تو کنکور باید بدونی چه تست هایی رو اول حل کنی و چه تست هایی رو آخر! یعنی استراتژی حل تست داشته باشی . تازه چه جوری سریع حل کنی که وقت کم نیاری و استرس نگیری! اینارو هم من بهت می گم ، ما که با هوشیم باید راهمون فرق کنه!!!
همیشه بچه ها می گن خیلی می خونم اما درصدم خیلی فرق نمی کنه!!! ما تو این کلاس ها ، در عرض 16 جلسه (8هفته) درصد های پایین رو تا 50 درصد و درصدهای بالا رو تا 20 درصد بالا می بریم. پس شانس قبولی تو رشته های خوب برات بیشتر میشه!!!
تو این دوره قرار نیست همه ی فیزیک رو بگم ، اما همه ی نکات مهم رو می گم ضمن این که بررسی می کنیم احتمال اومدن کدوم تست ها بیشتره و چی کار کنیم با خیال راحت تر تست فیزیک بزنیم . کاری که خودت به تنهایی نمی تونی انجام بدی
امسال برای پانزدهمین ساله که کلاس تست و نکته و همایش برگزار می کنم، این دوره از اوایل اردیبهشت96 شروع میشه ، روزهای دوشنبه ، هشت هفته طول می کشه و تو هر هفته دو جلسه کلاس داریم و تو این کلاس ها تست های احتمالی و نکات اساسی رو بررسی می کنیم
فروردین ۱۳۹۶
ش ی د س چ پ ج
« اسفند    
 1234
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  
 

بارم بندي کتاب زبان فارسي، ادبيات فارسي، سال تحصيلي 90-1389

تذكرات مهم :

 رعايت بارم بندي درطرح سؤالات امتحانات نهايي الزامي ولي درامتحانات داخلي پيشنهادي است. بديهی است رعايت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری يا استانی از تضيع حق دانش آموزان جلوگيری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي ، سؤالات امتحانات نوبت شهريور مراکز پيش دانشگاهي که به صورت هماهنگ منطقه اي طراحي مي شود براساس20 نمره و همانند بارم بندي امتحانات جبراني مربوطه مي باشد.
 بارم بندي دروس دوره ي متوسطه در دبيرستان هاي بزرگسالان همانند بارم بندي نوبت شهريور است.
 مواردي ازکتاب درسي كه مطالعه آزاد اعلام گرديده در ارزشيابي ها لحاظ نمي گردد.

بارم بندي دروس تاريخ ادبيات ايران وجهان(1) و (2)

ـ ارزشيابي مستمر (تاريخ ادبيات يران و جهان 1 و2 )
 :
_ پژوهش (10 نمره )
_ پرسش هاي كلاسي(4 نمره )
_ آزمون كتبي (5 نمره )
_ تهيه دفتر ( 1 نمره )

-ارزشيابي پاياني تاريخ‌ادبيات ايران‌وجهان (1) :


شماره درس نوبت اول نوبت دوم شهريور
1 1 0.25 0.5
2 1 0.25 0.5
3 1.5 0.5 0.5
4 1 0.5 0.5
5 2 0.5 0.5
6 2 0.5 0.75
7 1.5 0.5 0.75
8 1.5 0.25 0.5
9 2 0.5 1
10 1.5 0.25 0.5
11 1 1
12 1 1
13 2 1
14 2 1.5
15 1.25 1
16 1.25 1
17 1.5 1.5
18 1 1
19 1.5 0.25 0.5
20 1.5 0.25 0.75
21 1 0.25 0.75
22 1 0.25 0.5
23 1 0.75
24 0.5 0.25
25 1.25 0.75
26 1.25 0.75
جمع 20 20 20
تذكر :
 نمونه ها براي مطالعه آزاد مي باشد .
 درنوبت اول ازدرس 1 تا10 و از درس 19 تا 22ودر نوبت دوم از درس 11 تا18 واز درس 23 تا آخر تدريس شود .


ارزشيابي پاياني تاريخ ادبيات ايران وجهان(2)

شماره درس نوبت اول نوبت دوم شهريور
1 1.5 0.5 1
2 1.5 0.25 0.5
3 1.5 0.5 0.75
4 2 0.5 1
5 1.5 0.25 0.5
6 1.5 0.5 0.5
7 1.5 0.25 1
8 1 0.25 1
9 1 0.25 1
10 1 0.25 0.5
11 1 0.5 0
12 1.5 1
13 1.5 1
14 2 1.5
15 1.5 1
16 2 1
17 1 0.5
18 1.5 0.5
19 1.5 0.25 0.5
20 1.5 0.25 075
21 2 0.5 1
22 1.5 1
23 1 0.5
24 1.5 1.25
جمع 20 20 20

 

توجه : در نوبت اول از درس 1 تا 11 و از درس 19 تا 21 و در نوبت دوم از درس 12 تا 18 و از درس 22 تا آخر تدريس شود .

بارم بندي و بودجه بندي كتاب هاي زبان فارسي (1) ، (2) و (3) عمومي و تخصصي

نام كتاب درس هاي نوبت اول درس هاي نوبت دوم
زبان فارسي (1) 1 تا 14 15 تا 28
زبان فارسي (2) 1 تا 14 15 تا 28
زبان فارسي (3)
عمومي
1 تا 12 13 تا 24
زبان فارسي (3)
علوم انساني
1 تا 14 15 تا 27


جدول بودجه بندي تدريس كتاب هاي زبان فارسي در نوبت اول و دوم

ارزشيابي مستمر : 
– املاي تقريري (10 نمره)
ـ فعاليت هاي كلاسي ( 2 نمره)
ـ پرسش هاي كلاسي ( 2 نمره)
ـ آزمون كتبي (4 نمره )
ـ تهيه ي دفتر ( 2 نمره )

ارزشيابي پاياني كتاب هاي زبان فارسي (1) و (2)

موضوع نوبت اول

نوبت دوم

شهريور
نيمه اول كتاب نيمه دوم كتاب
نگارش 5 1 4 5
دستور 8 2 6 8
زبان شناسي 4 1 3 4
املاي و بياموزيم 3 1 2 3
جمع 20 20 20

 

ارزشيابي پاياني كتاب هاي زبان فارسي (3) عمومي و تخصصي

موضوع نوبت اول نوبت دوم و شهريور
نگارش 5 5
دستور 8 8
زبان شناسي 4 4
املاي و بياموزيم 3 3
جمع 20 20

 

بارم بندي وبودجه بندي كتاب هاي ادبيات فارسي(1)،(2)و(3) عمومي و تخصصي

جدول بودجه بندي تدريس كتاب هاي ادبيات فارسي در نوبت اول و دوم

نام كتاب

درس هاي نوبت اول
درس هاي نوبت دوم
ادبيات فارسي (1)
1 تا 11
12 تا 24
ادبيات فارسي (2)
1 تا 11
12 تا 24
ادبيات فارسي (3) عمومي
1 تا 11
12 تا 23
ادبيات فارسي (3) علوم انساني
1 تا 13
14 تا 27

 

ارزشيابي مستمر :

_ قرائت وفهم متون ( 6 نمره )
_ فعاليت هاي كلاسي (2 نمره )
_ پرسش هاي كلاسي ( 3 نمره ) 

_ حفظ شعر ( 3 نمره )
_ آزمون كتبي ( 5 نمره )
_ تهيه ي دفتر (1 نمره )

ارزشيابي پاياني كتاب هاي ادبيات فارسي (1) و (2 ) :

موضوع

نوبت اول
نوبت دوم
شهريور
نيمه اول كتاب
نيمه دوم كتاب
بيان معني شعر و نثر
6
2
4
6
معني لغت
2
0.5
1.5
2
درك مطلب
4
1
3
4
دانش هاي ادبي
3
0.5
2.5
3
خود آزمايي
3
1
2
3
حفظ شعر
2
2
2
جمع
20
20
20

 

ب _ارزشيابي پاياني كتاب هاي ادبيات فارسي (3)عمومي وتخصصي:

موضوع

نوبت اول
نوبت دوم و شهريور
بيان معني شعر و نثر
6
6
معني لغت
2
2
درك مطلب
4
4
دانش هاي ادبي
3
3
خود آزمايي
3
3
حفظ شعر
2
2
جمع
20
20

 

تذ كرات :

1_ براي معني شعر ونثر 6 نمره در سيزده مورد انتخاب شود(دو مورد 1 نمره ، دو مورد 75/0 ، سه مورد 5/0 وچهار مورد25/0 نمره) .
2_ از طرح لغات خارج از جمله پرهيز شود .
3_ مقصود از درك مطلب، دادن يك مطلب از درس هاي كتاب و طرح چند سؤال از محتواي آن است .
4_ 5- در طرح سؤال سعي شود علاوه بر استفاده از خود آزمايي هاي كتاب از نمونه هاي مشابه نيز استفاده شود. مقصود از دانش هاي ادبي ، تاريخ ادبيات و در آمد درس ها (1.5 نمره) ،بياموزيم و آرايه هاي ادبي (1.5 نمره) است .

بارم بندي درس آرايه هاي ادبي

الف _ارزشيابي مستمر:

– تمرين هاي كتاب (6 نمره)
_ پرسش هاي شفاهي (5 نمره)
—شركت در فعاليت هاي كلاسي (3 نمره)
—آزمون كتبي (5 نمره)
—تهيه ي دفتر (1 نمره)
ب- ارزشيابي پاياني

 

شماره دروس

نوبت اول
نوبت دوم و شهريور
1
0.5
1.5
2
0.5
3
0.5
4
0.5
5
0.5
6
0.5
7
0.5
8
2.5
2
9
2.5
10
2.5

3.5

11
2.5
12
2
13
2
2
14
2.5
15
1
16
1
17
1.5
18
2
19
0.5
20
1
21
1
22
1
23
1
24
0.5
25
0.5
جمع
20
20

 

بــرچسب ها :
امتیاز دهیـد :
اگر این مطلب را دوست دارید پس like کنید :

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 
 
نظرات :
2933
بازدید امروز :
1964
بازدید دیروز :
2832
تعداد عضو ها :
13613
کل مطالب :
2183
 
تلفن :
021-66388462
فکس :
021-66389469
همراه :
09121184523
ارسال پیامک :
10008395
[email protected]
 
نماد اعتماد الکترونیکی