تو کنکور باید بدونی چه تست هایی رو اول حل کنی و چه تست هایی رو آخر! یعنی استراتژی حل تست داشته باشی . تازه چه جوری سریع حل کنی که وقت کم نیاری و استرس نگیری! اینارو هم من بهت می گم ، ما که با هوشیم باید راهمون فرق کنه!!!
همیشه بچه ها می گن خیلی می خونم اما درصدم خیلی فرق نمی کنه!!! ما تو این کلاس ها ، در عرض 16 جلسه (8هفته) درصد های پایین رو تا 50 درصد و درصدهای بالا رو تا 20 درصد بالا می بریم. پس شانس قبولی تو رشته های خوب برات بیشتر میشه!!!
تو این دوره قرار نیست همه ی فیزیک رو بگم ، اما همه ی نکات مهم رو می گم ضمن این که بررسی می کنیم احتمال اومدن کدوم تست ها بیشتره و چی کار کنیم با خیال راحت تر تست فیزیک بزنیم . کاری که خودت به تنهایی نمی تونی انجام بدی
امسال برای پانزدهمین ساله که کلاس تست و نکته و همایش برگزار می کنم، این دوره از اوایل اردیبهشت96 شروع میشه ، روزهای دوشنبه ، هشت هفته طول می کشه و تو هر هفته دو جلسه کلاس داریم و تو این کلاس ها تست های احتمالی و نکات اساسی رو بررسی می کنیم
فروردین ۱۳۹۶
ش ی د س چ پ ج
« اسفند    
 1234
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  
 

بارم بندی کتاب های ریاضیات دبیرستان سال تحصیلی91-92

  بارم بندي رياضيات (1 ) 

فصل

بخش

پاياني نوبت اول

پاياني نوبت دوم

شهريور

اول

اول

2

1

دوم

25/1

5/0

سوم

2

1

چهارم

2

1

 

دوم

اول

25/3

1

75/1

دوم

3

25/1

5/1

سوم

25/3

25/1

75/1

چهارم

25/3

5/1

2

سوم

اول

5/2

75/1

دوم

25/1

1

سوم

2

25/1

چهارم

3

2

پنجم

1

1

چهارم

اول

5/1

1

دوم

5/2

75/0

سوم

25/1

75/0

جمع

20

20

20

بارم بندي رياضيات 2

فصل

بخش

پاياني نوبت اول

پاياني نوبت دوم

شهريور

اول

اول

4

5/1

5/2

دوم

5/1

دوم

اول

5

1

3

دوم

5/1

سوم

اول

4

5/1

5/2

دوم

2

چهارم

اول

1

1

 

2

دوم

1

سوم

5/1

پنجم

اول

75/0

 

5/2

دوم

5/1

سوم

5/1

ششم

 

5/3

5/2

هفتم

 

3

5/2

هشتم

اول

75/1

5/2

 

دوم

5/1

جمع

 

20

20

20

 بارم بندي رياضيات (3 ) علوم تجربي   

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

اول

9

4

دوم (تا پايان صفحه68)

11

 

9

 دوم (از صفحه 69تا آخرفصل)

سوم

3

چهارم

4

جمع

20

20

 بارم بندي رياضيات ويژه علوم انساني   

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

اول

5/13

5/3

5/7

دوم (تا پايان مسائل صفحه67)

5/6

5/1

5/7

 دوم (از صفحه 67تا آخرفصل)

7

سوم

8

5

جمع

20

20

20

  بارم بندي جبر و احتمال    

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

اول

10

5/5

دوم(تابخش2ـ8 در صفحه67)

10

5/5

دوم(ازبخش2ـ8 درصفحه67 تا آخرفصل)

ـ

سوم

2

چهارم

7

جمع

20

20

  بارم بندي حسابان

فصل

نوبت اول

نوبت دومو   شهريور

اول

11

5

دوم (تا ابتداي صفحه91،پيوستگي تابع در يك نقطه )

9

5

 دوم (از صفحه 91 تا آخرفصل دوم)

سوم

75/1

چهارم

5/2

پنجم

5/4

ششم

25/1

جمع

20

20

بارم بندي هندسه (1)

فصل

بخش

پاياني نوبت اول

پاياني نوبت دوم

شهريور

 

 

 

اول

1-1

 

5/3

 

 

 

5/2

 

 

5/3

1-2

1-3

1-4

5/3

1-5

1-6

3

5/1

 

1-7

دوم

2-1

4

5/2

2

2-2

5/4

3

 

 

سوم

3-1

5/1

2

3-2

2

3-3

3

 

5/3

3-4

3-5

5/2

3-6

 

 

چهارم

4-1

2

5/1

4-2

4-3

3

5/1

4-4

4-5

5/2

5/1

4-6

جمع

 

20

20

20

بارم بندي هندسه (2) 

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

اول

12

5

دوم (تا صفحه74 ،رابطه طولي در دايره)

8

5

 دوم (ازصفحه74 ،رابطه طولي در دايره تا آخرفصل)

سوم

5

چهارم

5

جمع

20

20

 

 

 

 

  بارم بندي آمار و مدل سازي    

فصل

پاياني نوبت اول

پاياني نوبت دوم

شهريور

اول

2

2

دوم

5

1

2

سوم

2

2

چهارم

4

2

3

پنجم

7

2

3

ششم

5/4

4

هفتم

5/4

4

هشتم

اين فصل اختياري مي باشد .

پروژه كتبي 6 نمره

جمع

20

20

20

    توجه :   اهداف آموزشي  اين درس بدون  اهميت  دادن به  انجام  پروژه  محقق  نمي شود و نمرات كلاس نيز نمي تواند آن را پوشش دهد. پروژه در نوبت اول در ارزشيابي مستمر ملحوظ مي شود ودرنوبت دوم لازم است پروژه به صورت كتبي  به عنوان قسمتي از ارزشيابي پاياني ( بر اساس چك ليست كتاب راهنماي معلم ) منظور شود.

 بارم بندي درس رياضي پايه(1) دوره پيش دانشگاهي

جبراني

نيمسالي

فصول كتاب

7

5

فصل اول

8

6

فصل دوم

5

4

فصل سوم تاصفحه 77

20

15

جمع

 

 رياضي پايه(2) دوره پيش دانشگاهي

جبراني

نيمسالي

فصول كتاب

5/1

1

فصل سوم (از صفحه 77تاپايان فصل)

10

5/7

فصل چهارم

5/8

5/6

فصل پنجم

20

15

جمع

از صفحه 133 ( ضرب احتمال ها، پيش آمدهاي مستقل و وابسته ) تا پايان كتاب صفحه 147
از برنامه آموزشي اين درس حذف است .

 بارم بندي درس رياضيات گسسته دوره پيش دانشگاهي

جبراني

نيمسالي

شماره قسمت

5/4

5/3

اول

6

5/4

دوم

4

3

سوم

5/5

4

چهارم

20

15

جمع

بارم بندي هندسه تحليلي و جبر خطي دوره پيش دانشگاهي

جبراني

نيمسالي

فصل

4

75/2

اول

3

2

دوم

6

75/4

سوم

5/4

5/3

چهارم

5/2

2

پنجم

20

15

جمع

بارم بندي درس حساب ديفرانسيل و انتگرال (1)

جبراني

نيمسالي

فصل

2

5/1

اول

5/5

4

دوم

5/8

5/6

سوم

4

3

چهارم :تا سر مشتق ضمني (صفحه 116)

20

15

جمع

 

بارم بندي درس حساب ديفرانسيل و انتگرال (2)

جبراني

نيمسالي

فصل

4

3

چهارم :از صفحه116تا پايان فصل

10

5/7

پنجم

6

5/4

ششم

20

15

جمع

 بارم بندي درس رياضي عمومي (1) دوره پيش دانشگاهي

جبراني

نيمسالي

فصل

5/6

5

اول

5/5

4

دوم

8

6

سوم

20

15

جمع

 بارم بندی رياضي عمومي (2)

جبراني

نيمسالي

فصل

75/3

75/2

چهارم

75/3

75/2

پنجم

5/6

5

ششم

6

5/4

هفتم

20

15

جمع

بــرچسب ها :
امتیاز دهیـد :
اگر این مطلب را دوست دارید پس like کنید :

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 
 
نظرات :
2933
بازدید امروز :
2337
بازدید دیروز :
2635
تعداد عضو ها :
13614
کل مطالب :
2183
 
تلفن :
021-66388462
فکس :
021-66389469
همراه :
09121184523
ارسال پیامک :
10008395
[email protected]
 
نماد اعتماد الکترونیکی