تو کنکور باید بدونی چه تست هایی رو اول حل کنی و چه تست هایی رو آخر! یعنی استراتژی حل تست داشته باشی . تازه چه جوری سریع حل کنی که وقت کم نیاری و استرس نگیری! اینارو هم من بهت می گم ، ما که با هوشیم باید راهمون فرق کنه!!!
همیشه بچه ها می گن خیلی می خونم اما درصدم خیلی فرق نمی کنه!!! ما تو این کلاس ها ، در عرض 16 جلسه (8هفته) درصد های پایین رو تا 50 درصد و درصدهای بالا رو تا 20 درصد بالا می بریم. پس شانس قبولی تو رشته های خوب برات بیشتر میشه!!!
تو این دوره قرار نیست همه ی فیزیک رو بگم ، اما همه ی نکات مهم رو می گم ضمن این که بررسی می کنیم احتمال اومدن کدوم تست ها بیشتره و چی کار کنیم با خیال راحت تر تست فیزیک بزنیم . کاری که خودت به تنهایی نمی تونی انجام بدی
امسال برای پانزدهمین ساله که کلاس تست و نکته و همایش برگزار می کنم، این دوره از اوایل اردیبهشت96 شروع میشه ، روزهای دوشنبه ، هشت هفته طول می کشه و تو هر هفته دو جلسه کلاس داریم و تو این کلاس ها تست های احتمالی و نکات اساسی رو بررسی می کنیم
اردیبهشت ۱۳۹۶
ش ی د س چ پ ج
« فروردین   خرداد »
 1
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱  
 

بارم بندی کتاب عربی دبیرستان سال تحصیلی 91-92

درس: عربی رشته ادبيات و علوم انسانی دوره پيش دانشگاهی كد 1/316

 

پاياني نوبت اول

 

 

نمره

 

 

پاياني نوبت دوم ، شهريور، بزرگسالان،و دي ماه

 

 

نمره

 

 

درس اول

 

 

5/3

 

 

درس اول

 

 

1

 

 

درس دوم

 

 

5/3

 

 

درس دوم

 

 

1

 

 

درس سوم

 

 

3

 

 

درس سوم

 

 

1

 

 

درس چهارم

 

 

5/3

 

 

درس چهارم

 

 

1

 

 

درس پنجم

 

 

5/3

 

 

درس پنجم

 

 

1

 

 

درس ششم

 

 

3

 

 

درس ششم

 

 

1

 

 

 

 

 

 

درس هفتم

 

 

3

 

 

 

 

 

 

درس هشتم

 

 

3

 

 

 

 

 

 

درس نهم

 

 

2

 

 

 

 

 

 

درس دهم

 

 

2

 

 

 

 

 

 

درس يازدهم

 

 

2

 

 

 

 

 

 

درس دوازدهم

 

 

2

 

 

جمع

 

 

20

 

 

جمع

 

 

20

 

 

 

درس: عربی رشته ادبيات و علوم انسانی دوره پيش دانشگاهی كد 1/316

 

 

پاياني نوبت اول

 

 

نمره

 

 

پاياني نوبت دوم ، شهريور، بزرگسالان،و دي ماه

 

 

نمره

 

 

ترجمه جمله‌هاي عربي به فارسي از متن درس و تمرينات

 

 

4

 

 

ترجمه جمله‌هاي عربي به فارسي از متن درس و تمرينات

 

 

4

 

 

معني کلمه عربي به فارسي (كلمه‌ها در جمله داده شود.)

 

 

5/0

 

 

معني کلمه عربي به فارسي (كلمه‌ها در جمله داده شود.)

 

 

5/0

 

 

سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه

 

 

1

 

 

سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه

 

 

1

 

 

درك مطلب (از قواعد، سؤال طرح نشود)

 

 

2

 

 

درك مطلب (از قواعد، سؤال طرح نشود)

 

 

2

 

 

للتعريب

 

 

25/1

 

 

للتعريب

 

 

25/1

 

 

انتخاب ترجمه مناسب از داخل پرانتز براي كلمه مشخص شده

 

 

75/0

 

 

انتخاب ترجمه مناسب از داخل پرانتز براي كلمه مشخص شده

 

 

75/0

 

 

متضاد، مترادف، مفرد و جمع

 

 

5/0

 

 

متضاد، مترادف، مفرد و جمع

 

 

5/0

 

 

تصحيح غلط در ترجمه فارسي عبارات عربي

 

 

1

 

 

تصحيح غلط در ترجمه فارسي عبارات عربي

 

 

1

 

 

للمحادثة

 

 

1

 

 

للمحادثة

 

 

1

 

 

انواع كلمه (اسم و فعل و حرف؛ انواع جمع، انواع مذكر و مؤنث)

 

 

75/0

 

 

اقسام كلمه

 

 

25/0

 

 

جامد و مشتق(تشخيص و ساخت)

 

 

75/0

 

 

جامد و مشتق

 

 

5/0

 

 

تشخيص انواع معارف

 

 

75/0

 

 

معرفه و نكره

 

 

25/0

 

 

تشخيص انواع اعراب و بناء، اسم‌هاي مقصور، منقوص، ممدود و صحيح‌الآخر

 

 

1

 

 

اعراب فعل مضارع

 

 

5/0

 

 

مضارع مرفوع و مجزوم و منصوب

 

 

75/0

 

 

نواسخ

 

 

75/0

 

 

جمله اسميه و فعليه

 

 

1

 

 

مفاعيل

 

 

75/0

 

 

للاعراب و التحليل الصرفي

 

 

5/1

 

 

حال

 

 

5/0

 

 

صحّح الأخطاء

 

 

1

 

 

تمييز

 

 

5/0

 

 

  التشكيل

 

 

5/0

 

 

استثناء

 

 

25/0

 

 

 

 

منادا

 

 

25/0

 

 

 

 

مضاعف

 

 

25/0

 

 

جمع

 

 

20

 

 

مهموز

 

 

25/0

 

 

اساليب جمله

 

 

5/0

 

 

للاعراب والتحليل الصرفي

 

 

1

 

 

صحّح الأخطاء

 

 

1

 

 

التشكيل

 

 

5/0

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

20

 

 

 

بارم بندي درس عربي (1) سال اول متوسطه كد1/204 

الف- ترجمه کلمه و جمله ، درک مطلب و کاربرد واژگان (12 نمره) « صورت سؤال به زبان فارسي باشد.» (مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول ، دوم و شهريور)

 

عناوين

 

 

نمره

 

 

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها و تمرينات [1]
2- سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب (چهار سؤال با كلمات پرسشي طرح شود (5/1 نمره)

 

 

و نيم نمره باقي مانده نيز در ارتباط با معني، مفرد و جمع باشد.)
4-تصحيح اغلاط در بخش كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان شامل موارد زیر:
– ترجمه چهار کلمه عربی به فارسی. [2]

 

 

– مترادف و متضاد.
6-تکمیل ترجمه ناقص

 

 

 7-تعريب

 

 

8- اضواء قرآنية و في رحاب نهج البلاغة

 

 

4
5/1
2

 

 

 

 

1
5/1

 

 

 

 

5/0

 

 

5/0

 

 

1

 

 

ب- قواعد (8 نمره) « صورت سؤال به زبان فارسي باشد.» نوبت اول :

عناوين

 

 

نمره

 

 

1- شناخت افعال ماضی و مضارع و امر و نهی ؛ ضمير ؛ إعراب؛
2-  ثلاثي مجرد و مزيد
3-  جامد و مشتق
4-  التحليل الصرفي

 

 

2
5/2
5/2
1

 

 

نوبت دوم ( خرداد و شهریور و بزرگسال)

عناوين

 

 

نمره

 

 

شناخت افعال مجرد و مزيد و كاربرد صيغه هاي مختلف آن 1

 

 

اسم جامد و مشتق1

 

 

ضمير 75/0

 

 

موصول 75/0

 

 

معرب و مبني 75/0

 

 

جمله فعليه ( فعل و فاعل و … )، مفعول به و جار و مجرور 25/1

 

 

جمله اسميه ( مبتدا و خبر و … ) 1

 

 

 التحليل الصرفي و الاعراب 1

 

 

 التشكيل 5/0

 

 

1

 

 

1
75/0
75/0
75/0
25/1
1
1
5/0

 

 

 نوبت دوم (شهریور و بزرگسال)


عناوين

 

 

نمره

 

 

شناخت افعال مجرد و مزيد و كاربرد صيغه هاي مختلف آن

 

 

اسم جامد و مشتق

 

 

ضمير

 

 

موصول

 

 

معرب و مبني

 

 

جمله فعليه ( فعل و فاعل و … )، مفعول به و جار و مجرور

 

 

جمله اسميه ( مبتدا و خبر و … )

 

 

 التحليل الصرفي و الاعراب

 

 

 التشكيل

 

 

1

 

 

1
75/0
75/0
75/0
25/1
1
1
5/0

 

 

 

بارم بندي درس عربي (1) سال اول متوسطه كد1/204

پاياني نوبت اول

 

 

نمره

 

 

پاياني نوبت دوم

 

 

نمره

 

 

شهريور

 

 

نمره

 

 

درس اول

 

 

4

 

 

درس اول

 

 

5/1

 

 

درس اول

 

 

5/1

 

 

درس دوم

 

 

4

 

 

درس دوم

 

 

5/1

 

 

درس دوم

 

 

5/1

 

 

درس سوم

 

 

4

 

 

درس سوم

 

 

5/1

 

 

درس سوم

 

 

5/1

 

 

درس چهارم

 

 

4

 

 

درس چهارم

 

 

5/1

 

 

درس چهارم

 

 

5/1

 

 

درس پنجم

 

 

4

 

 

درس پنجم

 

 

2

 

 

درس پنجم

 

 

2

 

 

درس ششم

 

 

2

 

 

درس ششم

 

 

2

 

 

 

 

درس هفتم

 

 

5/2

 

 

درس هفتم

 

 

5/2

 

 

 

 

درس هشتم

 

 

5/2

 

 

درس هشتم

 

 

5/2

 

 

 

 

درس نهم

 

 

5/2

 

 

درس نهم

 

 

5/2

 

 

 

 

درس دهم

 

 

5/2

 

 

درس دهم

 

 

5/2

 

 

جمع

 

 

20

 

 

جمع

 

 

20

 

 

جمع

 

 

20

 

 

 بارم‌بندي درس عربي(2)سال دوم دبيرستان كليه رشته‌ها به‌استثناي رشته ‌ادبيات و علوم‌ انساني كد1/224

 الف- ترجمه جمله،کلمه؛ کاربرد واژگان و مترادف و متضاد و درک مطلب (12 نمره)

« صورت سؤال به زبان فارسي باشد.»

( مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول ،دوم و شهريور)

 

عناوين

 

 

نمره

 

 

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها و تمرينات  [3]
2- سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب مطلب (چهار سؤال با كلمات پرسشي طرح شود (2 نمره) و نيم نمره باقي مانده نيز در ارتباط با معني، مفرد و جمع باشد.)
4-تصحيح اغلاط  در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان مانند:
–   ترجمه سه کلمه عربی به فارسی و یکی فارسی به عربی  [4]
–   مترادف و متضاد
6- تکمیل ترجمه ناقص
7-تعريب

 

 

4
5/1
5/2

 

 

 

 

1

 

 

5/1

1
5/0

 

 

 

 

ب- قواعد ( 8 نمره) « صورت سؤال به زبان فارسي باشد.» نوبت اول :

 

عناوين

 

 

نمره

 

 

1- معرفه و نكره
2- اعراب فرعي
3- اعراب تقديري و محلي
4- صفت و مضاف اليه
5- التحليل الصرفي و الاعراب
6- التشكيل

 

 

1
2
5/1
5/1
5/1
5/0

 

 

ب- قواعد ( 8 نمره) نوبت دوم ( خرداد):

عناوين

 

 

نمره

 

 

1-معرفه و نكره
2-اعراب فرعي،تقديري و محلي
3- عدد [5]
4- صفت و مضاف اليه
5-اعراب فعل مضارع
6-معلوم و مجهول
7-افعال ناقصه
8-حروف مشبهه بالفعل و لاي نفي جنس
9- الاعراب و التحليل الصرفي
10- التشكيل

 

 

5/0
1

 

 

25/0
75/0
25/1
75/0
75/0
75/0
5/1
5/0

 

 

ب- قواعد ( 8 نمره) نوبت دوم (شهریور و بزرگسال):

عناوين

 

 

نمره

 

 

1-معرفه و نكره
2-اعراب فرعي،تقديري و محلي
3- عدد [6]
4- صفت و مضاف اليه
5-اعراب فعل مضارع
6-معلوم و مجهول
7-افعال ناقصه
8-حروف مشبهه بالفعل و لاي نفي جنس
9- الاعراب و التحليل الصرفي
10- التشكيل

 

 

5/0
1

 

 

25/0
75/0
25/1
75/0
75/0
75/0
5/1
5/0

 

 

بارم بندي درس عربي(2)سال دوم دبيرستان كليه رشته‌هابه استثناي رشته ادبيات و علوم انساني كد 1/224

پاياني نوبت اول

 

 

نمره

 

 

پاياني نوبت دوم

 

 

نمره

 

 

شهريور

 

 

نمره

 

 

درس اول

 

 

4

 

 

درس اول

 

 

5/1

 

 

درس اول

 

 

5/1

 

 

درس دوم

 

 

4

 

 

درس دوم

 

 

1

 

 

درس دوم

 

 

1

 

 

درس سوم

 

 

4

 

 

درس سوم

 

 

1

 

 

درس سوم

 

 

1

 

 

درس چهارم

 

 

4

 

 

درس چهارم

 

 

1

 

 

درس چهارم

 

 

1

 

 

درس پنجم

 

 

4

 

 

درس پنجم

 

 

5/2

 

 

درس پنجم

 

 

5/2

 

 

درس ششم

 

 

5/2

 

 

درس ششم

 

 

5/2

 

 

 

 

 

 

درس هفتم

 

 

5/2

 

 

درس هفتم

 

 

5/2

 

 

 

 

 

 

درس هشتم

 

 

5/2

 

 

درس هشتم

 

 

5/2

 

 

 

 

 

 

درس نهم

 

 

5/2

 

 

درس نهم

 

 

5/2

 

 

 

 

 

 

درس دهم

 

 

3

 

 

درس دهم

 

 

3

 

 

جمع

 

 

20

 

 

جمع

 

 

20

 

 

جمع

 

 

20

 

 

بارم بندي عربي (2) سال دوم متوسطه رشته ادبيات و علوم انساني كد 2/224
الف: ترجمه عبارت ،كلمه،درك مطلب،مترادف و متضاد(12 نمره) « صورت سؤال‌ فارسي باشد.» 
( مشترك در امتحان پاياني نوبت اول ، دوم و شهريور)

 

عناوين

 

 

نمره

 

 

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها و تمرينات [7]
2- سؤال چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سؤال درك مطلب (سه سؤال با كلمات پرسش طرح شود.« 5/1 نمره » و نيم نمره باقي مانده نيز در ارتباط با مفرد، جمع و معني كلمه باشد.)
4-تصحيح اغلاط در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان شامل :
– سه کلمه عربی به فارسی و یکی فارسی به عربی

 

 

ـ مترادف و متضاد
6-تعريب

 

 

7- تكميل ترجمه ناقص

 

 

8- اضواء قرآنية و في رحاب نهج البلاغة

 

 

4
5/1
2

1

5/1

 

 

 

 

5/0

 

 

5/0

 

 

1

 

 

ب : قواعد (8 نمره) « صورت سؤال‌ها فارسي باشد.» نوبت اول 2 ادبيات و علوم انساني:

 

 

عناوين

 

 

نمره

 

 

 1. يادآوري مباحث سال گذشته شامل: جمله فعليه، جمله اسميه، ضمير، موصول، جامد و مشتق، ابواب ثلاثي مزيد 
 2. معرفه و نكره 
 3. انواع اعراب 
 4. اعراب فعل مضارع 
 5. معلوم و مجهول 
 6. التحليل الصرفي و الاعراب 

5/1

 

 

75/0
2
5/1
75/0
5/1

 

 

ب : قواعد (8 نمره) نوبت دوم 2 ادبيات و علوم انساني ( خرداد):

عناوين

 

 

نمره

 

 

 1. معرفه و نكره ، انواع اعراب ، اعراب فعل مضارع ، معلوم و مجهول 
 2. ـ عدد 
 3. ـ نواسخ 
 4. ـ اضافه و توصيف 
 5. ـ مفعول فيه ، تصغير و نسبت 
 6. ـ التحليل الصرفي و الاعراب 
 7. ـ التشكيل 

75/1
5/0
2
1
75/0
5/1
5/0

 

 

 

ب : قواعد (8 نمره) نوبت دوم2 ادبيات و علوم انساني (شهریور و بزرگسال):

عناوين

 

 

نمره

 

 

 1. معرفه و نكره ، انواع اعراب ، اعراب فعل مضارع ، معلوم و مجهول 
 2. ـ عدد 
 3. ـ نواسخ 
 4. ـ اضافه و توصيف 
 5. ـ مفعول فيه ، تصغير و نسبت 
 6. ـ التحليل الصرفي و الاعراب 
 7. ـ التشكيل 

75/1
5/0
2
1
75/0
5/1
5/0

 

 

 بارم بندي عربي (2) سال دوم متوسطه رشته ادبيات و علوم انساني كد 2/224

 

 

پاياني نوبت اول

 

 

نمره

 

 

پاياني نوبت دوم

 

 

نمره

 

 

شهريور

 

 

نمره

 

 

درس اول

 

 

5/2

 

 

درس اول

 

 

1

 

 

درس اول

 

 

1

 

 

درس دوم

 

 

5/2

 

 

درس دوم

 

 

1

 

 

درس دوم

 

 

1

 

 

درس سوم

 

 

5/2

 

 

درس سوم

 

 

1

 

 

درس سوم

 

 

1

 

 

درس چهارم

 

 

5/2

 

 

درس چهارم

 

 

1

 

 

درس چهارم

 

 

1

 

 

درس پنجم

 

 

5/2

 

 

درس پنجم

 

 

1

 

 

درس پنجم

 

 

1

 

 

درس ششم

 

 

5/2

 

 

درس ششم

 

 

1

 

 

درس ششم

 

 

1

 

 

  درس هفتم

 

 

5/2

 

 

درس هفتم

 

 

1

 

 

درس هفتم

 

 

1

 

 

  درس هشتم

 

 

5/2

 

 

درس هشتم

 

 

1

 

 

درس هشتم

 

 

1

 

 

 

 

 

 

درس نهم

 

 

5/1

 

 

درس نهم

 

 

5/1

 

 

 

 

 

 

درس دهم

 

 

5/1

 

 

درس دهم

 

 

5/1

 

 

درس يازدهم

 

 

5/1

 

 

درس يازدهم

 

 

5/1

 

 

درس دوازدهم

 

 

5/1

 

 

درس دوازدهم

 

 

5/1

 

 

درس سيزدهم

 

 

5/1

 

 

درس سيزدهم

 

 

5/1

 

 

درس چهاردهم

 

 

5/1

 

 

درس چهاردهم

 

 

5/1

 

 

درس پانزدهم

 

 

5/1

 

 

درس پانزدهم

 

 

5/1

 

 

درس شانزدهم

 

 

5/1

 

 

درس شانزدهم

 

 

5/1

 

 

جمع

 

 

20

 

 

جمع

 

 

20

 

 

جمع

 

 

20

 

 

 

بارم بندي كتاب عربي(3) سال سوم  نظري رشته هاي علوم تجربی و ریاضی و فيزيك كد1/254

 

1- ارزشيابي پاياني نوبت اول و دوم : «صورت سؤال‌ به زبان عربي باشد.» [8]

 

الف: ترجمه عبارت،كلمه، مترادف و متضاد و درك مطلب نوبت اول و دوم 12نمره

عناوين

 

 

نمره

 

 

1-ترجمه عبارت ها، شامل :متن درس ها و تمرينات [9]
2- سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سؤال درك مطلب (5/1 نمره شامل طرح سؤالاتي با كلمات پرسشي باشد و نيم نمره باقي مانده در ارتباط با مفرد، جمع و معني كلمه باشد.)
4- تصحيح اغلاط در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان شامل:
– ترجمه سه کلمه از عربی به فارسی و یک کلمه فارسی به عربی [10]

 

 

ـ دو مورد مترادف و متضاد
6- تعريب

 

 

7- انتخاب ترجمه صحيح از داخل پرانتز براي كلمه مشخص شده

 

 

4
2
2

 

 

 

 

5/1

 

 

5/1

 

 

5/0
5/0

 

 

ب : قواعد (8 نمره) نوبت اوّل« صورت سؤال‌ به زبان عربي باشد.»

 

 

عناوين

 

 

نمره

 

 

 1. شناخت فعل معتل و انواع آن 
 2.  شناخت صيغه هاي مختلف فعل معتل و كاربرد آن 
 3.  مفعول مطلق و مفعول فيه 
 4.  الاعراب و التحليل الصرفي 
 5.  التشكيل 

5/1
5/1
2
2
1

 

 

 2 – ارزشيابي پاياني نوبت دوم  و شهريور : 

الف: ترجمه جمله،کلمه؛کاربرد واژگان؛مترادف و متضاد و درك مطلب(12 نمره)

«صورت سؤال‌ عربي باشد.»

عناوين

 

 

نمره

 

 

1-ترجمه عبارت ها، شامل :متن درس ها و تمرينات [11]
2- سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سؤال درك مطلب (5/1 نمره شامل طرح سؤالاتي با كلمات پرسشي باشد و نيم نمره باقي مانده در ارتباط با مفرد، جمع و معني كلمه باشد.)
4- تصحيح اغلاط در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان شامل:
– ترجمه سه کلمه از عربی به فارسی و یک کلمه فارسی به عربی [12]

 

 

ـ دو مورد مترادف و متضاد
6- تعريب

 

 

7- انتخاب ترجمه صحيح از داخل پرانتز براي كلمه مشخص شده

 

 

4
2
2

 

 

 

 

5/1

 

 

5/1

 

 

5/0
5/0

 

 

 ب: قواعد ( 8 نمره)نوبت دوم

 

 

« صورت سؤال‌ به زبان عربي باشد.»

 

 

 

عناوين

 

 

نمره

 

 

 1. شناخت فعل معتل و كاربرد صيغه هاي مختلف آن 
 2. مفعول مطلق و مفعول فيه 
 3. حال 
 4. تمييز 
 5. مستثنی 
 6. منادی،حرف عطف، فعل مضاعف 
 7. الاعراب و التحليل الصرفي 
 8. التشكيل 

1
1
1
1
75/0
25/1
5/1
5/0

 

 

 بارم بندي كتاب عربي(3) سال سوم  نظري رشته هاي علوم تجربی و ریاضی و فيزيك كد1/254

پاياني نوبت اول

 

 

نمره

 

 

پاياني نوبت دوم ، شهريور، بزرگسالان،و دي ماه

 

 

نمره

 

 

درس اول

 

 

5

 

 

درس اول

 

 

2

 

 

درس دوم

 

 

5

 

 

درس دوم

 

 

2

 

 

درس سوم

 

 

5

 

 

درس سوم

 

 

2

 

 

درس چهارم

 

 

5

 

 

درس چهارم

 

 

5/2

 

 

درس پنجم

 

 

5/3

 

 

درس ششم

 

 

4

 

 

درس هفتم

 

 

4

 

 

جمع

 

 

20

 

 

جمع

 

 

20

 

 

بارم بندي كتاب عربي (3)سال سوم نظري رشته ادبیات و علوم انساني كد2/254 

الف: ترجمه عبارت ها و درك و فهم متون (12 نمره)

 ( مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول ،دوم وشهريور) «صورت سؤال‌ها به زبان عربي باشد. »

 

عناوين

 

 

نمره

 

 

1-ترجمه عبارت، شامل: متن درس ها و تمرينات [13]
2- سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سؤال درك مطلب (چهار سؤال با كلمات پرسشي طرح شود.(5/1 نمره) و نيم نمره باقي مانده در ارتباط با مفرد،جمع يا معني كلمه باشد)
4- تصحيح اغلاط در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان :

 

 

ترجمه سه واژه از عربی به فارسی و یکی از فارسی به عربی

 

 

مترادف و متضاد  [14]
6- تعريب

 

 

7- تکمیل ترجمه ناقص

 

 

4
2
2

 

 

 

 

1
5/1

 

 

 

 

5/0

 

 

1

 

 

ب : قواعد ( 8 نمره) « صورت سؤال‌ها به زبان عربي باشد.» نوبت اول :

عناوين

 

 

نمره

 

 

1- يادآوري مباحث سال گذشته
2- شناخت فعل معتل و انواع آن
3- شناخت صيغه هاي مختلف فعل معتل و كاربرد آن
4- مفعول مطلق و مفعول له
5- توابع
6- الاعراب و التحليل الصرفي
7- التشكيل

 

 

5/1
75/0
5/1
1
1
5/1
75/0

 

 

نوبت دوم ( خرداد و شهريور و دی و بزرگسال) :

 

 

عناوين

 

 

نمره

 

 

1- يادآوري مباحث سال گذشته
2- شناخت و ساخت صيغه هاي مختلف از فعل معتل
3-مفعول مطلق و مفعول له
4-توابع
5- حال
6-تمييز
7ـ منادی
8ـ استثناء
9- تعجب و مدح و ذم
10- بلاغت
11- الاعراب و التحليل الصرفي
12- التشكيل

 

 

5/0
1
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
1
5/1
5/0

 

 

 بارم بندي كتاب عربي(3)سال سوم نظري رشته ادبیات و علوم انساني كد2/254

 

 

پاياني نوبت اول

 

 

نمره

 

 

پاياني نوبت دوم ، شهريور، بزرگسالان،و دي ماه

 

 

نمره

 

 

درس اول

 

 

5/2

 

 

درس اول

 

 

1

 

 

درس دوم

 

 

5/2

 

 

درس دوم

 

 

1

 

 

درس سوم

 

 

5/2

 

 

درس سوم

 

 

1

 

 

درس چهارم

 

 

5/2

 

 

درس چهارم

 

 

1

 

 

درس پنجم

 

 

5/2

 

 

درس پنجم

 

 

1

 

 

درس ششم

 

 

5/2

 

 

درس ششم

 

 

1

 

 

  درس هفتم

 

 

5/2

 

 

درس هفتم

 

 

1

 

 

  درس هشتم

 

 

5/2

 

 

درس هشتم

 

 

1

 

 

 

 

درس نهم

 

 

5/1

 

 

 

 

درس دهم

 

 

5/1

 

 

درس يازدهم

 

 

5/1

 

 

درس دوازدهم

 

 

5/1

 

 

درس سيزدهم

 

 

5/1

 

 

درس چهاردهم

 

 

5/1

 

 

درس پانزدهم

 

 

5/1

 

 

درس شانزدهم

 

 

5/1

 

 

جمع

 

 

20

 

 

جمع

 

 

20

 

 

 

براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 91-1390 مبناي طراحي سوال كتاب‌ فوق مي‌باشد.

[1] فقط تمریناتی که در خود کتاب ترجمه آنها خواسته شده است . بنابراین ترجمه همه تمرینات مد نظر نیست. در طرح سوالات سعي گردد در عبارت هاي كتاب اندکی تغييرات داده شود . امّا این کار به گونه ای انجام شود که موجب دشواری سؤال نگردد . هدف آن است که دانش آموز عین عبارات را حفظ نکند . 

 [2] كلمه داخل جمله داده شود و زير آن خط كشيده شود.

 [3] فقط تمریناتی که ترجمه آنها در کتاب خواسته شده است . در طرح سؤال سعي گردد در عبارت هاي كتاب اندکی تغييرات داده شود . امّا این کار به گونه ای انجام شود که موجب دشواری سؤال نگردد . هدف آن است که دانش آموز عین عبارات را حفظ نکند .

 (4] عربی كلمه داخل جمله داده شود و زيرآن خط كشيده شود.

 [5] تشخیص مطابقت عدد و معدود و احکام مربوط به معدود  از اهداف کتاب درسی نیست و طرح سؤال در این زمینه به ویژه در کنکور خطای فاحش طراح سؤال است .

 [6] تشخیص مطابقت عدد و معدود و احکام مربوط به معدود  از اهداف کتاب درسی نیست و طرح سؤال در این زمینه به ویژه در کنکور خطای فاحش طراح سؤال است .

 [7] فقط تمریناتی که ترجمه آنها در کتاب خواسته شده است . در طرح سؤال سعي گردد در عبارت هاي كتاب اندکی تغييرات داده شود . امّا این کار به گونه ای انجام شود که موجب دشواری سؤال نگردد . هدف آن است که دانش آموز عین عبارات را حفظ نکند .

 [8] در پايه سوم رياضي،تجربي و ادبيلت و علوم انساني صورت سؤال عربي و در پايه هاي پايين تر يعني اول و دوم فارسي است. پيشنهاد مي شود صورت سؤال را به عربي بدهيد و در پرانتز ترجمه فارسي آورده شود .در پيش دانشگاهي(سال چهارم) صورت سؤال عربي است.

 [9] فقط  آن گروه از تمریناتی که ترجمه آنها در کتاب خواسته شده است .

 [10] كلمه داخل جمله داده شود و زير آن خط كشيده شود.

 [11] فقط  آن گروه از تمریناتی که ترجمه آنها در کتاب خواسته شده است .

 [12] كلمه داخل جمله داده شود و زير آن خط كشيده شود.

 [13] تذكر : در طرح سؤالات سعي گردد درعبارت هاي كتاب تغييراتي داده شود و از دادن عين عبارت هاي كتاب خودداري شود . امّا این تغییر موجب دشواری سؤال و لطمه به دانش آموز نشود. هدف این است که دانش آموزان عین عبارات کتاب را حفظ نکنند .

 [14] . در بخش معني ، بايد كلمه در جمله داده شود و زير آن خط كشيده شود.

بــرچسب ها :
امتیاز دهیـد :
اگر این مطلب را دوست دارید پس like کنید :

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 
 
نظرات :
2933
بازدید امروز :
1636
بازدید دیروز :
2724
تعداد عضو ها :
13708
کل مطالب :
2185
 
تلفن :
021-66388462
فکس :
021-66389469
همراه :
09121184523
ارسال پیامک :
10008395
[email protected]
 
نماد اعتماد الکترونیکی