تو کنکور باید بدونی چه تست هایی رو اول حل کنی و چه تست هایی رو آخر! یعنی استراتژی حل تست داشته باشی . تازه چه جوری سریع حل کنی که وقت کم نیاری و استرس نگیری! اینارو هم من بهت می گم ، ما که با هوشیم باید راهمون فرق کنه!!!
همیشه بچه ها می گن خیلی می خونم اما درصدم خیلی فرق نمی کنه!!! ما تو این کلاس ها ، در عرض 16 جلسه (8هفته) درصد های پایین رو تا 50 درصد و درصدهای بالا رو تا 20 درصد بالا می بریم. پس شانس قبولی تو رشته های خوب برات بیشتر میشه!!!
تو این دوره قرار نیست همه ی فیزیک رو بگم ، اما همه ی نکات مهم رو می گم ضمن این که بررسی می کنیم احتمال اومدن کدوم تست ها بیشتره و چی کار کنیم با خیال راحت تر تست فیزیک بزنیم . کاری که خودت به تنهایی نمی تونی انجام بدی
امسال برای پانزدهمین ساله که کلاس تست و نکته و همایش برگزار می کنم، این دوره از اوایل اردیبهشت96 شروع میشه ، روزهای دوشنبه ، هشت هفته طول می کشه و تو هر هفته دو جلسه کلاس داریم و تو این کلاس ها تست های احتمالی و نکات اساسی رو بررسی می کنیم
فروردین ۱۳۹۶
ش ی د س چ پ ج
« اسفند    
 1234
۵۶۷۸۹۱۰۱۱
۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵
۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱  
 

بارم بندي کتاب ديني و قرآن در سال تحصيلي 90-1389

 

تذكرات مهم :

 رعايت بارم بندي درطرح سؤالات امتحانات نهايي الزامي ولي درامتحانات داخلي پيشنهادي است. بديهی است رعايت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری يا استانی از تضيع حق دانش آموزان جلوگيری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي ، سؤالات امتحانات نوبت شهريور مراکز پيش دانشگاهي که به صورت هماهنگ منطقه اي طراحي مي شود براساس20 نمره و همانند بارم بندي امتحانات جبراني مربوطه مي باشد.
 بارم بندي دروس دوره ي متوسطه در دبيرستان هاي بزرگسالان همانند بارم بندي نوبت شهريور است.
 مواردي ازکتاب درسي كه مطالعه آزاد اعلام گرديده در ارزشيابي ها لحاظ نمي گردد.


بارم بندي درس ديني و قرآن (1) پايه اول متوسطه
 • – از هر دانش‌آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا7 سطر از قرائت آيات قرآن ارزشيابي به عمل مي‌آيد.( پرسش از قرائت ساير آياتي كه در درس آمده، بلامانع است.).به ازاي هر غلط روخواني 25/0 از چهار نمره كسر مي‌شود.
 • – در صورتي كه دانش‌آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نمي‌كند به ازاي هر حرف 25/0 و حداكثريك نمره از قرائت او كسر مي‌شود.
 • – درصورتي كه دانش‌آموزآيات رابه صورت مقطع ومكرربخوانداز5/0نمره تا1نمره ازنمرة قرائت اوكسرمي‌شود.
 • – چنانچه دانش‌آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از 5/0 تا 1 نمره به نمرة قرائت او افزوده مي‌شود.
1- قرائت قرآن كريم
(4 نمره):
الف: ارزشيابي مستمر 
( نمونه ي برگه ارزشيابي مستمردر صفحه 51 كتاب معلم آمده است)
ازهردانش‌آموزدرهرنوبت حداقل3 بار ازمعناي آيات پرسش مي‌شود، هر بار حدود 3 سطر از اين گونه آيات را معنا مي‌كند و هرسطريك نمره داردكه به ميزان صحت معناي هرسطر نمره اين قسمت مشخص مي‌شود. 2- درك معناي آيات قرآن كريم
( 3 نمره ) :
– فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در کلاس که در داخل هر درس با عناويني مانند : تفکر ، جمع آوري اطلاعات، تفکيگ ، انديشه درآيات و پيام آيات مشخص شده اند.اين فعاليت ها در هنگام تدريس دبير بايد انجام شود تا مشاركت دانش آموزان در حين تدريس بيش تر شود.

– سؤال هايي که دبير هنگام تدريس از دانش آموزان مي پرسد .

 

3-انجام فعاليت‌هاي داخل درس (4نمره)
– سؤال ها وفعاليت هاي مربوط به انديشه و تحقيق ، باتوجه به توانايي دانش آموزان درپاسخ گويي

– سؤال هايي كه دبير در جلسة بعد از تدريس از دانش آموزان مي پرسد.

( توجه : دراين بخش به دفتر كار دانش آموز ، نمره اي تعلق نمي گيرد.)

4- پاسخ به سؤال هاي بخش انديشه و تحقيق (4 نمره)
5 – مشاركت در فعاليت هاي کلاسي و كار‌ گروهي (3نمره ).
6 – داشتن دفتر كار منظم و كامل ( 2 نمره)
تذكر : دانش‌آموزاني كه برخي از كارهاي بخش«پيشنهاد» كتاب درسي يا به ابتكار خود فعاليتهاي ادبي، هنري و تحقيقي ديگري را انجام مي دهند 2 نمره فوق ‌العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20 ) در هر نوبت تحت عنوان «خلاقيت‌هاي علمي و هنري» اضافه مي‌گردد.
1- امتحان قرائت قرآن كريم(4 نمره):

ازهردانش‌آموزدرهر امتحان پاياني دو نيم صفحه ازآيات شريفه كتاب درسي و بخشي از قرآن‌كريم كه دبير محترم معين نموده است ،ارزشيابي قرائت قرآن، همانند ارزشيابي مستمر، بعمل مي آيد ( پرسش از قرائت ساير آيات دروس بلامانع است.)

ب: ارزشيابي پاياني
2- امتحان كتبي از محتواي دروس ( 16 نمره)

شهريور

نوبت دوم

نوبت اول

درس

بخش‌كتاب

4

4

7

اول تا چهارم

مرحلة اول

2

5

پنجم و ششم

2

4

هفتم و هشتم

3

4

نهم تا يازدهم

مرحله دوم

1

2

دوازدهم

مرحله سوم

2

3

سيزدهم و چهاردهم

2

3

پانزدهم و شانزدهم

16

16

16

جمع

 

 

تذكرات :

الف ) موارد زير در ارزشيابي پاياني لحاظ نشود :

1- پيشنهاد ها در صفحات 22 تا 23 ، 33، 42 ، 55 ، 64 ، 72 ، 86 ، 98 ، 107 ، 116 ، 119 ، 137 ، 149 ، 161 ، 167 ، 179 ، 181

2- بيشتر بدانيم ها در صفحات : 10 ، 11تا 13 ، 82 تا 83 ، 91 تا 92 ، 96 ، 127 تا 129 ، 147 ، 178

3- گام ها در صفحات 14 ، 41 ، 85 ، 106 ، 118 ، 136 ، 148 ، 168 ، 180

4- مطالب صفحات 150 تا 152 و اشعار صفحات 39 ، 50 ، 62 ، 146

5- پاورقي هاي كتاب

6- ترجمه هايي كه در مقابل آيات در كتاب نوشته شده است.

ب) حفظ کردن عين آيات وروايات ضروري نيست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد. براي مثال ، نبايد ازدانش آموزان خواسته شود که آيه ياحديثي دربارة توبه بنويسند.بلکه بايدآيه ياحديث مطرح شود ودانش آموزان پيام ها ونکاتي را که از آيه يا حديث به دست مي آيد ، بنويسند.

ج) آياتي که ترجمة آن ها درکتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه ها در ارزشيابي مورد سؤال قرار گيرد يا سؤال به گونه اي طراحي شود كه لازمة آن حفظ كردن ترجمة اين قبيل آيات باشد. هم چنين نبايد از کلمات ولغاتي که تداعي کنندة درس عربي است سؤال شود.

 

 

 


بارم بندي درس ديني و قرآن( 2) پايه دوم متوسطه
 • – از هر دانش‌آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا7 سطر از قرائت آيات قرآن ارزشيابي به عمل مي‌آيد.( پرسش از قرائت ساير آياتي كه در درس آمده، بلامانع است.).به ازاي هر غلط روخواني 25/0 از چهار نمره كسر مي‌شود.
 • – در صورتي كه دانش‌آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نمي‌كند به ازاي هر حرف 25/0 و حداكثريك نمره از قرائت او كسر مي‌شود.
 • – درصورتي كه دانش‌آموزآيات رابه صورت مقطع ومكرربخوانداز5/0نمره تا1نمره ازنمرة قرائت اوكسرمي‌شود.
 • – چنانچه دانش‌آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از 5/0 تا 1 نمره به نمرة قرائت او افزوده مي‌شود.
1- قرائت قرآن كريم
(4 نمره):
الف: ارزشيابي مستمر 
( نمونه ي برگه ارزشيابي مستمردر صفحه 51 كتاب معلم آمده است)
ازهردانش‌آموزدرهرنوبت حداقل3 بار ازمعناي آيات پرسش مي‌شود، هر بار حدود 3 سطر از اين گونه آيات را معنا مي‌كند و هرسطريك نمره داردكه به ميزان صحت معناي هرسطر نمره اين قسمت مشخص مي‌شود. 2- درك معناي آيات قرآن كريم
( 3 نمره ) :
– فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در کلاس که در داخل هر درس با عناويني مانند : تفکر ، جمع آوري اطلاعات، تفکيگ ، انديشه درآيات و پيام آيات مشخص شده اند.اين فعاليت ها در هنگام تدريس دبير بايد انجام شود تا مشاركت دانش آموزان در حين تدريس بيش تر شود.

– سؤال هايي که دبير هنگام تدريس از دانش آموزان مي پرسد .

 

3-انجام فعاليت‌هاي داخل درس (4نمره)
– سؤال ها وفعاليت هاي مربوط به انديشه و تحقيق ، باتوجه به توانايي دانش آموزان درپاسخ گويي

– سؤال هايي كه دبير در جلسة بعد از تدريس از دانش آموزان مي پرسد.

( توجه : دراين بخش به دفتر كار دانش آموز ، نمره اي تعلق نمي گيرد.)

4- پاسخ به سؤال هاي بخش انديشه و تحقيق (4 نمره)
5 – مشاركت در فعاليت هاي کلاسي و كار‌ گروهي (3نمره ).
6 – داشتن دفتر كار منظم و كامل ( 2 نمره)
تذكر : دانش‌آموزاني كه برخي از كارهاي بخش«پيشنهاد» كتاب درسي يا به ابتكار خود فعاليتهاي ادبي، هنري و تحقيقي ديگري را انجام مي دهند 2 نمره فوق ‌العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20 ) در هر نوبت تحت عنوان «خلاقيت‌هاي علمي و هنري» اضافه مي‌گردد.
1- امتحان قرائت قرآن كريم(4 نمره):

از هر دانش‌آموز درهر امتحان پاياني حدود دو ونيم صفحه ازآيات شريفه كتاب درسي و بخشي از قرآن‌كريم كه دبير محترم معين نموده است ،امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوه نمره گذاري به همان صورتي است كه در ارزشيابي مستمر انجام مي گيرد.

ب: ارزشيابي پاياني
2- امتحان كتبي از محتواي دروس ( 16 نمره)

شهريور نوبت دوم نوبت اول درس بخش اول

2

5

4

اول و دوم

مرحله اول

2

3

سوم و چهارم

5

9

پنجم تا نهم

3

2

دهم

مرحله دوم

3

يازدهم و دوازدهم

مرحله سوم

2

3

سيزدهم و چهاردهم

2

3

پانزدهم و شانزدهم

16

16

16

جمع

 

تذكرات :

الف – مبحث خمس درصفحه 168 تا اول ماليات درصفحه169 براي دانش آموزان اهل سنت حذف مي باشد.

ب – موارد زير درارزشيابي ها لحاظ نشود :

1- فعاليت ها : شامل نمونه يابي درصفحة 11- خودکاوي درصفحات 89 ، 90 و 118 – مقايسه در صفحة 91- ذکرنمونه ها در صفحات 106 ، 117 و 129- تطبيق در صفحات 119 و 151- همفکری در صفحة 128 – تفکر در آيات درصفحة 130- بررسي در صفحات 131 ، 167 و180

2- پيشنهاد ها در صفحات 14 ، 28 تا 31 ، 41 ، 59 ، 67 ، 75 ، 83 ، 109 ، 123 ، 133 ، 143 ، 159 ، 185 و 189

3- يادآوري ها در صفحات 2 تا 3 ، 101 و 111

4- مباحث علمي در صفحات 8 تا 11 و 19 تا 21 و شعر صفحة 15

5- پاورقي هاي كتاب

6- ترجمه هايي که درمقابل آيات درکتاب نوشته شده است.

7- گام ها در صفحات 27 ، 47 ، 97 ، 108 ، 123 ، 142 ، 158 ، 173 و 188

8- بيشتربدانيم هادرصفحات23 ، 25 تا 27 ، 57 تا 58 ، 93 تا 96 ،99، 120تا122 ، 141 تا 142 ، 153تا157 ، 171تا 172 و186 تا 187

ج – حفظ کردن عين آيات وروايات ضروري نيست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد. براي مثال ، نبايد ازدانش آموزان خواسته شود که آيه ياحديثي دربارة توبه بنويسند.بلکه بايدآيه ياحديث مطرح شود ودانش آموزان پيام ها ونکاتي را که از آيه يا حديث به دست مي آيد ، بنويسند.

د – آياتي که ترجمة آن ها درکتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه ها درارزشيابي ها مورد سؤال قرار گيرد يا سؤال به گونه اي طراحي شود كه لازمة آن حفظ كردن ترجمة اين قبيل آيات باشد. هم چنين نبايد از کلمات ولغاتي که تداعي کنندة درس عربي است سؤال شود.


 

 


بارم بندي درس ديني و قرآن (3) پايه ي سوم
 • – از هر دانش‌آموز در هر نوبت حداقل 3 بار وهر بار حداقل 5 تا7 سطر از قرائت آيات قرآن ارزشيابي به عمل مي‌آيد.( پرسش از قرائت ساير آياتي كه در درس آمده، بلامانع است.).به ازاي هر غلط روخواني 25/0 از چهار نمره كسر مي‌شود.
 • – در صورتي كه دانش‌آموز حروف خاص عربي را صحيح تلفظ نمي‌كند به ازاي هر حرف 25/0 و حداكثريك نمره از قرائت او كسر مي‌شود.
 • – درصورتي كه دانش‌آموزآيات رابه صورت مقطع ومكرربخوانداز5/0نمره تا1نمره از نمرة قرائت اوكسرمي‌شود.
 • – چنانچه دانش‌آموز آيات را به شيوه ترتيل يا تحقيق و با رعايت احكام ضروري تجويد بخواند از 5/0 تا 1 نمره به نمرة قرائت او افزوده مي‌شود.
1- قرائت قرآن كريم
(4 نمره):
الف: ارزشيابي مستمر 
( نمونه ي برگه ارزشيابي مستمردر صفحه 51 كتاب معلم آمده است)
ازهردانش‌آموزدرهرنوبت حداقل3 بار ازمعناي آيات پرسش مي‌شود، هر بار حدود 3 سطر از اين گونه آيات را معنا مي‌كند و هرسطريك نمره داردكه به ميزان صحت معناي هرسطر نمره اين قسمت مشخص مي‌شود. 2- درك معناي آيات قرآن كريم
( 3 نمره ) :
 • – سوال هايي که دبير در هنگام تدريس يا پايان آن ويا در جلسات بعدي مي پرسد .
 • – فعاليت هاي فردي يا گروهي دانش آموزان در کلاس که در داخل هر درس با عناويني مانند : تفکر ، جمع آوري اطلاعات، تفکيگ ، انديشه در آيات و … مشخص شده اند.
 • – سوال و فعاليت هاي مربوط به انديشه و تحقيق با توجه به توانايي دانش آموز در پاسخ گويي (در اين بخش به دفتر کار دانش آموز نمره اي تعلق نمي گيرد.)
3- پاسخ به سئوال‌ها و فعاليت‌هاي داخل و پايان هر درس
(جمعا 9 نمره) شامل :
4 – مشاركت در فعاليت هاي کلاسي و كار‌ گروهي (2نمره ).
5- زيبايي ونظم دفتر كار( 2 نمره)
تذكر : دانش‌آموزاني كه برخي از كارهاي بخش«پيشنهاد» كتاب درسي يا به ابتكار خود فعاليتهاي ادبي، هنري و تحقيقي ديگري را انجام مي دهند 2 نمره فوق‌العاده به نمره مستمر آنها(تا سقف نمره 20 ) در هر نوبت تحت عنوان «خلاقيت‌هاي علمي و هنري» اضافه مي‌گردد.
1- امتحان قرائت قرآن (4 نمره) :درامتحان پاياني نوبت اوّل ،ازهردانش‌آموز حدود دوونيم صفحه از آيات شريفه ي كتاب درسي امتحان قرائت به عمل مي آيد. شيوه ي نمره گذاري به همان صورتي است كه در ارزش يابي مستمر پايه هاي اوّل و دوم انجام مي گيرد. ب ـ ارزش يابي پاياني
نوبت اوّل :
– امتحان کتبي (16 نمره)

دروس

اول تا سوم

چهارم و پنجم

ششم تا هشتم

نمره

5

5

6

 

تذکر: دروس ششم تا هشتم براي دانش آموزان اهل سنت حذف مي باشدوبه جاي آن ازسه درس اول کتاب ضميمه امتحان گرفته مي شود.

 دروس

اوّل تا پنجم

ششم تا هشتم

نهم و دهم

يازدهم و دوازدهم

سيزدهم

چهاردهم تا شانزدهم

جمع

نمره

4

3

3

4

2

4

20

 

 

 

پ _ ارزش يابي پاياني نوبت دوم و شهريور
تذکرات :

تذکر 1 : دروس ششم تا دوازدهم براي دانش آموزان اهل سنت حذف است وبه جاي آن ازکتاب ضميمه بر اساس جدول فوق امتحان گرفته مي شود.

تذکر2 :
 دبيران محترم وطراحان سئوال به نکات مندرج در ابتداي کتاب درسي با عنوان«چند نکته ي مهم درباره ي ارزش يابي» توجه نمايند و موارد زير درارزشيابي ها لحاظ نشود :

1- كليه پيشنهادها، يادآوري‌ها، گام‌ها، پاورقي‌ها
2- فعاليت ها : شامل تکميل درصفحه ی 11 – نمونه يابی درصفحات 193 و196 – بررسی در صفحات 21 ، 151 ، 220 و235 – جستجو در صفحه ی 53 – تطبيق در صفحات 61 و 175 – خودکاوي در صفحات 140 و 195 – مقايسه در صفحه ی 148 – برنامه ريزي در صفحه ی 156 – انديشه در صفحه ی 169 – طبقه بندي در صفحات 215 و219 راه حل در صفحه ی 223- شناسايي عوامل در صفحه ی 236 – ذکر نمونه 180
6- اشعار : درصفحات 41 ، 48 ، 51
7- ترجمه هايي که درمقابل آيات درکتاب نوشته شده است .
8- پاورقي ها

تذکر3 : حفظ کردن عين آيات وروايات به جز مواردي که درکتاب تعليمات ديني وقرآن (3 ) مشخص شده است ضروري نيست ، بلکه برداشت واستنباط از آن ها اهميت دارد. براي مثال ، نبايد از دانش آموزان خواسته شود که آيه يا حديثي درباره توبه بنويسند . بلکه بايد آيه يا حديث مطرح شود و دانش آموزان پيام ها ونکاتي را که از آيه يا حديث به دست مي آيد ، بنويسند.

تذکر4 : آياتي که ترجمة آن ها درکتاب آمده است نبايد ترجمة اين آيه ها درارزشيابي ها مورد سؤال قرار گيرد. هم چنين نبايد از کلمات ولغاتي که تداعي کننده درس عربي است سؤال شود.

 

بــرچسب ها :
امتیاز دهیـد :
اگر این مطلب را دوست دارید پس like کنید :

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 
 
نظرات :
2933
بازدید امروز :
1964
بازدید دیروز :
2832
تعداد عضو ها :
13613
کل مطالب :
2183
 
تلفن :
021-66388462
فکس :
021-66389469
همراه :
09121184523
ارسال پیامک :
10008395
[email protected]
 
نماد اعتماد الکترونیکی