با توجه به این که خیلی ها امکان اینو ندارن که برن تو کلاس های خوب و از امکانات کلاس استفاده کنن از طرفی خودم هم تا حالا تو شهرهای زیادی رفتم و دیدم که امکانات زیاد خوب نیست و یا…. حتی تو همین تهران خیلی ها به خاطر ترافیک و…وهزار و یک دلیل دیگه نمی تونن کلاس برن
کلاس فیزیک کنکور- شروع8 آذر
این کلاس به همت جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران از 8مهر در خیابان میرداماد تهران تشکیل می شود و تا تیر سال آینده کلیه ی مباحث فیزیک پایه و پیش تدریس می شود برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 26645100 تماس حاصل فرمایند
همه وقتی می بینن داری کلاس و مدرسه میری ، بهت می گن درس بخون !! درس خوندن راحت ترین کار ممکنه!!! فقط معلوم نیست که چرا خودشون این راحت ترین کار رو انجام نمی دن؟!آره درس خوندن راحته ، اما به شرط این که بدونی کی ، کجا و چه جوری بخونی!
دی ۱۳۹۵
ش ی د س چ پ ج
« آذر    
 123
۴۵۶۷۸۹۱۰
۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷
۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴
۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰  

برای عضویت در خبرنامه پیامکی، اطلاعات خود را وارد کنید

 

بارم بندي کتاب زبان فارسي، ادبيات فارسي، سال تحصيلي 90-1389

تذكرات مهم :

 رعايت بارم بندي درطرح سؤالات امتحانات نهايي الزامي ولي درامتحانات داخلي پيشنهادي است. بديهی است رعايت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری يا استانی از تضيع حق دانش آموزان جلوگيری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي ، سؤالات امتحانات نوبت شهريور مراکز پيش دانشگاهي که به صورت هماهنگ منطقه اي طراحي مي شود براساس20 نمره و همانند بارم بندي امتحانات جبراني مربوطه مي باشد.
 بارم بندي دروس دوره ي متوسطه در دبيرستان هاي بزرگسالان همانند بارم بندي نوبت شهريور است.
 مواردي ازکتاب درسي كه مطالعه آزاد اعلام گرديده در ارزشيابي ها لحاظ نمي گردد.

بارم بندي دروس تاريخ ادبيات ايران وجهان(1) و (2)

ـ ارزشيابي مستمر (تاريخ ادبيات يران و جهان 1 و2 )
 :
_ پژوهش (10 نمره )
_ پرسش هاي كلاسي(4 نمره )
_ آزمون كتبي (5 نمره )
_ تهيه دفتر ( 1 نمره )

-ارزشيابي پاياني تاريخ‌ادبيات ايران‌وجهان (1) :


شماره درس نوبت اول نوبت دوم شهريور
1 1 0.25 0.5
2 1 0.25 0.5
3 1.5 0.5 0.5
4 1 0.5 0.5
5 2 0.5 0.5
6 2 0.5 0.75
7 1.5 0.5 0.75
8 1.5 0.25 0.5
9 2 0.5 1
10 1.5 0.25 0.5
11 1 1
12 1 1
13 2 1
14 2 1.5
15 1.25 1
16 1.25 1
17 1.5 1.5
18 1 1
19 1.5 0.25 0.5
20 1.5 0.25 0.75
21 1 0.25 0.75
22 1 0.25 0.5
23 1 0.75
24 0.5 0.25
25 1.25 0.75
26 1.25 0.75
جمع 20 20 20
تذكر :
 نمونه ها براي مطالعه آزاد مي باشد .
 درنوبت اول ازدرس 1 تا10 و از درس 19 تا 22ودر نوبت دوم از درس 11 تا18 واز درس 23 تا آخر تدريس شود .


ارزشيابي پاياني تاريخ ادبيات ايران وجهان(2)

شماره درس نوبت اول نوبت دوم شهريور
1 1.5 0.5 1
2 1.5 0.25 0.5
3 1.5 0.5 0.75
4 2 0.5 1
5 1.5 0.25 0.5
6 1.5 0.5 0.5
7 1.5 0.25 1
8 1 0.25 1
9 1 0.25 1
10 1 0.25 0.5
11 1 0.5 0
12 1.5 1
13 1.5 1
14 2 1.5
15 1.5 1
16 2 1
17 1 0.5
18 1.5 0.5
19 1.5 0.25 0.5
20 1.5 0.25 075
21 2 0.5 1
22 1.5 1
23 1 0.5
24 1.5 1.25
جمع 20 20 20

 

توجه : در نوبت اول از درس 1 تا 11 و از درس 19 تا 21 و در نوبت دوم از درس 12 تا 18 و از درس 22 تا آخر تدريس شود .

بارم بندي و بودجه بندي كتاب هاي زبان فارسي (1) ، (2) و (3) عمومي و تخصصي

نام كتاب درس هاي نوبت اول درس هاي نوبت دوم
زبان فارسي (1) 1 تا 14 15 تا 28
زبان فارسي (2) 1 تا 14 15 تا 28
زبان فارسي (3)
عمومي
1 تا 12 13 تا 24
زبان فارسي (3)
علوم انساني
1 تا 14 15 تا 27


جدول بودجه بندي تدريس كتاب هاي زبان فارسي در نوبت اول و دوم

ارزشيابي مستمر : 
– املاي تقريري (10 نمره)
ـ فعاليت هاي كلاسي ( 2 نمره)
ـ پرسش هاي كلاسي ( 2 نمره)
ـ آزمون كتبي (4 نمره )
ـ تهيه ي دفتر ( 2 نمره )

ارزشيابي پاياني كتاب هاي زبان فارسي (1) و (2)

موضوع نوبت اول

نوبت دوم

شهريور
نيمه اول كتاب نيمه دوم كتاب
نگارش 5 1 4 5
دستور 8 2 6 8
زبان شناسي 4 1 3 4
املاي و بياموزيم 3 1 2 3
جمع 20 20 20

 

ارزشيابي پاياني كتاب هاي زبان فارسي (3) عمومي و تخصصي

موضوع نوبت اول نوبت دوم و شهريور
نگارش 5 5
دستور 8 8
زبان شناسي 4 4
املاي و بياموزيم 3 3
جمع 20 20

 

بارم بندي وبودجه بندي كتاب هاي ادبيات فارسي(1)،(2)و(3) عمومي و تخصصي

جدول بودجه بندي تدريس كتاب هاي ادبيات فارسي در نوبت اول و دوم

نام كتاب

درس هاي نوبت اول
درس هاي نوبت دوم
ادبيات فارسي (1)
1 تا 11
12 تا 24
ادبيات فارسي (2)
1 تا 11
12 تا 24
ادبيات فارسي (3) عمومي
1 تا 11
12 تا 23
ادبيات فارسي (3) علوم انساني
1 تا 13
14 تا 27

 

ارزشيابي مستمر :

_ قرائت وفهم متون ( 6 نمره )
_ فعاليت هاي كلاسي (2 نمره )
_ پرسش هاي كلاسي ( 3 نمره ) 

_ حفظ شعر ( 3 نمره )
_ آزمون كتبي ( 5 نمره )
_ تهيه ي دفتر (1 نمره )

ارزشيابي پاياني كتاب هاي ادبيات فارسي (1) و (2 ) :

موضوع

نوبت اول
نوبت دوم
شهريور
نيمه اول كتاب
نيمه دوم كتاب
بيان معني شعر و نثر
6
2
4
6
معني لغت
2
0.5
1.5
2
درك مطلب
4
1
3
4
دانش هاي ادبي
3
0.5
2.5
3
خود آزمايي
3
1
2
3
حفظ شعر
2
2
2
جمع
20
20
20

 

ب _ارزشيابي پاياني كتاب هاي ادبيات فارسي (3)عمومي وتخصصي:

موضوع

نوبت اول
نوبت دوم و شهريور
بيان معني شعر و نثر
6
6
معني لغت
2
2
درك مطلب
4
4
دانش هاي ادبي
3
3
خود آزمايي
3
3
حفظ شعر
2
2
جمع
20
20

 

تذ كرات :

1_ براي معني شعر ونثر 6 نمره در سيزده مورد انتخاب شود(دو مورد 1 نمره ، دو مورد 75/0 ، سه مورد 5/0 وچهار مورد25/0 نمره) .
2_ از طرح لغات خارج از جمله پرهيز شود .
3_ مقصود از درك مطلب، دادن يك مطلب از درس هاي كتاب و طرح چند سؤال از محتواي آن است .
4_ 5- در طرح سؤال سعي شود علاوه بر استفاده از خود آزمايي هاي كتاب از نمونه هاي مشابه نيز استفاده شود. مقصود از دانش هاي ادبي ، تاريخ ادبيات و در آمد درس ها (1.5 نمره) ،بياموزيم و آرايه هاي ادبي (1.5 نمره) است .

بارم بندي درس آرايه هاي ادبي

الف _ارزشيابي مستمر:

– تمرين هاي كتاب (6 نمره)
_ پرسش هاي شفاهي (5 نمره)
—شركت در فعاليت هاي كلاسي (3 نمره)
—آزمون كتبي (5 نمره)
—تهيه ي دفتر (1 نمره)
ب- ارزشيابي پاياني

 

شماره دروس

نوبت اول
نوبت دوم و شهريور
1
0.5
1.5
2
0.5
3
0.5
4
0.5
5
0.5
6
0.5
7
0.5
8
2.5
2
9
2.5
10
2.5

3.5

11
2.5
12
2
13
2
2
14
2.5
15
1
16
1
17
1.5
18
2
19
0.5
20
1
21
1
22
1
23
1
24
0.5
25
0.5
جمع
20
20

 

بــرچسب ها :
امتیاز دهیـد :
اگر این مطلب را دوست دارید پس like کنید :

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 
 
نظرات :
2933
بازدید امروز :
1339
بازدید دیروز :
2490
تعداد عضو ها :
13392
کل مطالب :
2164
 
تلفن :
021-66388462
فکس :
021-66389469
همراه :
09121184523
ارسال پیامک :
10008395
info@m-ganji.com
 
نماد اعتماد الکترونیکی