Header ad

رتبه بندی دانشگاههای ایران

زیر چگونه درس بخوانیم

رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود.
در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه ۵۱۵,۳۱۰ عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.
تا این لحظه ۲,۷۴۰ عنوان کنفرانس در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی شده است.

تعداد کل مقالات دانشگاه دولتی: ۵۰۲,۶۴۹ (۵۸ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات دانشگاه آزاد: ۲۵۷,۶۰۸ (۳۰ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات پژوهشگاه دولتی: ۴۱,۲۵۰ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات شرکت: ۶,۱۷۲ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات موسسه غیرانتفاعی: ۱۱,۹۷۷ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات پیام نور: ۳۱,۷۳۷ درصد علم کشور)
تعداد کل مقالات علوم پزشکی: ۱۱,۶۵۲ درصد علم کشور)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات تعداد نویسنده اول شاخص هم پژوهی
۱ دانشگاه تهران دانشگاه دولتی ۲۹۳۶۳ ۱۸۷۲۱ ۴۴
۲ دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا) پیام نور ۲۱۷۹۴ ۱۵۱۴۲ ۴۴
۳ دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه دولتی ۱۵۰۸۰ ۹۹۲۱ ۴۶
۴ دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه دولتی ۱۳۷۳۵ ۹۹۹۳ ۳۶
۵ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه دولتی ۱۲۶۴۳ ۸۴۲۷ ۳۸
۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه دولتی ۱۰۸۸۸ ۷۱۸۷ ۴۱
۷ دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه دولتی ۹۵۹۶ ۶۳۷۹ ۳۲
۸ دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه دولتی ۹۵۰۴ ۶۴۵۸ ۳۶
۹ دانشگاه تبریز دانشگاه دولتی ۹۳۷۵ ۵۹۷۵ ۴۴
۱۰ دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه دولتی ۹۳۰۵ ۶۰۲۰ ۳۶
۱۱ دانشگاه شیراز دانشگاه دولتی ۸۸۹۸ ۵۹۴۵ ۳۳
۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد ۸۰۰۵ ۴۹۱۵ ۶۹
۱۳ دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه دولتی ۷۴۵۸ ۴۲۷۰ ۴۴
۱۴ دانشگاه اصفهان دانشگاه دولتی ۷۲۰۱ ۴۷۶۴ ۴۰
۱۵ دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه دولتی ۶۶۹۰ ۴۱۱۱ ۴۸
۱۶ دانشگاه گیلان دانشگاه دولتی ۶۲۲۷ ۴۳۴۹ ۳۵
۱۷ دانشگاه یزد دانشگاه دولتی ۵۸۳۸ ۴۱۳۲ ۳۸
۱۸ دانشگاه ارومیه دانشگاه دولتی ۵۶۶۵ ۳۸۵۶ ۳۷
۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد ۵۴۶۱ ۴۱۵۸ ۴۹
۲۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه دولتی ۵۴۴۳ ۳۶۵۱ ۴۰
۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد ۵۲۱۴ ۳۶۰۲ ۵۲
۲۲ دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه دولتی ۴۶۹۹ ۳۳۰۴ ۳۶
۲۳ دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه دولتی ۴۴۷۴ ۳۱۹۹ ۳۶
۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد ۴۴۷۴ ۳۲۷۶ ۵۲
۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشگاه آزاد ۴۴۵۰ ۳۲۴۰ ۴۶
۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد ۴۴۱۲ ۲۷۹۶ ۵۰
۲۷ دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه دولتی ۴۳۴۲ ۳۰۳۷ ۴۰
۲۸ دانشگاه زنجان دانشگاه دولتی ۴۳۰۹ ۳۰۵۳ ۳۹
۲۹ دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه دولتی ۴۳۰۱ ۲۷۸۰ ۴۶
۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشگاه آزاد ۴۲۲۸ ۲۸۸۴ ۴۰
۳۱ دانشگاه رازی دانشگاه دولتی ۴۱۲۰ ۲۷۴۰ ۳۸
۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد ۴۰۳۹ ۲۴۷۶ ۵۹
۳۳ دانشگاه خوارزمی دانشگاه دولتی ۳۹۷۹ ۲۷۹۷ ۵۰
۳۴ دانشگاه شاهرود دانشگاه دولتی ۳۹۳۵ ۲۸۶۶ ۳۷
۳۵ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه دولتی ۳۸۶۷ ۲۰۶۳ ۳۹
۳۶ دانشگاه سمنان دانشگاه دولتی ۳۶۵۶ ۲۷۰۰ ۳۷
۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشگاه آزاد ۳۶۵۲ ۲۴۴۸ ۵۰
۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد ۳۶۴۴ ۲۵۹۹ ۴۶
۳۹ دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه دولتی ۳۶۱۸ ۲۳۴۷ ۴۸
۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان دانشگاه آزاد ۳۵۴۵ ۲۵۵۵ ۴۹
۴۱ دانشگاه مازندران دانشگاه دولتی ۳۴۲۵ ۲۴۲۲ ۳۸
۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد ۳۳۳۱ ۲۲۴۴ ۶۲
۴۳ دانشگاه زابل دانشگاه دولتی ۳۲۲۲ ۲۴۵۰ ۳۷
۴۴ دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسه غیرانتفاعی ۳۰۲۴ ۱۸۶۰ ۵۹
۴۵ دانشگاه بیرجند دانشگاه دولتی ۲۹۶۱ ۲۰۹۴ ۳۷
۴۶ دانشگاه شهرکرد دانشگاه دولتی ۲۸۸۴ ۱۹۴۵ ۴۰
۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشگاه آزاد ۲۸۷۶ ۲۲۲۰ ۴۵
۴۸ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه دولتی ۲۸۷۰ ۱۷۳۹ ۳۱
۴۹ شرکت توزیع نیروی برق شرکت ۲۶۸۱ ۲۰۶۸ ۳۵
۵۰ دانشگاه فرهنگیان دانشگاه دولتی ۲۶۶۹ ۱۹۴۹ ۲۹
۵۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه دولتی ۲۶۱۰ ۱۸۵۴ ۳۷
۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشگاه آزاد ۲۵۸۵ ۱۶۹۱ ۵۲
۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشگاه آزاد ۲۵۳۹ ۱۷۲۷ ۴۶
۵۴ جهاد دانشگاهی پژوهشگاه دولتی ۲۴۵۵ ۱۵۱۹ ۶۰
۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد ۲۴۴۸ ۱۶۹۰ ۵۶
۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشگاه آزاد ۲۴۰۲ ۱۶۲۳ ۴۴
۵۷ دانشگاه کاشان دانشگاه دولتی ۲۳۳۱ ۱۷۲۹ ۳۳
۵۸ دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه دولتی ۲۲۶۲ ۱۷۱۱ ۲۶
۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد ۲۲۳۲ ۱۵۱۹ ۶۰
۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد ۲۲۱۴ ۱۴۹۹ ۵۲
۶۱ دانشگاه کردستان دانشگاه دولتی ۲۲۰۸ ۱۴۷۵ ۴۲
۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشگاه آزاد ۲۱۶۶ ۱۵۹۶ ۴۵
۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشگاه آزاد ۲۱۶۳ ۱۵۰۰ ۴۹
۶۴ دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه دولتی ۲۱۵۷ ۱۴۵۳ ۴۵
۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد ۲۱۲۲ ۱۵۰۰ ۵۳
۶۶ دانشگاه لرستان دانشگاه دولتی ۲۰۸۶ ۱۳۳۰ ۴۹
۶۷ دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه دولتی ۲۰۳۶ ۱۴۲۲ ۴۰
۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول دانشگاه آزاد ۱۹۹۶ ۱۳۶۵ ۶۱
۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد ۱۹۶۵ ۱۱۵۰ ۶۰
۷۰ دانشگاه شاهد دانشگاه دولتی ۱۸۶۳ ۱۱۵۹ ۴۸
۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشگاه آزاد ۱۸۶۲ ۱۴۲۵ ۴۵
۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس دانشگاه آزاد ۱۸۴۷ ۱۳۱۸ ۳۵
۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد ۱۷۹۶ ۱۲۶۹ ۵۱
۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشگاه آزاد ۱۷۸۳ ۱۲۵۰ ۴۵
۷۵ دانشگاه ایلام دانشگاه دولتی ۱۷۶۸ ۱۰۸۶ ۵۵
۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشگاه آزاد ۱۷۶۶ ۱۳۲۵ ۵۲
۷۷ دانشگاه خلیج فارس دانشگاه دولتی ۱۷۴۰ ۱۱۶۶ ۴۲
۷۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران علوم پزشکی ۱۷۰۱ ۷۷۶ ۴۴
۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان دانشگاه آزاد ۱۶۸۵ ۱۳۲۴ ۴۳
۸۰ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه دولتی ۱۶۷۴ ۱۱۵۴ ۴۲
۸۱ دانشگاه الزهرا دانشگاه دولتی ۱۶۳۴ ۱۱۱۷ ۴۵
۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر دانشگاه آزاد ۱۶۳۳ ۹۲۸ ۵۹
۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشگاه آزاد ۱۵۹۴ ۱۲۸۳ ۴۱
۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر دانشگاه آزاد ۱۵۶۰ ۱۱۹۱ ۴۲
۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشگاه آزاد ۱۵۳۳ ۱۰۸۹ ۵۳
۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشگاه آزاد ۱۵۲۹ ۱۱۸۰ ۵۱
۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشگاه آزاد ۱۵۰۱ ۱۱۱۲ ۳۸
۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام دانشگاه آزاد ۱۴۴۱ ۹۸۴ ۵۲
۸۹ دانشکده محیط زیست دانشگاه دولتی ۱۳۵۱ ۷۹۱ ۶۰
۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشگاه آزاد ۱۳۵۱ ۱۰۰۱ ۵۴
۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی دانشگاه آزاد ۱۳۳۹ ۹۹۹ ۵۳
۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول دانشگاه آزاد ۱۳۳۸ ۱۰۲۰ ۳۴
۹۳ دانشگاه هرمزگان دانشگاه دولتی ۱۳۳۶ ۸۸۱ ۵۱
۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری دانشگاه آزاد ۱۳۳۳ ۹۳۸ ۴۹
۹۵ دانشگاه اراک دانشگاه دولتی ۱۳۱۴ ۸۶۴ ۴۷
۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشگاه آزاد ۱۳۱۲ ۹۰۲ ۴۶
۹۷ دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور دانشگاه دولتی ۱۳۱۱ ۸۲۶ ۴۷
۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد ۱۲۷۳ ۸۷۴ ۵۱
۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دانشگاه آزاد ۱۲۶۱ ۸۹۴ ۶۵
۱۰۰ دانشگاه یاسوج دانشگاه دولتی ۱۲۳۰ ۶۹۳ ۴۹
۱۰۱ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان دانشگاه دولتی ۱۲۱۶ ۷۹۴ ۳۱
۱۰۲ دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه دولتی ۱۲۰۶ ۸۵۷ ۳۶
۱۰۳ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی پژوهشگاه دولتی ۱۲۰۵ ۶۶۲ ۵۴
۱۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر دانشگاه آزاد ۱۲۰۱ ۸۴۵ ۵۰
۱۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشگاه آزاد ۱۱۹۷ ۷۰۰ ۵۴
۱۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشگاه آزاد ۱۱۷۸ ۸۶۵ ۴۰
۱۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور دانشگاه آزاد ۱۱۷۷ ۸۲۳ ۴۱
۱۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دانشگاه آزاد ۱۱۴۶ ۸۰۱ ۳۷
۱۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد دانشگاه آزاد ۱۱۳۷ ۷۸۱ ۶۰
۱۱۰ دانشگاه صنعت نفت دانشگاه دولتی ۱۱۳۰ ۵۶۷ ۴۴
۱۱۱ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری پژوهشگاه دولتی ۱۱۰۸ ۴۵۵ ۷۰
۱۱۲ دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه دولتی ۱۰۹۲ ۸۱۰ ۳۳
۱۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانشگاه آزاد ۱۰۷۸ ۸۳۶ ۵۵
۱۱۴ سازمان انرژی اتمی پژوهشگاه دولتی ۱۰۷۱ ۵۰۴ ۶۷
۱۱۵ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان دانشگاه دولتی ۱۰۵۲ ۷۱۸ ۴۳
۱۱۶ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه دولتی ۱۰۴۲ ۵۱۷ ۵۰
۱۱۷ پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه دولتی ۱۰۴۰ ۸۵۱ ۲۸
۱۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد ۱۰۳۱ ۷۳۹ ۵۳
۱۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانشگاه آزاد ۱۰۰۷ ۷۳۱ ۴۶
۱۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دانشگاه آزاد ۱۰۰۶ ۶۹۱ ۴۷
۱۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد ۱۰۰۵ ۶۹۱ ۴۷
۱۲۲ پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه دولتی ۱۰۰۰ ۵۳۰ ۵۳
۱۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان دانشگاه آزاد ۹۹۵ ۷۹۳ ۴۹
۱۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دانشگاه آزاد ۹۹۴ ۷۵۷ ۵۰
۱۲۵ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر پژوهشگاه دولتی ۹۵۹ ۲۳۱ ۷۹
۱۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه دانشگاه آزاد ۹۴۰ ۷۸۴ ۳۵
۱۲۷ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان پژوهشگاه دولتی ۹۳۹ ۵۴۱ ۴۵
۱۲۸ دانشگاه قم دانشگاه دولتی ۹۱۰ ۶۴۱ ۳۸
۱۲۹ دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه دولتی ۹۰۹ ۶۱۶ ۴۵
۱۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر دانشگاه آزاد ۸۸۸ ۶۴۰ ۴۸
۱۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار دانشگاه آزاد ۸۸۵ ۶۴۲ ۵۷
۱۳۲ پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه دولتی ۸۸۰ ۶۶۰ ۴۳
۱۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانشگاه آزاد ۸۷۸ ۶۰۱ ۴۵
۱۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد ۸۴۲ ۵۱۲ ۵۲
۱۳۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان علوم پزشکی ۸۳۳ ۳۹۱ ۴۹
۱۳۶ دانشگاه گلستان دانشگاه دولتی ۸۲۵ ۴۱۶ ۵۶
۱۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشگاه آزاد ۸۰۷ ۵۳۶ ۶۸
۱۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشگاه آزاد ۷۹۰ ۵۵۰ ۴۵
۱۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا دانشگاه آزاد ۷۸۴ ۵۱۶ ۵۳
۱۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد ۷۷۵ ۵۷۱ ۴۵
۱۴۱ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه دولتی ۷۶۳ ۴۹۹ ۴۸
۱۴۲ دانشگاه ملایر دانشگاه دولتی ۷۶۱ ۵۱۰ ۵۱
۱۴۳ شرکت آب و فاضلاب شرکت ۷۵۹ ۵۰۵ ۳۵
۱۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند دانشگاه آزاد ۷۵۸ ۵۰۶ ۵۱
۱۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب دانشگاه آزاد ۷۴۰ ۵۰۹ ۴۶
۱۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب دانشگاه آزاد ۷۳۲ ۵۶۱ ۵۱
۱۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد ۷۲۴ ۴۹۰ ۵۴
۱۴۸ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی پژوهشگاه دولتی ۷۲۰ ۳۹۲ ۴۵
۱۴۹ دانشگاه امام رضا موسسه غیرانتفاعی ۷۱۹ ۴۶۱ ۵۷
۱۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد ۶۷۳ ۴۴۰ ۴۰
۱۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم دانشگاه آزاد ۶۶۹ ۴۰۰ ۵۰
۱۵۲ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع پژوهشگاه دولتی ۶۵۵ ۱۶۷ ۹۰
۱۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد ۶۵۳ ۴۶۱ ۳۵
۱۵۴ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران پژوهشگاه دولتی ۶۵۰ ۱۹۰ ۰
۱۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دانشگاه آزاد ۶۴۲ ۴۸۱ ۳۹
۱۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان دانشگاه آزاد ۶۳۷ ۴۲۱ ۵۱
۱۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشگاه آزاد ۶۲۷ ۴۴۹ ۵۴
۱۵۸ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس پژوهشگاه دولتی ۶۲۴ ۲۸۳ ۶۵
۱۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشگاه آزاد ۶۲۳ ۴۳۵ ۶۶
۱۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا دانشگاه آزاد ۶۱۶ ۴۴۶ ۳۹
۱۶۱ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پژوهشگاه دولتی ۶۰۶ ۲۴۲ ۷۶
۱۶۲ موسسه تحقیقات خاک و آب پژوهشگاه دولتی ۵۸۰ ۱۶۴ ۸۷
۱۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان دانشگاه آزاد ۵۷۳ ۳۹۶ ۵۰
۱۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشگاه آزاد ۵۷۳ ۳۴۱ ۵۷
۱۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دانشگاه آزاد ۵۷۰ ۵۳۴ ۴۰
۱۶۶ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشگاه دولتی ۵۶۴ ۲۶۳ ۶۹
۱۶۷ دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه دولتی ۵۵۴ ۴۰۷ ۴۰
۱۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند دانشگاه آزاد ۵۴۴ ۳۵۴ ۶۳
۱۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دانشگاه آزاد ۵۳۷ ۴۰۷ ۴۹
۱۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین دانشگاه آزاد ۵۳۷ ۴۱۳ ۵۱
۱۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشگاه آزاد ۵۳۰ ۳۲۶ ۴۵
۱۷۲ دانشگاه شمال موسسه غیرانتفاعی ۵۲۸ ۳۳۰ ۶۰
۱۷۳ دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه دولتی ۵۲۴ ۳۲۴ ۵۹
۱۷۴ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان پژوهشگاه دولتی ۵۱۶ ۲۵۰ ۵۰
۱۷۵ دانشگاه علوم و فنون مازندران موسسه غیرانتفاعی ۵۱۲ ۳۵۱ ۵۴
۱۷۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز علوم پزشکی ۵۱۲ ۲۹۸ ۴۸
۱۷۷ دانشگاه علوم پزشکی همدان علوم پزشکی ۵۰۵ ۳۴۷ ۲۵
۱۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس دانشگاه آزاد ۵۰۴ ۳۳۵ ۶۳
۱۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دانشگاه آزاد ۵۰۱ ۲۹۳ ۶۴
۱۸۰ دانشگاه علوم پزشکی مشهد علوم پزشکی ۵۰۰ ۲۴۰ ۴۷
۱۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون دانشگاه آزاد ۵۰۰ ۳۴۰ ۵۴
۱۸۲ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران پژوهشگاه دولتی ۴۹۷ ۲۷۵ ۵۴
۱۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم دانشگاه آزاد ۴۹۶ ۳۴۹ ۵۳
۱۸۴ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاه دولتی ۴۹۳ ۳۱۳ ۴۱
۱۸۵ دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه دولتی ۴۹۱ ۳۵۲ ۵۱
۱۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت دانشگاه آزاد ۴۸۸ ۳۳۱ ۸۲
۱۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشگاه آزاد ۴۸۷ ۳۰۸ ۵۴
۱۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشگاه آزاد ۴۸۵ ۳۵۳ ۵۶
۱۸۹ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری پژوهشگاه دولتی ۴۷۴ ۲۷۷ ۶۱
۱۹۰ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی پژوهشگاه دولتی ۴۷۱ ۳۰۱ ۴۹
۱۹۱ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان پژوهشگاه دولتی ۴۶۵ ۲۱۵ ۵۴
۱۹۲ دانشگاه علوم پزشکی شیراز علوم پزشکی ۴۵۹ ۲۷۲ ۵۰
۱۹۳ دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی ۴۵۶ ۲۴۲ ۵۴
۱۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر دانشگاه آزاد ۴۴۵ ۳۴۳ ۴۱
۱۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق دانشگاه آزاد ۴۳۵ ۲۷۴ ۵۳
۱۹۶ دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه دولتی ۴۳۴ ۳۲۱ ۴۷
۱۹۷ سازمان هواشناسی شرکت ۴۳۲ ۲۵۲ ۴۵
۱۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد دانشگاه آزاد ۴۲۷ ۳۲۶ ۴۴
۱۹۹ موسسه تحقیقات آب پژوهشگاه دولتی ۴۲۶ ۱۸۶ ۶۹
۲۰۰ دانشگاه مراغه دانشگاه دولتی ۴۲۵ ۲۴۷ ۵۵
۲۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند دانشگاه آزاد ۴۲۴ ۲۷۲ ۴۴
۲۰۲ دانشگاه دامغان دانشگاه دولتی ۴۰۷ ۲۹۹ ۳۷
۲۰۳ دانشگاه جیرفت دانشگاه دولتی ۴۰۷ ۳۱۶ ۴۱
۲۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان دانشگاه آزاد ۳۹۷ ۲۸۱ ۵۰
۲۰۵ دانشگاه علم و فرهنگ موسسه غیرانتفاعی ۳۹۶ ۲۶۵ ۵۱
۲۰۶ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۳۹۲ ۲۳۳ ۵۶
۲۰۷ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشگاه دولتی ۳۹۰ ۲۰۹ ۶۵
۲۰۸ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز علوم پزشکی ۳۸۴ ۱۴۰ ۶۷
۲۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه دانشگاه آزاد ۳۸۱ ۲۶۰ ۴۹
۲۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دانشگاه آزاد ۳۸۰ ۲۸۸ ۶۱
۲۱۱ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان پژوهشگاه دولتی ۳۷۳ ۱۸۳ ۴۹
۲۱۲ موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور پژوهشگاه دولتی ۳۷۳ ۲۱۲ ۵۶
۲۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانشگاه آزاد ۳۷۲ ۲۶۰ ۵۵
۲۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم دانشگاه آزاد ۳۷۰ ۲۶۷ ۴۰
۲۱۵ موسسه آموزش عالی خاوران موسسه غیرانتفاعی ۳۶۲ ۲۴۹ ۴۴
۲۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات دانشگاه آزاد ۳۶۲ ۲۶۴ ۴۵
۲۱۷ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل پژوهشگاه دولتی ۳۵۴ ۱۷۵ ۵۶
۲۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان دانشگاه آزاد ۳۵۴ ۲۵۲ ۴۷
۲۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مازندران علوم پزشکی ۳۵۲ ۲۲۳ ۳۶
۲۲۰ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشگاه دولتی ۳۵۱ ۲۷۹ ۳۱
۲۲۱ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان دانشگاه دولتی ۳۴۵ ۲۵۱ ۴۴
۲۲۲ دانشگاه علم و هنر موسسه غیرانتفاعی ۳۴۰ ۱۹۰ ۶۹
۲۲۳ دانشگاه تفرش دانشگاه دولتی ۳۳۲ ۱۸۱ ۵۶
۲۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا دانشگاه آزاد ۳۲۷ ۲۴۸ ۴۰
۲۲۵ دانشگاه صنعتی سجاد موسسه غیرانتفاعی ۳۲۱ ۲۲۱ ۵۰
۲۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال دانشگاه آزاد ۳۲۰ ۲۴۷ ۵۲
۲۲۷ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پژوهشگاه دولتی ۳۱۷ ۱۸۵ ۵۹
۲۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان دانشگاه آزاد ۳۱۱ ۲۳۶ ۴۷
۲۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان دانشگاه آزاد ۳۰۷ ۲۴۴ ۵۰
۲۳۰ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان پژوهشگاه دولتی ۳۰۳ ۱۴۴ ۵۴
۲۳۱ پژوهشکده حمل و نقل پژوهشگاه دولتی ۲۹۶ ۱۷۴ ۵۶
۲۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام دانشگاه آزاد ۲۹۶ ۲۰۱ ۴۱
۲۳۳ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش پژوهشگاه دولتی ۲۹۵ ۱۵۴ ۷۰
۲۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه دانشگاه آزاد ۲۹۲ ۱۷۲ ۶۵
۲۳۵ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه پژوهشگاه دولتی ۲۸۲ ۹۷ ۸۱
۲۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس دانشگاه آزاد ۲۸۱ ۲۰۶ ۶۰
۲۳۷ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی پژوهشگاه دولتی ۲۸۱ ۱۱۷ ۶۰
۲۳۸ دانشگاه علوم اقتصادی دانشگاه دولتی ۲۷۳ ۱۵۰ ۵۸
۲۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان دانشگاه آزاد ۲۷۲ ۱۹۱ ۴۵
۲۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان دانشگاه آزاد ۲۷۱ ۱۳۵ ۷۰
۲۴۱ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان پژوهشگاه دولتی ۲۶۸ ۱۶۴ ۴۵
۲۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر دانشگاه آزاد ۲۶۷ ۱۹۶ ۷۴
۲۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان دانشگاه آزاد ۲۶۶ ۱۸۵ ۵۴
۲۴۴ دانشگاه صنایع و معادن ایران دانشگاه دولتی ۲۶۲ ۱۸۹ ۵۵
۲۴۵ مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام پژوهشگاه دولتی ۲۶۱ ۲۱۸ ۳۶
۲۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دانشگاه آزاد ۲۶۱ ۱۴۵ ۵۲
۲۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانشگاه آزاد ۲۶۰ ۱۶۴ ۵۰
۲۴۸ دانشگاه هنر تهران دانشگاه دولتی ۲۵۷ ۱۴۹ ۴۸
۲۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق دانشگاه آزاد ۲۵۳ ۱۹۴ ۵۴
۲۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش دانشگاه آزاد ۲۵۲ ۱۸۸ ۵۷
۲۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی دانشگاه آزاد ۲۵۱ ۱۹۵ ۶۴
۲۵۲ دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه دولتی ۲۳۹ ۱۶۱ ۴۳
۲۵۳ دانشگاه اردکان دانشگاه دولتی ۲۳۸ ۱۷۹ ۵۰
۲۵۴ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری پژوهشگاه دولتی ۲۳۷ ۱۴۵ ۳۲
۲۵۵ دانشگاه بجنورد دانشگاه دولتی ۲۳۷ ۱۵۹ ۵۱
۲۵۶ موسسه آموزش عالی طبری بابل موسسه غیرانتفاعی ۲۳۶ ۱۳۲ ۸۵
۲۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان دانشگاه آزاد ۲۳۵ ۱۷۱ ۵۱
۲۵۸ دانشگاه صنعتی قم دانشگاه دولتی ۲۳۵ ۱۲۷ ۴۴
۲۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد دانشگاه آزاد ۲۳۲ ۱۲۶ ۷۵
۲۶۰ دانشگاه ولایت دانشگاه دولتی ۲۳۰ ۱۸۴ ۳۸
۲۶۱ دانشگاه امام صادق دانشگاه دولتی ۲۲۷ ۱۶۰ ۳۶
۲۶۲ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان پژوهشگاه دولتی ۲۲۴ ۱۳۴ ۶۰
۲۶۳ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان علوم پزشکی ۲۲۳ ۱۳۸ ۳۱
۲۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا دانشگاه آزاد ۲۲۲ ۱۶۸ ۴۵
۲۶۵ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد پژوهشگاه دولتی ۲۲۰ ۱۲۲ ۶۵
۲۶۶ موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی پژوهشگاه دولتی ۲۱۹ ۹۰ ۰
۲۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر دانشگاه آزاد ۲۱۴ ۱۲۹ ۵۵
۲۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه دانشگاه آزاد ۲۱۴ ۱۶۶ ۶۴
۲۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار دانشگاه آزاد ۲۰۸ ۱۰۵ ۷۹
۲۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا دانشگاه آزاد ۲۰۸ ۱۶۶ ۴۱
۲۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه دانشگاه آزاد ۲۰۴ ۱۱۷ ۷۲
۲۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان دانشگاه آزاد ۲۰۴ ۱۵۹ ۶۷
۲۷۳ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا پژوهشگاه دولتی ۲۰۰ ۱۰۲ ۴۹
۲۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد دانشگاه آزاد ۱۹۹ ۱۴۷ ۲۸
۲۷۵ موسسه آموزش عالی روزبهان موسسه غیرانتفاعی ۱۹۸ ۱۳۶ ۸۷
۲۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس دانشگاه آزاد ۱۹۷ ۱۵۱ ۳۸
۲۷۷ دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی دانشگاه دولتی ۱۹۶ ۱۴۶ ۳۲
۲۷۸ دانشگاه صنعتی همدان دانشگاه دولتی ۱۹۵ ۱۱۴ ۵۰
۲۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت دانشگاه آزاد ۱۹۵ ۱۲۸ ۶۴
۲۸۰ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی پژوهشگاه دولتی ۱۹۵ ۱۱۷ ۶۸
۲۸۱ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی پژوهشگاه دولتی ۱۹۴ ۶۷ ۳۹
۲۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان دانشگاه آزاد ۱۹۳ ۱۳۲ ۴۹
۲۸۳ دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه دولتی ۱۹۲ ۱۲۲ ۴۵
۲۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب دانشگاه آزاد ۱۸۸ ۱۲۷ ۵۴
۲۸۵ موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پژوهشگاه دولتی ۱۸۸ ۷۵ ۰
۲۸۶ موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور پژوهشگاه دولتی ۱۸۷ ۵۰ ۰
۲۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود دانشگاه آزاد ۱۸۷ ۱۴۲ ۴۸
۲۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز دانشگاه آزاد ۱۸۶ ۱۰۷ ۴۳
۲۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانشگاه آزاد ۱۸۴ ۱۱۲ ۵۰
۲۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید دانشگاه آزاد ۱۸۲ ۷۱ ۶۳
۲۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشگاه آزاد ۱۸۲ ۱۱۸ ۷۱
۲۹۲ دانشگاه صنعتی اراک دانشگاه دولتی ۱۸۰ ۱۱۵ ۵۸
۲۹۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد پژوهشگاه دولتی ۱۷۷ ۱۱۸ ۰
۲۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز دانشگاه آزاد ۱۷۴ ۱۴۵ ۵۸
۲۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر دانشگاه آزاد ۱۶۹ ۱۱۲ ۵۷
۲۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده دانشگاه آزاد ۱۶۷ ۱۱۹ ۴۰
۲۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه دانشگاه آزاد ۱۶۵ ۹۰ ۶۳
۲۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان دانشگاه آزاد ۱۶۴ ۱۱۸ ۶۲
۲۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد دانشگاه آزاد ۱۶۰ ۱۰۴ ۴۲
۳۰۰ موسسه آموزش عالی آیندگان موسسه غیرانتفاعی ۱۶۰ ۱۲۷ ۴۱
۳۰۱ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین پژوهشگاه دولتی ۱۵۸ ۱۰۱ ۴۷
۳۰۲ موسسه آموزش عالی پردیسان پژوهشگاه دولتی ۱۵۷ ۷۷ ۸۸
۳۰۳ پژوهشکده هواشناسی پژوهشگاه دولتی ۱۵۷ ۷۷ ۷۷
۳۰۴ سازمان بهره وری انرژی ایران پژوهشگاه دولتی ۱۵۶ ۱۲۳ ۲۱
۳۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر دانشگاه آزاد ۱۵۶ ۱۱۱ ۳۸
۳۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز دانشگاه آزاد ۱۵۵ ۱۰۲ ۴۷
۳۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز دانشگاه آزاد ۱۵۴ ۹۶ ۶۸
۳۰۸ سازمان نقشه برداری کشور پژوهشگاه دولتی ۱۵۳ ۸۹ ۴۵
۳۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش دانشگاه آزاد ۱۵۱ ۹۷ ۵۴
۳۱۰ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان پژوهشگاه دولتی ۱۴۶ ۱۰۳ ۵۹
۳۱۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان علوم پزشکی ۱۴۶ ۸۱ ۶۱
۳۱۲ دانشگاه علوم پزشکی ارومیه علوم پزشکی ۱۴۵ ۱۰۵ ۵۱
۳۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز دانشگاه آزاد ۱۴۵ ۸۸ ۵۳
۳۱۴ موسسه آموزش عالی دانش پژوهان موسسه غیرانتفاعی ۱۴۴ ۱۱۵ ۲۵
۳۱۵ پژوهشکده سوانح طبیعی پژوهشگاه دولتی ۱۴۳ ۹۹ ۵۱
۳۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر دانشگاه آزاد ۱۴۳ ۹۶ ۲۵
۳۱۷ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه دولتی ۱۴۳ ۷۸ ۴۶
۳۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج دانشگاه آزاد ۱۴۰ ۱۰۰ ۴۱
۳۱۹ دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشگاه دولتی ۱۳۸ ۷۶ ۴۳
۳۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات دانشگاه آزاد ۱۳۷ ۸۰ ۷۲
۳۲۱ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد علوم پزشکی ۱۳۶ ۸۴ ۵۰
۳۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت دانشگاه آزاد ۱۳۶ ۶۴ ۸۹
۳۲۳ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاه دولتی ۱۳۶ ۹۷ ۳۳
۳۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر دانشگاه آزاد ۱۳۵ ۷۹ ۵۷
۳۲۵ دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه دولتی ۱۳۴ ۸۱ ۶۴
۳۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه دانشگاه آزاد ۱۳۳ ۱۱۱ ۳۳
۳۲۷ دانشگاه سوره موسسه غیرانتفاعی ۱۳۳ ۱۰۴ ۰
۳۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی دانشگاه آزاد ۱۳۳ ۷۵ ۷۴
۳۲۹ دانشگاه فسا دانشگاه دولتی ۱۳۱ ۹۵ ۳۵
۳۳۰ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد پژوهشگاه دولتی ۱۳۰ ۶۸ ۴۰
۳۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد ۱۳۰ ۱۰۲ ۳۷
۳۳۲ سازمان انرژیهای نو ایران پژوهشگاه دولتی ۱۲۹ ۸۷ ۳۴
۳۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب دانشگاه آزاد ۱۲۶ ۷۸ ۵۹
۳۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد دانشگاه آزاد ۱۲۶ ۹۱ ۴۷
۳۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر دانشگاه آزاد ۱۲۶ ۷۷ ۶۰
۳۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین دانشگاه آزاد ۱۲۲ ۷۳ ۱۷
۳۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا دانشگاه آزاد ۱۲۲ ۶۲ ۸۲
۳۳۸ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان پژوهشگاه دولتی ۱۱۸ ۸۴ ۲۴
۳۳۹ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان پژوهشگاه دولتی ۱۱۸ ۶۳ ۵۵
۳۴۰ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهران پژوهشگاه دولتی ۱۱۵ ۷۸ ۴۵
۳۴۱ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان پژوهشگاه دولتی ۱۱۵ ۷۱ ۶۳
۳۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند دانشگاه آزاد ۱۱۳ ۷۷ ۶۲
۳۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان دانشگاه آزاد ۱۱۳ ۸۹ ۴۸
۳۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشگاه آزاد ۱۰۸ ۴۶ ۶۹
۳۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دانشگاه آزاد ۱۰۷ ۶۴ ۶۷
۳۴۶ دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم پزشکی ۱۰۳ ۶۴ ۴۶
۳۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان دانشگاه آزاد ۱۰۳ ۶۷ ۴۲
۳۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل دانشگاه آزاد ۱۰۲ ۶۵ ۷۴
۳۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس دانشگاه آزاد ۱۰۲ ۶۶ ۵۰
۳۵۰ مرکز ملی تحقیقات شوری پژوهشگاه دولتی ۱۰۲ ۳۶ ۰
۳۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک دانشگاه آزاد ۹۹ ۷۰ ۵۱
۳۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج دانشگاه آزاد ۹۷ ۷۵ ۴۰
۳۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار دانشگاه آزاد ۹۴ ۶۹ ۵۵
۳۵۴ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج علوم پزشکی ۹۴ ۴۸ ۵۶
۳۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب دانشگاه آزاد ۹۴ ۴۱ ۶۱
۳۵۶ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان پژوهشگاه دولتی ۹۳ ۷۴ ۳۹
۳۵۷ مرکز تحقیقات توتون پژوهشگاه دولتی ۹۲ ۶۵ ۵۸
۳۵۸ دانشگاه علوم پزشکی زنجان علوم پزشکی ۹۱ ۴۶ ۵۳
۳۵۹ موسسه آموزش عالی سراج موسسه غیرانتفاعی ۹۱ ۶۳ ۲۹
۳۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان دانشگاه آزاد ۹۰ ۵۶ ۵۲
۳۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود دانشگاه آزاد ۹۰ ۶۲ ۴۴
۳۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان دانشگاه آزاد ۸۷ ۵۲ ۸۹
۳۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان دانشگاه آزاد ۸۶ ۵۹ ۷۴
۳۶۴ دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه دولتی ۸۵ ۵۲ ۶۲
۳۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس دانشگاه آزاد ۸۵ ۵۷ ۵۴
۳۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء دانشگاه آزاد ۸۵ ۶۵ ۶۹
۳۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت دانشگاه آزاد ۸۲ ۴۵ ۶۸
۳۶۸ موسسه آموزش عالی ایوانکی موسسه غیرانتفاعی ۸۲ ۶۴ ۳۱
۳۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب دانشگاه آزاد ۸۲ ۶۲ ۴۵
۳۷۰ مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران پژوهشگاه دولتی ۷۹ ۴۶ ۴۵
۳۷۱ موسسه آموزش عالی کوشیار موسسه غیرانتفاعی ۷۸ ۲۳ ۹۸
۳۷۲ پژوهشگاه هوافضا پژوهشگاه دولتی ۷۷ ۴۷ ۳۷
۳۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون دانشگاه آزاد ۷۶ ۴۳ ۸۱
۳۷۴ موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء موسسه غیرانتفاعی ۷۶ ۴۸ ۴۲
۳۷۵ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام پژوهشگاه دولتی ۷۶ ۴۹ ۷۳
۳۷۶ دانشگاه مفید دانشگاه دولتی ۷۶ ۵۸ ۳۱
۳۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش دانشگاه آزاد ۷۴ ۳۸ ۵۸
۳۷۸ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) دانشگاه دولتی ۷۴ ۳۶ ۶۰
۳۷۹ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه دولتی ۷۲ ۳۹ ۵۰
۳۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو دانشگاه آزاد ۷۲ ۶۲ ۴۰
۳۸۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دانشگاه آزاد ۷۲ ۴۷ ۰
۳۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت دانشگاه آزاد ۷۱ ۵۰ ۵۹
۳۸۳ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه دولتی ۷۱ ۶۱ ۰
۳۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران دانشگاه آزاد ۷۱ ۵۲ ۴۷
۳۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر دانشگاه آزاد ۷۰ ۳۷ ۸۴
۳۸۶ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر پژوهشگاه دولتی ۶۹ ۵۵ ۴۰
۳۸۷ موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد موسسه غیرانتفاعی ۶۷ ۴۶ ۵۰
۳۸۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام علوم پزشکی ۶۷ ۳۵ ۴۹
۳۸۹ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم پژوهشگاه دولتی ۶۴ ۴۶ ۴۶
۳۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار دانشگاه آزاد ۶۳ ۴۲ ۶۱
۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر دانشگاه آزاد ۶۲ ۳۴ ۴۳
۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم دانشگاه آزاد ۶۲ ۳۴ ۵۶
۳۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر دانشگاه آزاد ۶۲ ۳۹ ۷۲
۳۹۴ مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین پژوهشگاه دولتی ۶۱ ۵۱ ۰
۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر دانشگاه آزاد ۶۱ ۴۸ ۴۰
۳۹۶ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه دولتی ۶۰ ۳۶ ۴۸
۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان دانشگاه آزاد ۵۹ ۳۷ ۸۶
۳۹۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی علوم پزشکی ۵۹ ۲۸ ۵۲
۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر دانشگاه آزاد ۵۹ ۴۹ ۰
۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز دانشگاه آزاد ۵۹ ۳۷ ۵۹
۴۰۱ موسسه آموزش عالی قشم موسسه غیرانتفاعی ۵۸ ۲۸ ۰
۴۰۲ پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشگاه دولتی ۵۸ ۳۲ ۵۳
۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار دانشگاه آزاد ۵۷ ۳۶ ۴۰
۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه دانشگاه آزاد ۵۷ ۴۰ ۸۰
۴۰۵ موسسه آموزش عالی امام جواد موسسه غیرانتفاعی ۵۷ ۳۴ ۶۸
۴۰۶ دانشگاه نیشابور دانشگاه دولتی ۵۵ ۳۸ ۴۱
۴۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک دانشگاه آزاد ۵۴ ۲۰ ۶۴
۴۰۸ موسسه آموزش عالی شفق موسسه غیرانتفاعی ۵۴ ۴۴ ۳۷
۴۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان دانشگاه آزاد ۵۴ ۳۹ ۶۶
۴۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دانشگاه آزاد ۵۳ ۳۴ ۶۰
۴۱۱ موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی موسسه غیرانتفاعی ۵۳ ۳۶ ۲۴
۴۱۲ دانشگاه علم و هنر یزد دانشگاه دولتی ۵۳ ۴۳ ۳
۴۱۳ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۵۳ ۴۳ ۲۶
۴۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز دانشگاه آزاد ۵۲ ۳۱ ۹۲
۴۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان دانشگاه آزاد ۵۲ ۳۶ ۶۵
۴۱۶ دانشگاه صدا و سیما دانشگاه دولتی ۵۱ ۳۴ ۳۷
۴۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه دانشگاه آزاد ۵۰ ۲۹ ۲۴
۴۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو دانشگاه آزاد ۴۹ ۳۲ ۶۹
۴۱۹ دانشگاه سلمان فارسی کازرون موسسه غیرانتفاعی ۴۹ ۳۹ ۵۹
۴۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد دانشگاه آزاد ۴۸ ۳۰ ۵۰
۴۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان دانشگاه آزاد ۴۸ ۳۴ ۵۴
۴۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان دانشگاه آزاد ۴۷ ۳۳ ۵۱
۴۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا دانشگاه آزاد ۴۶ ۲۹ ۴۵
۴۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش دانشگاه آزاد ۴۶ ۳۸ ۴۱
۴۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد دانشگاه آزاد ۴۵ ۲۷ ۵۱
۴۲۶ موسسه آموزش عالی سناباد موسسه غیرانتفاعی ۴۳ ۳۱ ۴۶
۴۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر دانشگاه آزاد ۴۱ ۲۳ ۹۲
۴۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور دانشگاه آزاد ۳۹ ۲۴ ۶۶
۴۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر دانشگاه آزاد ۳۹ ۲۳ ۰
۴۳۰ دانشگاه افسری امام علی دانشگاه دولتی ۳۸ ۲۲ ۷۱
۴۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشه دانشگاه آزاد ۳۸ ۳۵ ۲۶
۴۳۲ موسسه آموزش عالی مهر اروند موسسه غیرانتفاعی ۳۸ ۳۳ ۷
۴۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر دانشگاه آزاد ۳۷ ۲۳ ۹۴
۴۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه دانشگاه آزاد ۳۷ ۲۰ ۶۷
۴۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء – زیباکنار دانشگاه آزاد ۳۶ ۲۴ ۶۹
۴۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار دانشگاه آزاد ۳۵ ۲۸ ۳۴
۴۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج دانشگاه آزاد ۳۵ ۳۰ ۴۵
۴۳۸ موسسه آموزش عالی حکیم نظامی موسسه غیرانتفاعی ۳۵ ۲۷ ۴۰
۴۳۹ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۳۴ ۲۹ ۷۹
۴۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن دانشگاه آزاد ۳۴ ۱۲ ۶۷
۴۴۱ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان پژوهشگاه دولتی ۳۴ ۲۷ ۶۴
۴۴۲ موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان موسسه غیرانتفاعی ۳۳ ۲۵ ۳۰
۴۴۳ موسسه آموزش عالی سمنگان موسسه غیرانتفاعی ۳۳ ۱۲ ۶۹
۴۴۴ موسسه آموزش عالی راهبرد شمال موسسه غیرانتفاعی ۳۲ ۸ ۸۱
۴۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند دانشگاه آزاد ۳۲ ۲۰ ۳۷
۴۴۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان دانشگاه آزاد ۳۱ ۲۱ ۶۴
۴۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین دانشگاه آزاد ۳۱ ۱۸ ۸۷
۴۴۸ موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان پژوهشگاه دولتی ۳۰ ۲۵ ۶۶
۴۴۹ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه دولتی ۲۹ ۲۳ ۳۴
۴۵۰ پژوهشگاه دانش های بنیادی پژوهشگاه دولتی ۲۹ ۲۰ ۶۵
۴۵۱ دانشگاه بین المللی چابهار دانشگاه دولتی ۲۹ ۱۴ ۴۴
۴۵۲ موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد موسسه غیرانتفاعی ۲۹ ۱۹ ۷۵
۴۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد دانشگاه آزاد ۲۷ ۱۱ ۹۶
۴۵۴ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی پژوهشگاه دولتی ۲۷ ۱۱ ۰
۴۵۵ پژوهشکده پولی و بانکی پژوهشگاه دولتی ۲۷ ۱۹ ۳۷
۴۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار دانشگاه آزاد ۲۷ ۱۸ ۶۶
۴۵۷ موسسه آموزش عالی کرمان موسسه غیرانتفاعی ۲۷ ۲۲ ۵۱
۴۵۸ دانشکده اصول دین دانشگاه دولتی ۲۶ ۲۰ ۲۶
۴۵۹ مرکز تحقیقات آرتمیای کشور پژوهشگاه دولتی ۲۵ ۱۸ ۴۰
۴۶۰ دانشگاه بزرگمهر دانشگاه دولتی ۲۵ ۱۷ ۸۴
۴۶۱ دانشگاه آیت الله حائری میبد دانشگاه دولتی ۲۵ ۱۱ ۹۲
۴۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه دانشگاه آزاد ۲۴ ۲۱ ۷۵
۴۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق دانشگاه آزاد ۲۴ ۱۱ ۸۳
۴۶۴ موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی موسسه غیرانتفاعی ۲۴ ۲۳ ۵۴
۴۶۵ موسسه آموزش عالی آپادانا موسسه غیرانتفاعی ۲۳ ۱۵ ۷۳
۴۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان دانشگاه آزاد ۲۳ ۱۲ ۶۹
۴۶۷ موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن موسسه غیرانتفاعی ۲۲ ۱۴ ۴۵
۴۶۸ موسسه آموزش عالی پویش موسسه غیرانتفاعی ۲۲ ۱۲ ۸۶
۴۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود دانشگاه آزاد ۲۰ ۱۵ ۳۵
۴۷۰ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۱۹ ۱۴ ۵۷
۴۷۱ دانشگاه گرمسار دانشگاه دولتی ۱۹ ۱۵ ۱۵
۴۷۲ موسسه آموزش عالی جامی موسسه غیرانتفاعی ۱۹ ۱۳ ۸۴
۴۷۳ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دانشگاه دولتی ۱۸ ۹ ۲۲
۴۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک دانشگاه آزاد ۱۸ ۹ ۶۶
۴۷۵ موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان موسسه غیرانتفاعی ۱۷ ۱۵ ۷۶
۴۷۶ دانشگاه حضرت معصومه (س) دانشگاه دولتی ۱۷ ۱۰ ۴۷
۴۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر دانشگاه آزاد ۱۶ ۱۲ ۸۱
۴۷۸ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۱۶ ۱۴ ۱۲
۴۷۹ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پژوهشگاه دولتی ۱۶ ۷ ۵۰
۴۸۰ موسسه آموزش عالی ارس موسسه غیرانتفاعی ۱۵ ۷ ۸۶
۴۸۱ موسسه آموزش عالی ادیبان موسسه غیرانتفاعی ۱۵ ۱۰ ۴۶
۴۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین دانشگاه آزاد ۱۵ ۱۰ ۵۳
۴۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی دانشگاه آزاد ۱۵ ۹ ۵۳
۴۸۴ دانشگاه شیخ بهائی دانشگاه دولتی ۱۴ ۸ ۶۴
۴۸۵ موسسه آموزش عالی صالحان موسسه غیرانتفاعی ۱۴ ۸ ۰
۴۸۶ موسسه آموزش عالی خیام موسسه غیرانتفاعی ۱۳ ۱۱ ۳۸
۴۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار دانشگاه آزاد ۱۳ ۸ ۶۹
۴۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد دانشگاه آزاد ۱۳ ۹ ۳۸
۴۸۹ دانشگاه هنر شیراز دانشگاه دولتی ۱۲ ۸ ۵۰
۴۹۰ موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۱۲ ۹ ۴۱
۴۹۱ پژوهشکده بیمه پژوهشگاه دولتی ۱۲ ۱۱ ۱۶
۴۹۲ موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار موسسه غیرانتفاعی ۱۱ ۱۱ ۹
۴۹۳ موسسه آموزش عالی اسرار موسسه غیرانتفاعی ۱۱ ۷ ۴۵
۴۹۴ موسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلی موسسه غیرانتفاعی ۹ ۶ ۱۱
۴۹۵ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی بصیر آبیک موسسه غیرانتفاعی ۹ ۸ ۰
۴۹۶ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاه دولتی ۹ ۷ ۷۷
۴۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان دانشگاه آزاد ۸ ۶ ۱۰۰
۴۹۸ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه دانشگاه دولتی ۷ ۴ ۴۲
۴۹۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی پژوهشگاه دولتی ۷ ۲ ۰
۵۰۰ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان موسسه غیرانتفاعی ۷ ۴ ۸۵
۵۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف دانشگاه آزاد ۷ ۵ ۸۵
۵۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشان دانشگاه آزاد ۷ ۱ ۷۱
۵۰۳ مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل دانشگاه دولتی ۶ ۵ ۳۳
۵۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک دانشگاه آزاد ۶ ۵ ۳۳
۵۰۵ موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد موسسه غیرانتفاعی ۶ ۵ ۰
۵۰۶ موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه موسسه غیرانتفاعی ۵ ۴ ۴۰
۵۰۷ موسسه آموزش عالی شرق گلستان موسسه غیرانتفاعی ۵ ۲ ۸۰
۵۰۸ موسسه آموزش عالی ابن یمین موسسه غیرانتفاعی ۵ ۴ ۲۰
۵۰۹ مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی غیر انتفاعی اترک قوچان موسسه غیرانتفاعی ۵ ۰ ۰
۵۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباد دانشگاه آزاد ۴ ۴ ۵۰
۵۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوند دانشگاه آزاد ۴ ۱ ۰
۵۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراند دانشگاه آزاد ۴ ۳ ۰
۵۱۳ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) موسسه غیرانتفاعی ۴ ۲ ۰
۵۱۴ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سنا موسسه غیرانتفاعی ۲ ۲ ۵۰
۵۱۵ موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت موسسه غیرانتفاعی ۱ ۰ ۱۰۰
۵۱۶ موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۱ ۱ ۰
۵۱۷ موسسه آموزش عالی اوج آبیک موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰
۵۱۸ موسسه آموزش عالی وحدت موسسه غیرانتفاعی ۰ ۰ ۰

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.