Header ad

دانشگاه – دانشکده روابط بین‌الملل

زیر چگونه درس بخوانیم

  دانشکده روابط بین‌الملل

آموزش > عالی- همشهری آنلاین:
دانشکده روابط بین‌الملل آخرین حلقه در زنجیره نهادهای آموزشی است که طی یک صد سال اخیر وظیفه آموزش علوم سیاسی و دیپلماتیک را با اهداف حرفه‌ای و تخصصی در کشور بر عهده داشته‌اند.

نخستین حلقه در این زنجیره، «مدرسه سیاسی» بود که در سال ۱۲۷۸ شمسی به ابتکار نصراله خان مشیرالدوله وزیر خارجه وقت با هدف تربیت رجال سیاسی و کارگزاران سیاست خارجی کشور در زمان مظفرالدین شاه قاجار در تهران تأسیس شد.

دار این مدرسه بعدها توسط مدرسه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و سپس مؤسسه آموزش عالی روابط بین الملل وابسته به وزارت امور خارجه دنبال شد و نهایتاً این وظیفه بر عهده دانشکده روابط بین الملل قرار گرفت.

شمار قابل توجهی از کادر دیپلماتیک وزارت امور خارجه و تعدادی از کارشناسان امور بین المللی سایر سازمان‌ها در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی از دانش‌آموختگان دانشکده روابط بین الملل هستند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.