تو کنکور باید بدونی چه تست هایی رو اول حل کنی و چه تست هایی رو آخر! یعنی استراتژی حل تست داشته باشی . تازه چه جوری سریع حل کنی که وقت کم نیاری و استرس نگیری! اینارو هم من بهت می گم ، ما که با هوشیم باید راهمون فرق کنه!!!
همیشه بچه ها می گن خیلی می خونم اما درصدم خیلی فرق نمی کنه!!! ما تو این کلاس ها ، در عرض 16 جلسه (8هفته) درصد های پایین رو تا 50 درصد و درصدهای بالا رو تا 20 درصد بالا می بریم. پس شانس قبولی تو رشته های خوب برات بیشتر میشه!!!
تو این دوره قرار نیست همه ی فیزیک رو بگم ، اما همه ی نکات مهم رو می گم ضمن این که بررسی می کنیم احتمال اومدن کدوم تست ها بیشتره و چی کار کنیم با خیال راحت تر تست فیزیک بزنیم . کاری که خودت به تنهایی نمی تونی انجام بدی
امسال برای پانزدهمین ساله که کلاس تست و نکته و همایش برگزار می کنم، این دوره از اوایل اردیبهشت96 شروع میشه ، روزهای دوشنبه ، هشت هفته طول می کشه و تو هر هفته دو جلسه کلاس داریم و تو این کلاس ها تست های احتمالی و نکات اساسی رو بررسی می کنیم
اردیبهشت ۱۳۹۶
ش ی د س چ پ ج
« فروردین   خرداد »
 1
۲۳۴۵۶۷۸
۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
۳۰۳۱  
 

بارم بندي کتاب زبان هاي خارجي سال تحصيلي 90-1389


بارم بندي درس زبان خارجي (انگليسي – فرانسه – آلماني) پايه اول

تذكرات مهم :

 رعايت بارم بندي درطرح سؤالات امتحانات نهايي الزامي ولي درامتحانات داخلي پيشنهادي است. بديهی است رعايت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری يا استانی از تضيع حق دانش آموزان جلوگيری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي ، سؤالات امتحانات نوبت شهريور مراکز پيش دانشگاهي که به صورت هماهنگ منطقه اي طراحي مي شود براساس20 نمره و همانند بارم بندي امتحانات جبراني مربوطه مي باشد.
بارم‌بندي دروس دوره‌ي متوسطه دردبيرستانهاي بزرگسالان همانند بارم‌بندي نوبت شهريور است.
 مواردي ازکتاب درسي كه مطالعه آزاد اعلام گرديده در ارزشيابي ها لحاظ نمي گردد.

 

انجام تكاليف درسي و پاسخگويي به سوالات 5 نمره

فعاليت هاي كلاسي كتبي (20 نمره )

ارزش يابي مستمر
(ارزش يابي كتبي و شفاهي در طول نوبت اول، دوم و در صورت تشكيل كلاس دوره تابستاني)

آزمون هاي مستمر كلاسي 5 نمره

فعاليت هاي كلاسي شفاهي 10 نمره

سرعت مناسب 1 نمره

خواندن

ارزش يابي شفاهي پاياني (10 نمره)

ارزش يابي پاياني
(نوبت اول، دوم، شهريور و يا دوره تابستاني)
آهنگ، تكيه و تلفظ صحيح 1 نمره
سليس خواني 2 نمره
درك مطلب 2 نمره

بازگويي و خلاصه كردن مطلب خوانده شده
(دانش آموزان پس از خواندن بخشي از يك درس، نكات مهم آن را در يك يا دو جمله بيان مي‌كنند).
انگليسي و فرانسه 5/1 نمره / آلماني 2 نمره

نقش‌هاي زباني
(در اين قسمت مهارت دانش‌آموزان در اجراي مكالمات مربوط به LanguageFunction مورد ارزش‌يابي قرار مي‌گيرد) .
لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه و آلماني بخش “مكالمه” جايگزين نقش هاي زباني مي شود.
انگليسي و فرانسه 5/1 نمره/ آلماني 2 نمره
تلفظ صحيح ( ارزش يابي در اين بخش صرفا به قسمت Pronunciation كتاب محدود مي شود).
لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ فقط درمورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است. 1 نمره

تذكر : از10نمره ي ارزش يابي شفاهي پاياني نوبت دوم، 5/ 2 نمره به نيمه اول و 5/7 نمره به نيمه دوم كتاب تعلق مي گيرد .

ديكته – يك يا دو حرف جا افتاده از دوازده لغت در قالب جملات را بنويسد.
انگليسي و فرانسه 3 نمره/ آلماني 4 نمره

ارزش يابي كتبي پاياني (30 نمره)

جايگزين كردن لغات در جملات (9 لغت در 8 جمله) 4 نمره واژگان
تشخيص كلمات مترادف و متضاد از طريق بافت1 نمره
يافتن واژه هاي مناسب به منظور تكميل جملات ناقص با استفاده از دانش زباني دانش آموز 1 نمره
پرسش هاي چهارگزينه اي 2 نمره

در اين قسمت متني در سطح متون كتاب انتخاب مي شود و دانش آموزان به سوالات مربوطه پاسخ مي دهند.انواع سوالات:Completion,Multiple choice,True/False,Wh questions,Yes/ No questions
4 نمره

درك مطلب
(Sentence Comprehension) : در اين بخش يك يا دو جمله در هر سوال گنجانده مي شود كه درك آن ها مستلزم دانستن نكته اي مي‌باشد.درمورد اين جملات سوال به صورت چهار گزينه اي داده مي شود. 3 نمره
4سوالات چهارگزينه اي 2 نمره دستور
مرتب كردن جملات به هم ريخته 2 نمره
كامل كردن جملات ناقص 2 نمره
پاسخ به سوال باتوجه به تصوير 2 نمره
نقش هاي زباني 3 نمره
مكالمات ناقصي كه توسط دانش آموزكامل مي شوند . سوالات اين بخش به قسمت Language Function كتاب درسي مربوط مي شوند. لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه آلماني بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود.

الف – استفاده ازستون ودادن مثالي براي هرستون دانش آموزان لغات داده شده رادرستون هاي مربوط قرارمي دهند.

اين بخش به دو شكل مي تواند مورد ارزش يابي قرار گيرد: تلفظ
1 نمره
ب – دادن مجموعه اي از لغات كه همه به جز يكي در يك صدا مشترك هستند. دانش آموزان لغت مربوطه را مي يابند.
لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ فقط درمورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است.

توجه: در ارزش يابي كتبي پاياني نوبت دوم از مجموع 30 نمره، 5/22 نمره ي آن متعلق به نيمه دوم كتاب درسي و 5/7 نمره ي آن متعلق به نيمه اول كتاب درسي مي باشد.

بارم بندي درس زبان خارجي (انگليسي — فرانسه — آلماني) پايه دوم

انجام تكاليف درسي و پاسخگويي به سوالات 5 نمره

فعاليت هاي كلاسي كتبي (20 نمره )

ارزش يابي مستمر
(ارزش يابي كتبي و شفاهي در طول نوبت اول، دوم و در صورت تشكيل كلاس دوره تابستاني)
آزمون هاي مستمر كلاسي 5 نمره
فعاليت هاي كلاسي شفاهي 10 نمره
سرعت مناسب 1 نمره خواندن ارزش يابي شفاهي پاياني (10 نمره ) ارزش يابي پاياني
(نوبت اول، دوم، شهريور و يا دوره تابستاني)
آهنگ، تكيه و تلفظ صحيح 1 نمره
سليس خواني 2 نمره
درك مطلب 2 نمره
بازگويي و خلاصه كردن مطلب خوانده شده
(دانش آموزان پس از خواندن بخشي از يك درس، نكات مهم آن را در يك يا دو جمله بيان مي كنند).
انگليسي و فرانسه 5/1 نمره / آلماني 2 نمره
نقش هاي زباني
(در اين قسمت مهارت دانش‌آموزان در اجراي مكالمات مربوط به Language Function مورد ارزش‌يابي قرار مي‌گيرد).
لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه و آلماني بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود.
انگليسي و فرانسه 5/1 نمره/ آلماني 2 نمره
تلفظ صحيح (ارزش‌يابي در اين بخش صرفا به قسمت Pronunciation كتاب محدود مي‌شود.لازم به توضيح است كه ارزش‌يابي تلفظ فقط در مورد زبان‌هاي انگليسي و فرانسه است. 1 نمره

تذكر : از10نمره ي ارزش يابي شفاهي پاياني نوبت دوم، 5/2 نمره به نيمه اول و 5/7 نمره به نيمه دوم كتاب تعلق مي گيرد .

ديكته – يك يا دو حرف جا افتاده از دوازده لغت در قالب جملات را بنويسد.
انگليسي و فرانسه 3 نمره/ آلماني 4 نمره

ارزش يابي كتبي پاياني (30 نمره )
جايگزين كردن لغات در جملات (9 لغت در 8 جمله) 4 نمره واژگان
يافتن واژه هاي مناسب به منظور تكميل جملات ناقص با استفاده از دانش زباني دانش آموز 2 نمره
پرسش هاي چهارگزينه اي 2 نمره

در اين قسمت متني در سطح متون كتاب انتخاب مي شود و دانش آموزان به سوالات مربوطه پاسخ مي دهند.
انواع سوالات:
Completion, Multiple choice, True/ False, Wh questions, Yes/ No questions
4 نمره

درك مطلب
(Sentence Comprehension) : در اين بخش يك يا دو جمله در هر سوال گنجانده مي شود كه درك آن ها مستلزم دانستن نكته اي
مي باشد.درمورد اين جملات سوال به صورت چهار گزينه اي داده مي شود. 3 نمره
سوالات چهارگزينه اي 2 نمره دستور
مرتب كردن جملات به هم ريخته 2 نمره
كامل كردن جملات ناقص 2 نمره
پاسخ به سوال باتوجه به تصوير 2 نمره
نقش هاي زباني 3 نمره
مكالمات ناقصي كه توسط دانش آموزكامل مي شوند . سوالات اين بخش به قسمت Language Function كتاب درسي مربوط مي شوند. لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه آلماني بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود.

الف- استفاده ازستون ودادن مثالي براي هرستون دانش آموزان لغات داده شده رادرستون هاي مربوط قرارمي دهند.

اين بخش به دو شكل مي تواند مورد ارزش يابي قرار گيرد: تلفظ
1 نمره
ب – دادن مجموعه اي از لغات كه همه به جز يكي در يك صدا مشترك هستند. دانش آموزان لغت مربوطه را مي يابند.
لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ فقط درمورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است.

توجه: در ارزش يابي كتبي پاياني نوبت دوم از مجموع 30 نمره، 5/22 نمره ي آن متعلق به نيمه دوم كتاب درسي و 5/7 نمره ي آن متعلق به نيمه اول كتاب درسي مي باشد.

بارم بندي درس زبان خارجي ( 3 )(انگليسي ـ فرانسه ـ آلماني) 
 

انجام تكاليف درسي و پاسخگويي به سوالات 5 نمره

فعاليت هاي كلاسي كتبي ( 10 نمره )

ارزش يابي مستمر
(20 نمره)

آزمون هاي مستمر 5 نمره

سرعت مناسب 1 نمره خواندن فعاليت هاي كلاسي شفاهي ( 10 نمره )
آهنگ، تكيه و تلفظ صحيح 1 نمره
سليس خواني 2 نمره
درك مطلب 2 نمره
بازگويي و خلاصه كردن مطلب خوانده شده
(دانش آموزان پس از خواندن بخشي از يك درس، نكات مهم آن را در يك يا دو جمله بيان مي كنند).
انگليسي و فرانسه 5/1 نمره / آلماني 2 نمره
نقش هاي زباني
(در اين قسمت مهارت دانش‌آموزان در اجراي مكالمات مربوط به Language Function مورد ارزش‌يابي قرار مي‌گيرد).
لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه و آلماني بخش مكالمه جايگزين نقش‌هاي زباني مي‌شود.
انگليسي و فرانسه 5/1 نمره/ آلماني 2 نمره
تلفظ صحيح ( ارزش يابي در اين بخش صرفا به قسمت Pronunciation كتاب محدود مي شود . )
لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ فقط در مورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است. 1 نمره

ديكته: يك يا دو حرف از واژه در جمله حذف شود (انگليسي و فرانسه 16 مورد ، آلماني 12 مورد). انگليسي و فرانسه 4 نمره / آلماني 6 نمره

ارزش يابي پاياني
(نوبت‌اول،دوم‌و شهريور)
40 نمره
جايگزين كردن لغات در جملات (9 لغت در 8 جمله) 4 نمره واژگان :
(10 نمره )
يا فتن واژه هاي مناسب به منظور تكميل جملات ناقص با استفاده از دانش زباني دانش آموز 3 نمره

تشخيص اجزاء كلام (اسم ، صفت ، ضمير و غيره ) از طريق بافت (Context) ب 3نمره

در اين قسمت متني در سطح متون كتاب انتخاب مي شود و دانش آموزان به سوالات مربوطه شامل:
(Completion,Multiple choice, True/ False, Wh questions Yes/ No questions) پاسخ مي دهند. 4 نمره

درك مطلب: 
(11 نمره )
(Sentence Comprehension) :
در اين بخش يك يا دو جمله در هر سوال گنجانده مي شود كه درك آن ها مستلزم دانستن نكته اي
مي باشد.درمورد اين جملات سوال به صورت چهار گزينه اي داده مي شود. 4 نمره
متن Cloze
(از آنجا كه نمونه هاي Clozeدركتاب درسي نيامده است لذا لازم است دبيران محترم اين پايه، در كلاس و در آزمون هاي مستمر ، دانش آموزان را با اين نوع آزمون آشنا سازند.) 3 نمره
4سوالات چهارگزينه اي 2 نمره دستور :
(13 نمره )
مرتب كردن جملات به هم ريخته 2 نمره
كامل كردن جملات ناقص 2 نمره
پاسخ به سوال باتوجه به تصوير 2 نمره

نقش هاي زباني 4 نمره
مكالمات ناقصي كه توسط دانش آموز كامل مي شوند. سوالات اين بخش به قسمت Language Function كتاب درسي مربوط مي شوند . لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه و آلماني بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود.

الف- استفاده ازستون ودادن مثالي براي هرستون دانش آموزان لغات داده شده رادرستون هاي مربوط قرارمي دهند.

اين بخش به دو شكل مي تواند مورد ارزش يابي قرار گيرد: تلفظ :
( 2 نمره )
ب – دادن مجموعه اي از لغات كه همه به جز يكي در يك صدا مشترك هستند. دانش آموزان لغت مربوطه را مي يابند.
لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ فقط درمورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است.

 

بــرچسب ها :
امتیاز دهیـد :
اگر این مطلب را دوست دارید پس like کنید :

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 
 
نظرات :
2933
بازدید امروز :
1650
بازدید دیروز :
2724
تعداد عضو ها :
13708
کل مطالب :
2185
 
تلفن :
021-66388462
فکس :
021-66389469
همراه :
09121184523
ارسال پیامک :
10008395
[email protected]
 
نماد اعتماد الکترونیکی