Header ad

سامانه ی تایید سهمیه ی خانواده شهدا و ایثارگران

زیر چگونه درس بخوانیم

۱.    کلیه داوطلبان شاهد و ایثارگر متقاضی اعمال سهمیه درکلیه آزمونهای ثبت نام جدید صرفاً براساس ورود صحیح اطلاعات شناسنامه ای بویژه « شماره ملی » وعلامت گذاری درقسمت سهمیه بنیاد شهید وامور ایثارگران و همچنین مشخص نمودن نسبت با ایثارگر در فرم ثبت نام مراکز آزمون می توانند نسبت به پیگیری سهمیه خود اقدام نمایند.

۲.     باتوجه به اینکه تایید سهمیه داوطلبان شاهد وایثارگر براساس لینک « شماره ملی » و اطلاعات شناسنامه ای شامل : نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و شماره شناسنامه صورت می گیرد لذا به داوطلبان توصیه اکید می شود که نسبت به ثبت صحیح اطلاعات مربوطه در سایت مراکز آزمون اقدام نمایند .

۳.    داوطلبانی که به هرنحو ممکن اطلاعات شناسنامه ای خود را تغییر داده اند لازم است با مراجعه به بنیاد محل پرونده نسبت به ثبت تغییرات و بروزرسانی اطلاعات خود در سیستم جامع ایثارگران اقدام نمایند .

۴.    تایید سهمیه اتباع خارجی که خود داوطلب دارای شماره ملی می باشد ودرسیتم جامع ایثارگران ثبت شده است همانند سایر داوطلبان شاهد وایثارگر ( مطابق بند های فوق الذکر ) صورت خواهد گرفت وبرای داوطلبا نی که فاقد شماره ملی هستند اطلاعات درخواستی ( صرفاً درزمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون ) مطابق فرم پیوستی   Excel حداکثر یکهفته پس از تاریخ برگزاری آزمون به این اداره کل ارسال گردد. ضمناً به اطلاعات ارسالی در خارج از مهلت تعیین شده هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مسئولیت آن بعهده استان خواهد بود .

۵.    داوطلبانی که به هر علت سهمیه آنان در زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون اعمال نشده است به شرح ذیل نسبت به پیگیری و اعمال سهمیه خود اقدام نمایند .

الف) داوطلبانی که در آزمونهای مربوط به سازمان سنجش سهمیه آنان تایید نمی گردد با مراجعه به سایت سنجش می توانند ضمن دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ، در قسمت ویرایش اطلاعات علاوه بر ویرایش اطلاعات شناسنامه ای تقاضای اعمال سهمیه داشته باشند .

ب) داوطلبانی که در آزمونهای مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی سهمیه آنان تایید نمی گردد با مراجعه به باجه های رفع نقص حوزه های امتحانی و ارائه کد ملی و مشخص نمودن نسبت با ایثارگر تقاضای اعمال سهمیه داشته باشند .

۶-   به همکاران آموزش استانها تاکید می شود از تاریخ ابلاغ این بخشنامه از ارسال اطلاعات داوطلبان در قالب فرمت Excel  جهت اعمال سهمیه آنان در زمانهای ثبت نام و توزیع کارت ورود به جلسه آزمونها ( به جز اتباع خارجی فاقد کد ملی در زمان توزیع کارت ) جداً خود داری نمایند و به اطلاعات ارسالی هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد .

۷-   این اداره کل در نظر دارد پس از تایید فایل مراکز آزمونها در مراحل مختلف به داوطلبانی که بدلیل مغایرت اطلاعاتی از جمله شماره ملی ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و شماره شناسنامه سهمیه آنان مورد تایید قرار نمی گیرد و همچنین براساس قوانین موجود مجاز به استفاده از سهمیه در آزمون مربوطه نیستند از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی نماید لذا ضروری است که همکاران محترم آموزش استانها با توجه به ارسال پیامک نسبت به راهنمایی داوطلبان اقدام نمایند .

۸-    داوطلبانی که شماره ملی آنان در سیستم جامع ایثارگران بنیاد شناسایی نمی گردد ویا دارای مغایرت اطلاعاتی هستند برای آنان پیامک مغایرت شماره ملی یا اطلاعاتی ارسال می شود که اینگونه داوطلبان لازم است با همراه داشتن مدارک شناسنامه ای ازجمله کارت ملی و پرینت ثبت نام آزمون به بنیاد محل سکونت خود مراجعه و همکاران آموزش ضمن مطابقت مدارک شناسنامه ای با پرینت ثبت نام و سیستم جامع ایثارگران نسبت به راهنمایی آنان جهت رفع مغایرت اقدام نمایند.

۹-    داوطلبان دارای مغایرت اطلاعاتی درصورت درج اشتباه اطلاعات درفرم ثبت نام آزمونها بایستی شخصاً از طریق مراکز آزمون و چناچه در سیستم جامع ایثارگران دارای نقص اطلاعاتی باشند از طریق مراکز بنیاد پیگیری نمایند .

۱۰-    درصورت عدم اعمال سهمیه داوطلبان شاهد وایثارگر در زمان اعلام نتایج آزمونها ، مقتضی است تا همکاران محترم آموزش استانها ضمن بررسی اطلاعات ثبت نامی داوطلبان درآزمون مربوطه وهمچنین بررسی کارنامه نهایی آنان و در صورت تایید اطلاعات در سیستم جامع ایثارگران ، فایل اسامی این گروه از داوطلبان حداکثر پس از یک هفته از اعلام نتایج مطابق فرم ( Excel ) به این اداره کل ارسال دارند. ضمناٌ به اطلاعات ارسالی در خارج از مهلت تعیین شده هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد .

۱۱-     همسران و فرزندان معظم جانبازان ۲۵ الی۴۹ درصد در آزمونهای سراسری سازمان سنجش فاقد سهمیه می باشند و صرفاً در آزمون سراسری در صورت مجاز به انتخاب رشته می توانند از امتیاز مانده ظرفیت شاهد استفاده نمایند لذا برای بهره مندی از این تسهیلات بایستی درزمان انتخاب رشته از طریق سایت سنجش اقدام نمایند .

۱۲-    اطلاعیه های مهم مربوط به اخبار آزمونها وامور داوطلبان در سایت ایثار لینک ثبت نام کنکور قابل مشاهده وبهره برداری می باشد لذا همکاران محترم آموزش استانها ترتیبی اتخاذ نمایند تا به نحو مقتضی به کلیه داوطلبان شاهد وایثارگر متقاضی استفاده از سهمیه اطلاع رسانی گردد

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.