقه 2

احسان ولائى
از آملرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :362
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :86
تعداد آزمون:59
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6797


86منطقه 1

فرزانه عابدينى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :440
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :86
تعداد آزمون:8
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7194


86منطقه 1

ترانه گودرزيان
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :562
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :86
تعداد آزمون:32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6392


86منطقه 3

فائزه ناظران
از فردوسرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :581
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :86
تعداد آزمون:25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6279


87منطقه 2

فاطمه فدائى
از كرمانرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :661
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :87
تعداد آزمون:32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6657


88منطقه 2

مازيار اوژن
از بابلرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :31
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :88
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7861


88منطقه 3

ابراهيم آريافر
از تنكابنرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :88
تعداد آزمون:23
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5947


88منطقه 1

سيدعلى رضا هاشمى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :27
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :88
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7502


88منطقه 2

رومينا توحيدى
از كرجرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :288
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :88
تعداد آزمون:17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7281


88منطقه 3

سميرا غلامى
از رباط كريمرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :754
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :88
تعداد آزمون:13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6107


90منطقه 1

اردوان بزرگى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :310
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :90
تعداد آزمون:3
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7317


90منطقه 3

مهتاب نورى
از مشكين شهررتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :90
تعداد آزمون:39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6708


90منطقه 2

فرناز رشيدى
از همدانرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :818
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :90
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6591


91منطقه 1

سپيده خاكزاد
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :91
تعداد آزمون:2
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6643


91منطقه 2

مژگان منصوريان
از گنابادرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :409
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :91
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7120


91منطقه 3

محمد مرادى
از كاشمررتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :116
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :91
تعداد آزمون:38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7391


92منطقه 1

سيدمحمد صفوى همامى
از اصفهانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :43
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :92
تعداد آزمون:22
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8133


92منطقه 2

زهرا هدايتى
از بوشهررتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :92
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5031


93منطقه 3

محمد قزلسفلو
از مينودشترتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :71
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :93
تعداد آزمون:44
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7740


93منطقه 2

عاطفه شهريارى قاسم آبادى
از كرمانرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :867
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :93
تعداد آزمون:18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6163


93منطقه 1

اميرعلى صادقى فرشى
از تبريزرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :48
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :93
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8003


94منطقه 3

افسانه نظريه
از بشرويهرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :58
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :94
تعداد آزمون:66
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6682


94منطقه 2

ميلاد زارعى لمراسكى
از قزوينرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :37
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :94
تعداد آزمون:73
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:8091


94منطقه 1

آرش فيضى
از تبريزرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :64
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :94
تعداد آزمون:32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7905


94منطقه 1

رضا فريدونى
از شيرازرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :104
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :94
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7344


96منطقه 3

شهرزاد رستگارپور
از ماه شهررتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :96
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6149


96منطقه 2

مهسا مايلى
از كرجرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :30
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :96
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7601


96منطقه 2

امير مهدى عباسى
از ورامينرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :96
تعداد آزمون:33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6087


97منطقه 3

سيد حميد حسينى
از مريوانرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :23
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :97
تعداد آزمون:45
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7512


97منطقه 1

محمد يونسى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :25
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :97
تعداد آزمون:2
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8211


98منطقه 2

فرزانه پيشرو
از كرجرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :98
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6960


98منطقه 3

فرهاد نورمحمدى
از ايوان غربرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :420
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :98
تعداد آزمون:56
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7160


99منطقه 3

محمد گرگين
از برازجانرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :34
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :99
تعداد آزمون:36
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6587


99منطقه 2

بهنام رضايى
از كرمانشاهرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :112
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :99
تعداد آزمون:103
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7962


99منطقه 1

فرهنگ گلابى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :253
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :99
تعداد آزمون:3
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7297


100منطقه 1

على پرچكانى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :66
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :100
تعداد آزمون:8
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7904


100منطقه 2

مسعود آقاباقرى طزرجانى
از يزدرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :44
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :100
تعداد آزمون:62
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7880


101منطقه 2

نيوشا جمشيدى
از قائم شهررتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :21
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :101
تعداد آزمون:39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7945


101منطقه 1

على فرح بخش
از تبريزرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :42
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :101
تعداد آزمون:46
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7838


101منطقه 3

مريم رضازاده برفوئى
از زرندرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :688
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :101
تعداد آزمون:62
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6684


102منطقه 2

محمد امين فخاريان
از كاشانرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :60
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :102
تعداد آزمون:32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7573


102منطقه 2

سپيده ابراهيمى ميمند
از كرمانرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :15
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :102
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7936


102منطقه 3

الهام يوسفى
از ياسوجرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :102
تعداد آزمون:28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6342


102منطقه 1

فريماه فياض
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :473
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :102
تعداد آزمون:7
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7236


103منطقه 3

سعيد سرخ كمان
از زابلرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :957
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :103
تعداد آزمون:5
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5275


103منطقه 1

نگين قاسمى
از اصفهانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :548
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :103
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6974


104ايثارگران

حامده دهستانى اردكانى
از اردكانرتبه در ايثارگران رشته هنر :11
رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :104
تعداد آزمون:18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5804


104منطقه 3

مرتضى عبداله زاده
از بيجاررتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :16
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :104
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7513


104منطقه 2

مبين عصرى
از بابلرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :20
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :104
تعداد آزمون:17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7794


104منطقه 1

آلاله احمديان شالچى
از مشهدرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :487
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :104
تعداد آزمون:22
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7051


104منطقه 2

زهرا كريميان
از شهركردرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :130
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :104
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7657


104منطقه 3

سينا اخوى
از سقزرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :66
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :104
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7109


105منطقه 1

كيميا كريميان
از اصفهانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :44
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :105
تعداد آزمون:13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7727


106منطقه 1

شيرين لاهوتى نژاد
از مشهدرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :600
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :106
تعداد آزمون:26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6699


106منطقه 2

نگين مجيدى
از زنجانرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :122
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :106
تعداد آزمون:86
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7968


107منطقه 2

نازنين مصاحبيان نائينى
از يزدرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :107
تعداد آزمون:48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6793


107منطقه 3

محمد اولادى
از فردوسرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :508
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :107
تعداد آزمون:23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6799


108منطقه 1

نگار فاتحى
از شيرازرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :108
تعداد آزمون:9
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8280


108منطقه 2

فاطمه وريج كاظمى
از كرجرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :13
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :108
تعداد آزمون:39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7902


109منطقه 2

حلما خادمى اصطهباناتى
از استهبانرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :109
تعداد آزمون:62
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6622


109منطقه 3

نرجس منتظرى فشتالى
از لاهيجانرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :109
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5803


109منطقه 1

نرگس موسوى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :215
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :109
تعداد آزمون:10
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7516


109منطقه 1

آناهيتا دوستى سنجانى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :109
تعداد آزمون:9
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6163


110منطقه 2

سينا صادقى
از سبزواررتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :216
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :110
تعداد آزمون:23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7438


111منطقه 1

فاطمه زهرا شجاعيان
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :48
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :111
تعداد آزمون:10
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7259


111منطقه 3

سبحان احمديه
از بمرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :133
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :111
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6490


111منطقه 2

فرسيما قطبى
از نوشهررتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :111
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7225


112منطقه 1

مريم نصيرى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :57
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :112
تعداد آزمون:39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7185


112منطقه 2

نگين قارنى
از كرجرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :112
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6495


113منطقه 1

مهتاب موسوى آقبلاغ
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :198
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :113
تعداد آزمون:13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6997


113منطقه 3

سيده فاطمه كلاتى
از كلات نادررتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :45
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :113
تعداد آزمون:29
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7095


113منطقه 2

نجمه السادات كوچك زاده نعمت اللهى
از كرمانرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :14
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :113
تعداد آزمون:54
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8071


114منطقه 2

حميدرضا لاچين
از كرجرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :957
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :114
تعداد آزمون:12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6219


114منطقه 1

يلدا شمس
از اصفهانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :610
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :114
تعداد آزمون:39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7564


114منطقه 3

زهرا پورشايق
از سروستان شيرازرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :243
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :114
تعداد آزمون:12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6084


115منطقه 1

كيومرث كاظم پور مفرد
از مشهدرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :88
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :115
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7736


115منطقه 3

امين چوكان
از گنبدرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :127
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :115
تعداد آزمون:46
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7094


115منطقه 2

رعنا ايريلوزاديان
از كرمانشاهرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :99
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :115
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7672


116منطقه 3

رضا ميرزائى افشار جيقى
از رباط كريمرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :605
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :116
تعداد آزمون:64
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5999


116منطقه 2

محمدرسول گلابچى
از كاشانرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :400
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :116
تعداد آزمون:37
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7473


116منطقه 2

على قليزاده سليم كندى
از اروميهرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :116
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5668

لیست نفرات برتر گروه آزمایشی منحصرا زبان کنکور 93

117منطقه 1

اميرمهدى شايان
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :117
تعداد آزمون:3
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6089


118منطقه 3

فاطمه حبيبى فتح آبادى
از بافترتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :118
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5774


118منطقه 2

زيبا قلى پور اركمى
از رشترتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :671
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :118
تعداد آزمون:44
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7155


119منطقه 1

آبتين مغمومى
از اصفهانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :295
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :119
تعداد آزمون:39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7506


119منطقه 3

امين رحيميان
از شيروانرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :148
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :119
تعداد آزمون:62
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7184


120منطقه 2

مهسا ميكانيكى
از بابلرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :87
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :120
تعداد آزمون:45
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7665


120منطقه 3

مهران بردبار
از اهررتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :394
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :120
تعداد آزمون:23
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5647


120منطقه 1

پرديس وظيفه
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :487
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :120
تعداد آزمون:11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7366


120منطقه 1

محمد تقوى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :120
تعداد آزمون:14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6495


121منطقه 2

سوسن مرادى
از بيرجندرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :774
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :121
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6985


122منطقه 3

سيمىن زارعى
از اسفراينرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :404
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :122
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6289


122منطقه 2

مهسا هژبرى
از كرجرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :198
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :122
تعداد آزمون:40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7471


123منطقه 3

اميررضا حميدى
از تنكابنرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :61
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :123
تعداد آزمون:50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7233


123منطقه 2

خديجه اصغرپور
از زاهدانرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :123
تعداد آزمون:12
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6201


123منطقه 1

سياوش خداكرمى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :287
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :123
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7350


124منطقه 1

آرين آيتى
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :7
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :124
تعداد آزمون:17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7871

124منطقه 1

غزاله پور على
از مشهدرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :7
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :124
تعداد آزمون:27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8006


124منطقه 3

اسما صالحى نژاد
از جيرفترتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :215
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :124
تعداد آزمون:27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7347


125منطقه 3

عطيه نيكدل
از آشخانهرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :125
تعداد آزمون:139
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:6535


125منطقه 2

سينا سامع نژاد
از اردبيلرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :125
تعداد آزمون:40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6630


126منطقه 2

شقايق محمدى
از كرجرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :944
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :126
تعداد آزمون:44
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7290


126منطقه 3

آزاد اصلانى پور
از مريوانرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :75
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :126
تعداد آزمون:64
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7289


127منطقه 2

محمد رحمانى
از بجنوردرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :55
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :127
تعداد آزمون:57
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7878


127منطقه 3

على احمدى فلاورجانى
از آبادانرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :265
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :127
تعداد آزمون:28
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6341


127منطقه 2

نازنين فلاح
از يزدرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :483
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :127
تعداد آزمون:13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6452


128منطقه 1

شقايق صدرى فرد
از شيرازرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :81
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :128
تعداد آزمون:8
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7143


128منطقه 3

فاطمه ضيايى
از سرايانرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :621
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :128
تعداد آزمون:48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6367


129منطقه 2

رسا اصفهانى
از رشترتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :129
تعداد آزمون:21
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5540


129منطقه 1

ياسمين دهقان
از شيرازرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :22
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :129
تعداد آزمون:13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8070


130منطقه 2

سيد محمد هاشمى كروئى
از بابلرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :250
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :130
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7153


130منطقه 3

افسانه بناوند
از ياسوجرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :130
تعداد آزمون:37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6309


130منطقه 3

مينا خادمى
از اهررتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :130
تعداد آزمون:53
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6278


131منطقه 2

جواد محبى كلخوران
از اردبيلرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :119
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :131
تعداد آزمون:85
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7120


132منطقه 2

مهيار سامانى
از سامانرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :109
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :132
تعداد آزمون:44
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7367


132منطقه 3

زهرا رضايى زال
از فردوسرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :132
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6337


133منطقه 3

عاطفه سعيدى
از لردگانرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :437
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :133
تعداد آزمون:26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6893


133منطقه 1

مريم رحمتى زاده
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :328
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :133
تعداد آزمون:13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6867


133منطقه 2

فريناز فخرى
از بهبهانرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :133
تعداد آزمون:94
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:6485


134منطقه 2

غزاله محمدعلى نژاد
از اروميهرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :69
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :134
تعداد آزمون:53
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7988


134منطقه 3

عادله آذرشب
از جيرفترتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :143
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :134
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7329


134منطقه 1

اميرمهدى محمدحسينى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :360
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :134
تعداد آزمون:2
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6896


135منطقه 3

آرمان سنائى اصل
از شهريار-ملارد-باغستان-انديشهرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :555
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :135
تعداد آزمون:22
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6184


135منطقه 2

اميد محقق
از دارابرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :135
تعداد آزمون:34
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6344


136منطقه 2

محمدجواد ابوطالبى
از مرندرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :71
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :136
تعداد آزمون:71
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7672


136منطقه 3

على اسفنديارپور
از بافترتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :63
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :136
تعداد آزمون:40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6489


136منطقه 1

كيميا شادكامى
از مشهدرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :136
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6284


137منطقه 3

سيدمسعود سليمانى
از بشرويهرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :150
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :137
تعداد آزمون:58
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6339


137منطقه 1

ثمين صفريان
از مشهدرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :173
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :137
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7143


138منطقه 2

حديثه كمالى دهقان
از كرجرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :259
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :138
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7377


138منطقه 3

ياسمن مقبلى هنزائى
از جيرفترتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :138
تعداد آزمون:33
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5459


139منطقه 1

رضا رحيمى آذغان
از تبريزرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :207
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :139
تعداد آزمون:65
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7853


139منطقه 2

مسعود قربانى
از كرجرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :139
تعداد آزمون:45
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7053


140منطقه 2

محمد كاكويى نژاد
از كرمانرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :140
تعداد آزمون:43
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6329


140منطقه 2

شكيبا احمدپور
از آملرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :641
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :140
تعداد آزمون:33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6876


140منطقه 3

مهشيد جامى الاحمدى
از تربت جامرتبه در منطقه 3 رشته هنر :14
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :140
تعداد آزمون:18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5738


142منطقه 3

زهرا فرهمندى
از اليگودرزرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :797
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :142
تعداد آزمون:18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6305


142منطقه 2

مرضيه محمودى
از كرمانرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :350
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :142
تعداد آزمون:64
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7277


142منطقه 1

هستى فرخ نيا
از تبريزرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :78
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :142
تعداد آزمون:54
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7830


143منطقه 2

آيدا خيرى
از يزدرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :142
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :143
تعداد آزمون:47
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7490


143منطقه 1

على مشكورى
از مشهدرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :390
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :143
تعداد آزمون:17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6986


143منطقه 3

خالد غراوى
از دشت آزادگانرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :143
تعداد آزمون:25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6968


144منطقه 3

على آشناور
از كرجرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :215
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :144
تعداد آزمون:38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6509


144منطقه 2

كسرى على زاده
از بيرجندرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :144
تعداد آزمون:25
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5183


145منطقه 2

زهرا انتظاميان
از ساريرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :66
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :145
تعداد آزمون:40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7206


145منطقه 1

آرش صدرى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :133
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :145
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6976


146منطقه 1

سيد رضا دروديان
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :321
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :146
تعداد آزمون:11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7540


146منطقه 2

مسعود قنبرى بروجنى
از بروجنرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :54
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :146
تعداد آزمون:25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7816


146منطقه 3

سيده فاطمه سيدى سياهكله
از كلاچاي و رحيم آبادرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :146
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6387


147منطقه 2

مصطفى شهبازى
از كازرونرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :342
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :147
تعداد آزمون:35
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6707


147منطقه 3

سجاد اسماعيلى
از تربت جامرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :50
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :147
تعداد آزمون:45
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6565


147منطقه 1

محمد ربانى
از مشهدرتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :39
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :147
تعداد آزمون:14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7656


148منطقه 3

حسين رضا مهديخانلو
از خرمدرهرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :327
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :148
تعداد آزمون:7
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5874


148منطقه 1

هديه باغ شيخى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :82
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :148
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7825


148منطقه 3

سيد سحر هاديان مهريان
از ياسوجرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :20
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :148
تعداد آزمون:61
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7589


148منطقه 2

سجاد نوروزى
از خميني شهررتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :246
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :148
تعداد آزمون:48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7207


149منطقه 1

سيدآرمان معين
از شيرازرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :124
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :149
تعداد آزمون:28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7742


150منطقه 2

سارا حاجى هاشمى
از اراكرتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :150
تعداد آزمون:76
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:5410


150منطقه 3

شاهين ويسى
از لردگانرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :224
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :150
تعداد آزمون:48
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6904


150منطقه 1

نيوشا نوراللهى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :347
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :150
تعداد آزمون:6
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6945


151منطقه 2

داود قيصى پور
از بهبهانرتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :156
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :151
تعداد آزمون:26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7503


151منطقه 3

پروين حاجى حسنى
از اصفهانرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :151
تعداد آزمون:17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5695


152منطقه 3

فاطمه بلقدر
از سرخسرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :95
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :152
تعداد آزمون:23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6700


152منطقه 2

شهرزاد شفيعى
از رشترتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :283
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :152
تعداد آزمون:36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7165


153منطقه 2

شادى عزتى
از تنكابنرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :483
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :153
تعداد آزمون:27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6585


153منطقه 3

سحر كريتى ثانى
از طبسرتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :92
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :153
تعداد آزمون:101
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:6741


153منطقه 1

سارا ترابى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :31
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :153
تعداد آزمون:2
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7813


154ايثارگران

اميرحسين غلامى
از مشهدرتبه در ايثارگران رشته علوم انسانی :29
رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :154
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6659


154منطقه 1

بهنوش افشار
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :154
تعداد آزمون:6
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6845


154منطقه 3

حبيب ميرزايى
از پلدختررتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :154
تعداد آزمون:15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6327


154منطقه 3

سعيد داوودپور
از شيروانرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :154
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6131


155منطقه 2

بهاره انصارى
از گنابادرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :392
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :155
تعداد آزمون:39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6732


156منطقه 2

مهشيد محمد زاده
از اهوازرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :229
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :156
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7241


156منطقه 3

فاطمه بغدادى
از قرچكرتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :156
تعداد آزمون:13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5314


156منطقه 1

ثمين اعلايى
از تهرانرتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :156
تعداد آزمون:6
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6147


157منطقه 3

سيد رضا عبدى پور مهريان
از ياسوجرتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :132
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :157
تعداد آزمون:56
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7049


157منطقه 2

شادى شهريارى
از آبادهرتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :359
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :157
تعداد آزمون:50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6943

بــرچسب ها :
, , , ,
امتیاز دهیـد :
اگر این مطلب را دوست دارید پس like کنید :

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 
 
نظرات :
2933
بازدید امروز :
2637
بازدید دیروز :
3192
تعداد عضو ها :
13685
کل مطالب :
2183
 
تلفن :
021-66388462
فکس :
021-66389469
همراه :
09121184523
ارسال پیامک :
10008395
[email protected]
 
نماد اعتماد الکترونیکی